fredag 6 juli 2012

WikiLeaks behövs

WikiLeaks har börjat publicera epostkommunikation till och från den syriska regimen från år 2006 och framåt. Totalt rör det sig om 2,4 miljoner mejl. Breven ska ge en bild av regimens interna arbete men också visa hur företag i väst säger en sak och gör en annan, uppger Ekot.

Alla turer med Julian Assange har fläckat ned WikiLeaks, men att de nu väljer att släppa epostdokument från den blodbestänkta syriska regimen visar att organisationen behövs. WikiLeaks är ett viktigt demokratiskt verktyg.

Om det är något WikiLeaks har lärt oss, är det att politiker och företag oftast säger en sak utåt men egentligen gör något helt annat. Om det nu var någon som tvivlade på att det förhöll sig så.

2 kommentarer:

Micke sa...

Julian Assange som kontrollerar Wikileaks har nyligen arbetat åt en tv kanal som är kontrollerad av Putin.

Putin stöder Assad.

Känns det rörigt?

Micke sa...

Om det är något WikiLeaks har lärt oss
........................
Så är det att ALLA politiker inklusive Julian Assange kommer att bllåsa dig eller andra.