onsdag 4 juli 2012

Alla kan våldtas

Ett våldtäktsförsök på en kvinna som visade sig vara en man var inget våldtäktsförsök på grund av offrets kön, har tingsrätten i Örebro slagit fast. Förövaren döms i stället för misshandel.

Det är en intressant men samtidigt märklig dom. Könet på offret ska inte spela någon roll. Att tingsrätten uttryckligen hävdar motsatsen är anmärkningsvärt. Logiken i resonemanget är att kvinnan egentligen är man och att våldtäkten därmed aldrig hade fullföljts så fort förövaren märkt detta.

Men detta kan rätten rimligen inte veta säkert. Den kan inte veta exakt vad förövaren tänkte och hade för avsikt. Det enda som går att styrka är att han förgrep sig på offret. Hans sexuella preferenser vet rätten inget om.

Domen öppnar upp för många tänkbara tolkningar i andra våldtäktsmål. Om offret exempelvis är yngre än vad förövaren tror och därmed inte är intressant när kläderna fallit, är det då inget våldtäktsförsök?

Jag har varit kritisk mot hur våldtäktsbegreppet har urholkats i Sverige när gränserna mellan sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande och regelrätta våldtäkter suddats ut i radikalfeminismens spår. Men här är rätten ute på hal is. Det ska bli intressant att följa detta i hovrätten. För där lär det nog hamna.

Inga kommentarer: