fredag 13 juli 2012

Norge skärper terrorlagarna?

USA förvandlades till en övervakningsstat efter 11 septemberattackerna och var i fjol på vippen att även bli en regelrätt militärstat.

Breiviks attacker i Norge är inte på samma skala som flygattackerna i USA för drygt tio år sedan, men det var ändå något stoiskt och vackert över landets sätt att svara på dem med att kräva "mer demokrati och större öppenhet".

Ingen norsk statsminister skulle kräva att högerextremister ska "rökas ut", för att använda George W Bushs språkbruk. Norge har ävem reagerat med större lugn än vad Sverige sannolikt skulle ha gjort i samma situation.

Men nu läggs förslag på att skärpa landets terrorlagar. Justitieminister Grete Faremo vill att det även ska bli straffbart att planera terrordåd och genomgå terrorträning. Det kan låta som självklarheter - det handlar ju om förberedelse till brott. Men säkerhetspolisen PST ville gå betydligt längre och förbjuda allt från rånarluvor till viss kommunikationsutrustning. Lyckligtvis har norska politiker valt att gå försiktigare fram.

Inte heller Faremos förslag är emellertid oproblematiska. Gränsdragningar för vad som är förberedelse till terrorbrott och terrorträning måste göras. Detta är en delikat uppgift. Risken finns alltid för att personer som inte alls har någon brottslig avsikt drabbas och misstänkliggörs.

Att Norge inte kan sitta med armarna i kors efter de värsta attentaten sedan andra världskriget är självklart. Vi kan bara hoppas att de håller sig på rätt sida om den gräns som USA överträdde med dunder och brak efter 11 september. Norge kan bättre. Hittills har de också visat det.

1 kommentar:

trrg sa...

"Förberedelse" kommer väl i princip bara drabba islamistiska terroristspiror som varit på träningsläger och eventuellt autonoma vänstern som tränar inför demonstrationer.