torsdag 7 juli 2011

Nya hot ger skärpt flygsäkerhet

Nu varnar USA för nya säkerhetshot mot flyget: terrorister som bär på inopererade bomber. Hoten har spårats till al-Qaida, skriver New York Times. Detta kräver skärpt flygsäkerhet, särskilt för utländska flyg till USA.

Några handfasta bevis tycks inte finnas, det handlar om "a fresh look at this possible tactic". Dessutom skulle det vara oerhört svårt att lyckas operera in en sprängladdning som är tillräckligt stor för att göra avsevärd skada och inte bara bränna håret på stolsgrannen.

Men det spelar sannolikt inte så stor roll när säkerhetsmaskineriet ska bemöta vad som betraktas som potentiella hot. Räkna därför med ytterligare integritetskränkningar när du reser till USA i framtiden. Frågan är var gränsen går, frågan är när vi passagerare säger att nog är nog.

Inga kommentarer: