onsdag 27 juli 2011

Kollektiv skuld

All lägga kollektiv skuld över hela grupper för något en enskild person gjort sig skyldig till är obehagligt. Ändå är det precis det som sker från olika håll just nu. Inte minst är vänstern aktiv. Ansvaret för bombdådet och massakern i Norge delas inte bara av Fremskrittspartiet (Breivik var ju medlem ett tag) utan också av Sverigedemokraterna, av Dansk Folkeparti, av Sannfinnländarna, av Folkpartiet (som ju lagt förslag om språktest för invandrare) - ja, av alla borgerliga partier för att de inte tar hotet från främlingsfientligheten på allvar.

Det är som om den samlade vänstern nu ser sin chans att (äntligen!) ge igen för den kollektiva skuld de påklistrats för kommunismens och socialismens brott under alla år. Nu ska högern få känna på hur det är. Frågan är hur meningsfullt detta kollektiva skuldbeläggande och försöket att hitta bredare kopplingar till dåden i Norge är. Det finns islamkritiska krafter i alla nordiska, och europeiska, länder. I Sverige är det mest framgångsrika exemplet Sverigedemokraterna. Men det är faktiskt väsensskilt att å ena sidan vara invandrings- och islamkritisk och å den andra att anse att hela Västeuropa befinner sig i krig och att mord på politiska motståndare är nödvändiga. Jag tror inte ens att de värsta tokstollarna i SD förespråkar massmord.

Även om Breiviks förvirrade föreställningar om hotet från islam inte existerade i ett vakuum, måste vi kunna skilja på dessa idéer och de gärningar han begick. En röst för språktest för invandrare är inte en röst för politiska mord. Sverigedemokraterna ska bemötas för att de har fel i sak. Detsamma gäller Folkpartiet när de lägger förslag om språktest eller gynundersökningar av flickor med utländskt ursprung. Att försöka klistra på dem ett ansvar för vad en enskild gärningsman har gjort i Norge är lika fel som att göra vanliga muslimer ansvariga för det extrema islamister företar sig.

Sedan är det förstås lite intressant att det har saknats högljudda krav på kristna företrädare att ta avstånd. Hade gärningsmannen varit muslim hade debattsidorna varit fulla av krav på muslimska företrädare att ta avstånd från våldet. Kyrkan slipper undan. Kristna företrädare vill förstås hävda att Breivik inte är en riktig kristen. Kanske var heller Taimour Abdulwahab ingen riktig muslim. Det där överlåter jag till troende att käbbla om.

9 kommentarer:

Kantarellkungen sa...

Lite löjligt av Dagen att två sina händer. Var och en bestämmer om han vill vara kristen. Ingen kan säga "du är ingen äkta kristen".

Däremot kan man så klart peka på alla punkter Anders BB går emot vanliga kristna doktriner.

Studerar man de äldsta källorna är det ganska tydligt att Jesus inte heller var någon äkta kristen.

David sa...

Dock så torde du väl se en viss skillnad mellan någon som enligt egen utsaga inte är praktiserande, eller ens troende, kristen och som ej heller (återigen enligt egen utsago) baserar sina dåd på kristendom utan på politiska, "patriotiska", skäl, samt som samstämmigt fördöms från kristet håll, och en sådan som Abdulwahab vilken uttryckligen baserar sina handlingar på sin religiösa uppfattning, och som även får brett stöd från religiösa ledare inom Islam?

Hans Li Engnell sa...

Hur brett stöd ger egentligen muslimska ledare till självmordsattentat i Allahs namn?

Micke sa...

Jag har läst högerbloggar i snart 8 år och att kollektiv skuldbeläggande skulle vara ett problem är en nyhet för mig.

Att det skulle ha blivit ett problem just nu är absurt.

Massmördaren har vid ett flertal tillfällen uttryckt stöd för det svenska fascistpartiet och väljare samt företrädare för fascistpartiet har uttryckt stöd för massmördarens analys av läget samt hans mål.Ibland utan klädsam reservation för mördandet.


Ingen kan säga "du är ingen äkta kristen".
--------------

Det går alldeles utmärkt.Det är bara att läsa vad Jesus predikar i nya testamentet och varken det svenska fascistpartiets medlemmar eller massmördaren kvalar in.Det är som om den samlade vänstern nu ser sin chans att (äntligen!) ge igen för den kollektiva skuld de påklistrats för kommunismens och socialismens brott under alla år.
-------------------
En helt rimlig reaktion och exakt, den skiljer sig inte på något sätt från vad högern ägnat sig åt sedan slutet på 70 talet

Frågan är hur meningsfullt detta kollektiva skuldbeläggande och försöket att hitta bredare kopplingar till dåden i Norge är.
---------------------

Lika meninsgfuillt som högerns utövande av samma sak och det kommer att fortsäta på excakt samma sätt.Det kallas för politik.Men det är faktiskt väsensskilt att å ena sidan vara invandrings- och islamkritisk och å den andra att anse att hela Västeuropa befinner sig i krig
-----------------

Det STORA problemet är att delar av högern coh då primärt den konservativa valt att acceptera dom lögner som fascisterna repeterat i det oändliga om att det skulle vara förbjudet att diskutera invandring.

Det HAR aldrig varit förbjudet och det ÄR inte ett problem som fascisterna hävdar att 95 procent av väljarna inte låter 5 procnet definiera både problem och lösningar åt majoriteten i frågan om invandring av muslimer.

I SYNNERHET som problemen och lösningarna definieras av folk som helt uppenbart saknar all bildning.

David sa...

Jag kan inte bedömma hur stor andel av Islamska religiösa ledare som framför stöd för självmordsbombningar, men vad som är uppenbart är att en mycket stor del gör det. Huruvida detta är orsakat av att de flesta muslimska länder är islamistiska diktaturer eller att dessa länder är diktaturer för att de är islamska är en fråga för andra att besvara.

Min poäng utifrån ditt inlägg var endast att det är fånigt att låtsas som att Breiviks dåd vore kristet på samma sätt som andras dåd är muslimska.

Han påstår inte ens själv att han gör det han gjorde utifrån kristendom, till skillnad från muslimska terrorister.

Och oaktat detta, oavsett om man är kristen eller ateist så torde det vara uppenbart att det är en väldig skillnad mellan de som t.ex. kräver avrättning för att man byter religion (de islamska länderna) och de som fördömer allt dödande av människor (i princip alla kristna samfund).

Jag förstår att du är ateist och därmed ogillar alla religiösa ståndpunkter. Men det är inte detsamma som att alla religiösa ståndpunkter har samma moraliska värde.

Dels finns frågan om vilken metafysisk ståndpunkt som har rätt, dvs ateisk eller någon religion. Denna är dock irrelevant i detta fall, då vi endast kan ge en metafysisk uppfattning vikt för att svara på etiska frågor i politiska sammanhang om vi samtidigt kan ge den en sekulär filosofisk motivation.

Men det finns även frågan om etik/moral där det inte finns två alternativ som är ateism och religion. Det finns otaliga olika varianter av etiska system, där en del är bättre än andra.

Kristendomen har som princip att samvetet är en allmän gåva från Gud för att bedömma moraliska frågor, vilken kan svar av samma tyngd som Bibeln. Dvs, alla människor kan ge gott svar på vad som är moraliskt. Den principen (kombinerat med att Jesus förbjuder våld) har inneburit en kontroll på de dumheter som har framförts i kristendomens namn. En dylik spärr finns dock inte per automatik i alla religiösa uppfattningar.

Anonym sa...

Usch nu dök trollet upp här också!
Medicin!

Anders Gustafsson sa...

Hej Hans.
När terrordådet inträffade och gärningsmannen sades vara kristen fundamentalist, så visste jag att Dagens prenumeranter - och många andra - skulle vända sig till vår tidning för att få veta vad som låg bakom.
Min föresats var alltså att visa vad Breivik har menat när han talar om kristendom.
Jag har däremot inte velat vävda att han inte får kallas för kristen. Jag tycker att den frågan är alldeles för svår för att viftas bort så lättvindigt. Oavsett vilken religiös eller politisk ståndpunkt man har.
Vänliga hälsningar

Micke sa...

Naturligtvis är det helt absurt att hävda att någon som avrättar närmare hundra männskor är kristen.

Det faller på sig egen orimlighet.

Det enda som krävs för att hävda att man ÄR kristen är att man vill leva upp till jesu budskap och han har aldrig hävdat att det är en bra ide att utföra planerade massmord.

Breivik är högerextremistisk terrorist.Inget annat.

Anonym sa...

@MICKE

"Naturligtvis är det helt absurt att hävda att någon som avrättar närmare hundra männskor är kristen."

Oh, really? Jag kan absolut hålla med om att en sådan person inte är GOD, men nu finns det ju faktiskt inget likhetstecken mellan att vara kristet troende och att vara god i ordets gängse betydelse.

Vad sägs t.ex. om den spanska inkvisationen, tvångsdopen och de efterföljande avrättningarna i Sydamerika, förföljelse av homosexuella m.m. som alla är handlingar begågna i Kristus namn?

Att den gammeltestamentlige Guden var en hämndlysten och rätt småsint jeppe är väl de flesta med på, men inte heller i Nya Testamentet är allt så himla myspysigt. Eller vad sägs om Joh 15:6:

Om någon icke förbliver i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren och förtorkas; och man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden, och de brännas upp.

När det gäller ditt avslutande anförande att ABB bör ses som en högerextremistisk terrorist och inget annat (läs: inte kristen) kan jag absolut köpa detta, förutsatt att extremistiska terrorister som råkar vara muslimer också ses ur ett religionsfritt perspektiv. Är du okej med det?