lördag 8 november 2008

Röra till vänster - splittring till höger?

Det fördjupade samarbetet mellan socialdemokraterna och miljöpartiet stoppas tillfälligt i väntan på att frågan om vänsterpartiets medverkan ska lösas, hävdar SvD. Samtidigt fortsätter Sahlin, Wetterstrand och Eriksson sin tågturné och ämnar tillsätta fem arbetsgrupper. Lars Ohly står fortfarande vid sidan om och antar och förutsätter saker.

Det är en komplett röra i oppositionen just nu och denna röra har sannolikt i mycket hög utsträckning påverkat opinionsvindarna i väljarkåren i de senaste mätningarna från Synovate och Demoskop. Mona Sahlin är på god väg att släppa in alliansen i matchen igen. 
Det som fascinerar är att samtidigt som Sahlin öppet har erkänt sitt sjabbel (ordagrant uttryckt så), fortsätter de dubbla och oklara budskapen att hagla. Med eller utan vänsterpartiet? Ingen vet.

Samtidigt har en spricka öppnats även i alliansen. De små partierna, inte minst kristdemokraterna, klagar över den moderata dominansen i regeringen och över Anders Borgs stora inflytande. Kristdemokraterna har körts över ett flertal gånger. Partiet tvingades svika sitt vallöfte om sänkt bensinskatt för att passa in i den nyfödda borgerliga klimatalarmismen, ledd av Reinfeldt. 

Bensinskatten är dock inget man vinner eller förlorar val på. Desto mer allvarligt för kd är att bli överkört i frågan om könsneutrala äktenskap - paradoxalt nog efter att själva ha utformat det mest liberala förslaget! Medan övriga vill tvinga Svenska kyrkan att viga homosexuella vill kristdemokraterna införa ett civilrättsligt förfarande och sedan låta den som vill ha ceremonin i kyrkans lokaler - om den från staten fristående Svenska kyrkan tillåter det. Övriga alliansen vill alltså i stället tvinga en fristående kyrka att viga homosexuella, vilket är helt förkastligt. Detta måste rimligen en förening med frivilligt medlemskap själv få bestämma. Det har gått långt när kd författar det mest liberala förslaget i fråga om könsneutrala äktenskap...

Kristdemokraterna har balanserat på en slak fyraprocentslina länge nu och det är uppenbart att partiet inte får ut särskilt mycket av allianssamarbetet. Med ett alltmer självgott nymoderat parti och alltmer marginaliserade små borgerliga stödpartier kan vi komma att se framtida interna splittringar och ifrågasättanden. Det är trots allt partiets bästa som gäller när det väl kommer till kritan. Och kd, c och fp är lika lite intresserade av ett stöddigt och dominant moderatparti som v och mp är intresserade av ett socialdemokratiskt dito.

1 kommentar:

Anonym sa...

"Sahlin sprattlar i kommunisternas nät", skriver PJ Anders Linder, en notoriskt svag och omdömeslös skribent. Vänsterpartiet har inslag av vänsterpolitik, kommunister är de verkligen inte.