måndag 10 november 2008

Nya attacker vore förödande för demokratin

Terrornätverket al-Qaida påstår sig vara inne i en "positiv fas" vad gäller rekrytering av aktivister. Kanske har skäggmurvlarna infört något nytt system av typen "ta med din kompis och få gratis medlemskap" för att locka anhängare.

Amerikanska företrädare har tidigare förklarat al-Qaidas irakiska gren för i princip besegrad. Men terroristerna finns förstås även på andra håll. Och nu sägs det att de planerar en attack mot USA som ska överträffa den som genomfördes den 11 september 2001.

Först kan vi konstatera en sak: den demokratiska rättsstaten har blivit alltmer tilltygad sedan den 11 september. Med USA i spetsen har den demokratiska västvärlden börjat tumma på rättsprinciper om att alla ska anses oskyldiga innan motsatsen bevisats. Oskyldiga människors tillgångar har frysts. Rätten att häkta personer innan rättegång har förlängts i vissa länder. Lägg därtill galenskaper som Patriot Act i USA, Guantánamo, extraordinary rendition-programmets utveckling till ren laglöshet under Bushs styre och ökad övervakning i hela västvärlden. Det är ingen trevlig bild av vårt "öppna västerländska" samhälle. För att försvara "vårt sätt att leva" (som det brukar heta från amerikanskt håll), har vi de facto frångått just detta sätt att leva. Världens ledare har beslutat försvara friheten genom att begränsa den.

En ny attack mot USA skulle dessvärre inte få landets ledare att ifrågasätta den förda politiken utan tvärtom riskera att ge oss mer av samma politik. Och den skulle sprida sig som ringar på vattnet till Europa och resten av världen, precis som efter den 11 september. Det må vara bättre med en Obama än en Bush i Vita huset om en sådan attack skulle komma. Men vi måste komma ihåg att Obama inte är någon duva. Det finns inga som helst garantier för att inte den nye presidenten kommer att bomba ett sporadiskt utvalt land precis som Bush valde att göra och ytterligare dra ned sitt land i ekonomisk ruin. 

Någon har sagt att USA inte har vänner utan intressen. Det blev särskilt tydligt efter den 11 september och kommer åter att bli tydligt om något liknande skulle hända igen. Låt oss hoppas, för allas vår skull, att al-Qaidas prat om storslagna attacker är just prat. Den demokratiska världen har inte råd med fler steg i auktoritär riktning just nu.

Inga kommentarer: