måndag 24 november 2008

NSF lägger ned

Sveriges enda uttalade nationalsocialistiska parti, Nationalsocialistisk front (NSF), går i graven. Partiet läggs ned och går i stället in i nybildade Folkfronten.

Det nya partiets tiopunktsprogram är en blandning av gammalt och nytt. Sverige för svenskarna, nationell självhushållning och hårdare syn på djurhållning men samtidigt "fri forskning", "yttrande- och religionsfrihet" och förbud mot "inskränkning av den personliga integriteten". Och lite kamp för miljön ovanpå det. Med fri forskning och yttrandefrihet avses rimligen rätten att få ifrågasätta Förintelsen och "Judens makt".

Historiskt när sådana förändringar har skett har det uppstått nya splittringar eftersom vissa radikala grupper alltid ogillar att verksamheten "avradikaliseras". Alternativt flyr vissa till Svenska Motståndsrörelsen, SMR. Renläriga nationalsocialister är oroliga för att Folkfronten ska gå samma väg som sverigedemokraterna för att vinna fler röster - vilket nog inte är så troligt. Men partiet förefaller ha för avsikt att tona ned eller helt ta bort kopplingarna till Hitler och NSDAP, vilket visar på en ny inriktning. Det muttras redan bland somliga hos SMR: "Hoppas att Folkfronten fortfarande vilar på en nationalsocialistisk grund och inte är besmittat av de Strasser-identitära virusen." :-)

Jag misstänker att Hitler skulle fnysa åt Folkfronten. Svika sin historia och sina ideal så där...

Snäll farbror med hund? Kanske inte ändå.

5 kommentarer:

Anonym sa...

NSF är/var inte Sveriges enda uttalande nationalsocialistiska parti. Glöm inte Nordiska rikspartiet (NRP), som ändå existerar även om det är insomnat. Sedan har vi Svenska Motståndsrörelsen (SMR), men de är inte ett parti. Eventuellt finns några pyttesmå partier också.

Hans Li Engnell sa...

Nordiska rikspartiet har såvitt jag vet inte haft någon utåtriktad verksamhet på evigheter. Det finns en rad nationalsocialistiska/rasideologiska grupperingar, som SMR och info-14, men mig veterligen har NSF varit det enda uttalat nationalsocialistiska PARTIET i Sverige den senaste tiden.

Anonym sa...

Var ju tvungen.

Anonym sa...

Hitler skulle knappast fnysa. Läser man i Mein Kampf så framgår ganska tydligt att nazisterna var populister. Hitler satte samman två populära ord till nationalsocialism. Han skulle aldrig använt sammansättningen om den sedan innan varit besmittad. Då hade han valt något annat, kanske socialrevolutionär som han också funderade på att kalla ideologin. Sedan får man väl i detta sammanhang lov att citera Goebbels också: "Nationalsocialismen är inte en exportvara".

Jag är inte säker på att Hitler skulle gilla Folkfronten men han hade knappast uppskattat NRP eller SMR. Kanske hade Hitler idag varit Sverigedemokrat?

Hans Li Engnell sa...

Hitler var en strålande populist och visste att fånga in stämningar. I dagens politiska situation skulle han kanske ha varit sverigedemokrat, faktiskt...! Men han skulle nog ha gjort sig ganska dåligt i en morgonsoffa.