måndag 24 november 2008

Frihetsfrontens talarkväll: november

Det har åter blivit dags för talarkväll med Frihetsfronten. Denna gång är talaren Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman.

Frihetsfrontens talarkväll torsdag den 27 november 2008:

OBSERVERA: Vi håller till i en ny lokal! (se nedan)

Talare: Sanna Rayman, ledarskrient på SvD

Ämne: Normer - bryt mot dem själv!

Om man vill ändra på vissa normer får man bryta mot dem själv, inte förvänta sig att någon annan gör det (nedanstående text är ett urklipp hur Raymans ledare i ämnet):

"Byråkratiska storheter – staten, landstinget eller någon för ändamålet tillskapad kontrollinstans – förväntas rensa bort all mellanmänsklig friktion. Det gäller maktordningar och inte minst normer, som numera har fått en nästan uteslutande negativ klang (trots att de ibland bara är smörjmedlet)."

"Något har blivit snett när det kommer till normbrytandet. Det mellanmänskliga har blivit en 'kompetens', som kan 'certifieras av myndigheter. I själva verket låter det högst otroligt att några större skiften ska komma därifrån. De verkliga normbrotten kommer aldrig att ske annat än genom och mellan människor."

Kom, lyssna, fråga och diskutera!

Plats: PAN (vi håller till i källarvåningen), Stora Nygatan 42, Gamla Stan, Stockholm.

Tid: Torsdag den 27 november kl 19.00.

På Pan kan man kan också ta en bit mat före eller efter mötet.

Pans bar har öppet till framåt nattkröken. Eftersits för intresserade.

Alla är välkomna!

Inga kommentarer: