söndag 18 december 2016

Ont mot gott i politiken


I takt med att DN har glidit om möjligt ännu längre ut i det vänsterliberala träsket har det blivit allt svårare för Peter Wolodarskis tidning att sätta sitt hopp till borgerligheten. En lysande stjärna finns det däremot kvar att hoppas på, och det är Annie Lööf.

Jag respekterar Annie Lööf. Hon är en skicklig politiker, stark debattör och strider passionerat för de saker hon tror på. Att jag ofta har en annan syn på saker och ting än vad hon har, tycker att hon förenklar komplicerade problem och ser närmast frireligiös ut när hon pratar om RUT-avdrag och öppenhet, är en annan sak. Man kan respektera en politiker ändå.

I vad som närmast kan liknas ett hyllningsreportage tas i Björn af Kleens regi tempen på Annie Lööf. Det kommer förstås att handla en hel del om den politiska turbulensen till följd av den migrantkris som eskalerade och nådde sitt första crescendo under 2015. Lööf säger:
Alltså: för drygt ett år sedan var asylrätten en värdering som nästan alla partier bar på. Det behövde man inte ens argumentera för - människors fri- och rättigheter, yttrandefrihet, samarbete med andra länder var självklarheter. I dag är det kontroversiellt och det skiftet har skett väldigt snabbt. Det visar att grundläggande värden, som de flesta partier stått för, måste vinnas varje dag. Och nu mer än någonsin måste vi försöka göra politik av det. 
Annie Lööf gör två saker här: dels bygger hon en halmgubbe (inget parti är emot samarbete med andra länder), dels visar hon att hon inordnar sig i det som statsvetarprofessor Johannes Lindvall kallar för det "religiösa synsättet" på tillvaron. Detta synsätt ser på världen som en kamp mellan absoluta moraliska värden, där den mest principfaste vinner. De som ansluter sig till detta synsätt brukar föga förvånande lyfta fram just Annie Lööf som ett slags moralisk vinnare i en samtid som beskrivs som mörk och moraliskt förflackad.

Alternativet till denna hållning är enligt Lindvall det som Max Weber kallat "ansvarsetik", som innebär att "se världen för vad den är och att ta ansvar för alla följderna av sina handlingar, även om omständigheterna ibland gör det nödvändigt att välja mellan onda ting." Låter det som politik? Det är det också. Att inte låtsas om målkonflikter och att politik handlar om att "ställa grupp mot grupp" och därmed också att välja bort någon, är att lura sig själv.

Lööf synes lite tagen av hur den politiska debatten kring invandring, migration och integration har svängt på bara ett år, och hon har rätt i att svängningen rent sakpolitiskt är anmärkningsvärd. Men det är knappast så att väldigt många människor har bytt åsikt. Jag tror snarare att verkligheten kom ikapp den gamla politiken, vilket fick partier att svänga, vilket i sin tur fick de stora medierna att beskriva situationen på ett annat sätt och detta gav slutligen allmänheten ett slags godkännande att faktiskt uttrycka en mer kritisk hållning. Svängningen var av verkligheten framtvingad.

Lööf har en fallenhet för att ständigt när integration ska diskuteras i stället prata om migration. I af Kleens reportage gör hon en liknande skenmanöver flertalet gånger. Som när hon ombeds beskriva den spricka som finns i och mellan de borgerliga partierna och avslutar sitt resonemang så här:
Vi behöver inte en diskussion om huruvida vi ska ha stängda gränser. Vi som är borgerliga vet att det inte leder till något bra. Vi måste samlas kring grundläggande borgerliga värderingar: samarbete, öppenhet, handel.
Lööf lyckas få det att framstå som att hon och endast hon står upp för samarbete, öppenhet och handel. Men inget alliansparti är motståndare till något av detta. Tvistefrågan har ju handlat om något annat, nämligen asylpolitiken och huruvida lilla Sverige ska fortsätta att föra en politik som är en tilldragningsfaktor för asylsökande. Denna undviker Lööf att resonera kring (om det nu inte är så att den falske af Kleen har redigerat bort den delen, ska tilläggas).

Så länge jag kan minnas har det varit ett retoriskt knep från vänstersidan att beskriva högern som ond. Det har fungerat förbluffande bra, och såväl liberaler som konservativa har i Sverige hamnat på defensiven i diskussioner om välfärd och positiva rättigheter. Debatten har blivit så svår och obekväm att i princip hela högern har gett upp försöken att skilja mellan negativa och positiva rättigheter och att krympa välfärdsstaten.

Beskrivningen av politiken som en arena där gott slåss mot ont är i grunden falsk och manipulativ. Så enkel är inte verkligheten och har aldrig varit. Men det är en perfekt fond att ha mot en debatt om vinster i välfärden (vem vill "sälja barn på börsen"?) eller om asylpolitiken (vem kan säga nej till en människa på flykt?). Det är sorgesamt att delar av borgerligheten nu ägnar sig åt precis samma retoriska knep när utpekade avfällingar ska brännmärkas.

En så känslomässigt och förenklad bild av verkligheten känns månne bra i magtrakten på den som anser sig stå upp för överlägsna moraliska värden i en svår tid. Men ute i människors verklighet leder den ingenvart eftersom den ignorerar alla målkonflikter som politiken ska och måste hantera för att åstadkomma resultat och vara relevant.

Därmed bidrar den till att göra politiken till verklighetens fiende. 

Läs även:
Anna Dahlberg

15 kommentarer:

Hans Li Engnell sa...

Jag är väldigt tveksam till det. I dag känns den mest som ett slags tvångsäktenskap för ett gemensamt högre mål, att ta över makten. Men någon gemensam färdriktning för vart landet ska tas när det målet väl är uppnått finns ju inte längre.

Anonym sa...

Anne Lööf glöms inte bort för sina 30 miljoner ny svenskar i landet,inte heller för sitt förslag om månggifte upphävd arvsrätt och annat i det förslag till partiprogram som efter rabalder gömdes undan.Hon står kvar vid en invandring av 2015 års snitt?Den nya världsordningen, gör människor till skuldslavar nu genom nollränta som ger usla pensioner senare. Utflyttning av produktiva jobb till Asien,kvar blir lågavlönade jobb,med krig och list läggs muslimska länder i aska,får dess befolkning att migrera till Europa,deras odemokratiska styre genomförs genom,kritik mot yttrandefrihet,sociala medier anklagas för felfakta.Infiltration i olika kommunala statliga organ av Muslimska Brödraskapet,vad kan gå fel, Orwells nya värld,, storebror Islam och vänstern i symbios,förtryck ofrihet slaveri,Lööfs drömvärld?

Anonym sa...

Politiker säger en sak nu.Senare, längre fram mot valet, kommer hysterin blåsa med orkanstyrka.Och då blåser det ju på rätt duktigt redan.

Jämför dessa sosse-alster som exempel:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/andrevwalden/article24112533.ab

http://ledarsidorna.se/2016/12/media-drev-och-agaransvar-his-masters-voice/

Fd moderat sa...

Att flyktingavurmarna är religösa är rätt uppenbart för de tror liksem religiösa på saker som inte existerar.

Rickard sa...

Om C ska ingå i en allians, får det bli med F!, MP och V.

Anonym sa..."– Det visar ju på total respektlöshet – att man är klimatförnekare, säger Annie Lööf "

Jag trodde "trumpifierad" retorik va förbjuden! Och finns det människor som förnekar klimatet?! Måste va populism och enkla budskap!

"Där tror jag vi hittat en viktig komponent framåt. Att gå på sak. Många vill att man ska upp i känslomässig falsett. Och jag har inga problem med det. Men man vinner inte så mycket på det längre. "

Så du har inga principer lööf , allt är opportunism.


"Hon avslutar med en reflektion om hur hon vill bli ihågkommen i historieskrivningen."

Fåfänga är en av dom viktigaste egenskaperna hos en ledare."Vi kan inte välja den enkla vägens retorik."

Kan inte sägas för ofta. Gärna helt slumpmässigt varje dag.


"Om 160.000 människor har kommit till Sverige så kan vi inte diskutera huruvida vi ska stänga gränsen utan hur vi ska göra för att dessa människor ska komma in i samhället. "

Om det fortsätter komma folk och man inte vet vad man ska göra med dom som redan har kommit skulle det väl kunna vara rimligt att begränsa flödet eller?"Samtidigt vet vi att Sverige står inför en utmaning i att få tillräckligt med arbetskraft för att klara välfärden. "

"Men vi har samtidigt förståelse för att det krävs ett regelverk som är jämbördigt med EU när det kommer så oerhört många. "

Varför då, varför måste EU ha ett regelverk när vi ensamt har hittat denna guldgruva av resurser som vi måste ha för att klara välfärden?! Är det för att vi osolidariskt inte får roffa åt oss utan att vi bör dela med oss?Nu ska jag ta ett brejk och sniffa lim.

Thomas sa...

Utmärkt analys - och Lööf hade förstås varit otänkbar som partiledare i ett stort riksdagsparti för tjugo år sedan. Många av de spärrar som hade hållit tillbaka den här naiva och oerfarna tjejen från att nå partiledarstolen är försatta ur spel i centern eftersom det är ett så litet parti men ett taktiskt viktigt parti (och en favorit för journalisterna).

Samma analys gäller i stort sett för miljöpartiet: en hel klunga naiva och doktrinära politiker som före hösten 2015 aldrig behövt ta ansvar för några obekväma beslut och som i stort sett helt saknade rejäla erfarenheter utanför politiken. Ändå har de blivit till landets på sätt och vis mäktigaste parti!

Anonym sa...

Hej.

I det du beskriver kommer en ledare att ta för sig; vi har redan sett en, Reinfeldt, och vi kommer att få se fler.

Gott och Ont förutsätter en gudomlig domare; detsamma som postmodernisternas tredje position i nihilistisk relativisering, även om det i det resonemanget är människan som ikläder sig gudens roll i namn och kraft av att förespråka Det Goda.

En Ond ledare däremot, är medveten om sin subjektiva position, är stolt över den och visar den öppet och är beredd att göra nästan vad som helst för att den egna sidan skall triumfera (eller överleva).

Den Goda vill slippa välja och hänskjuter valet åt gudar eller präster och trollkarlar.
Den Onde väljer utifrån verkligheten och dess hinder och hot, och står för sitt medvetna val.

Accepterar man detta resonemang blir frågan om vi vill ha en Ond eller en God ledare, och i förlängningen om vi vill vara Onda eller Goda.

Icke heller skall förglömmas att endast en God person delar in världen i absoluta Manikeanska delar och försöker förstå den högre sanningen, guden, eller positionen; den Onde är sig själv nog och förstår världen utifrån sig själv.

[Gott] eller [Ont]; [Rätt] eller [Fel]; [Fungerar] eller [Fungerar Ej] - hur långt vi än kommer kommer vi aldrig ifrån argumentum ad baculum: att slå, eller ej.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Anonym sa...

Se här hur det går när Aftonbladet inte ensamma får bestämma!
Trollen anfaller!
http://hotetmotdemokratin.story.aftonbladet.se/

Anonym sa...

Men nu ska ju alla få bredband som är godkänt av Alice och Peter i julklapp av regeringen fram till 2025.Så länge planerar man alltså minst att sitta Anna!

Anonym sa...

Det verkar som om somliga medlemmar av familjen Sahindal har svårt att tillgodogöra sig vissa liberala värderingar som är fundamentala för Sverige?

Anonym sa...

Ja fy för den lede! Nu sätter även jag mig ner och sniffar lim. Kan det bli värre..? //tompas11

Anonym sa...

"IV. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.

Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling."


Ovanstående stycke är ett utdrag av Centerns (dåvarande Bondeförbundet) partiprogram av år 1938.

Bruna rötter? Är Lööf precis lika usel och ond som Åkesson? Eller är saken preskriberad?

Anonym sa...

Ser att en tysk minister ska sätta dom som manipulerar det offentliga samtalet i finkan.Tur att vi inte har den lagen i Sverige för då hade varenda tidningsredaktion suttit inne efter Brexit och Trump.Hall och Kumla hade haft sån överbeläggning att man fått släppa ut alla mördare som har oturen att åka fast.
Bah Kuhnke sitter nu i favoritsoffan och föder fram en snilleblixt..

Anonym sa...

Det onda mot det goda
fejkade nyheter på Facebook
och Bana den twittrande sjuåringen från Aleppo..