torsdag 29 december 2016

Föraktet för dig som arbetar


"Skattesänkningar är något gammalt och mossigt." Smaka på orden. De tillhör landets finansminister Magdalena Andersson. Som socialdemokrat och högskattevän är det inte förvånande att just Andersson yttrar dessa ord. Men låt oss dyka lite djupare in i vad de egentligen säger om henne.

I den svenska politiska retoriken är skatt något som tillhör staten. Politikerna tävlar om att omfördela dessa pengar till olika intressen. Väldigt sällan nämns varifrån pengarna ursprungligen kommer, även om ingen förstås är så dum att den inte begriper det.

Här finns en tydlig konfliktlinje för borgerligheten att ta fasta på. Synen på skatt är en av få frågor som går att göra begriplig i en valrörelse utifrån ett ideologiskt perspektiv. Tyvärr misslyckades Alliansen med detta i regeringsställning. Reinfeldts linje var alltid att lägre skatt på arbete var bra för sysselsättningen. "Arbetslinjen" blev det nya ledordet. Sällan eller aldrig fick väljarna veta varför det var moraliskt rätt att den som arbetar får behålla så mycket som möjligt av sin intjänade inkomst.

Möjligheten att börja föra en debatt utifrån detta perspektiv finns fortfarande. Men det kommer bli svårare att argumentera för skattesänkningar framöver med skenande kostnader för sjukskrivning, etablering av nyanlända och en förmodat stigande arbetslöshet efter 2018. Det är nämligen så den svenska diskursen ser ut. Det är så skattepolitiken vinklas i medierna. Socialdemokraterna har, märk väl utan större motstånd, lyckats sätta uppfattningen "skattesänkning=nedskärning" i pannan på både politiker, journalister och väljare.

Vem vågar argumentera för sänkta skatter när vården, skolan och polisen krisar? Knappast Sveriges förtappade allianspartier. Om de borgerliga inte lyckades argumentera för sänkta skatter med frihetliga argument förra gången lär de inte lyckas nu heller.

Alla problem som Socialdemokraterna deltagit i skapandet av underlättar ironiskt nog för dem i dag i den politiska retoriken. Vi riskerar därför att hamna i ett högskatterace framöver där den som lovar högst skatt framstår som mest ansvarstagande.

Socialdemokraterna kallar sig för arbetareparti men uppvisar ett illa dolt förakt för den arbetande befolkningen. De tar alla som kliver upp på morgonen och tar sig till jobbet i ur och skur, som lydigt betalar sina skatter utan att klaga, för givna. Att låta dessa människor behålla mer av sina egna pengar är enligt landets finansminister "mossigt". Samtidigt vill S fortsätta att bygga ut bidragssystemen för alla som inte arbetar.

Om ni nu ursäktar så måste jag jobba. Magdalena Andersson behöver nämligen mina pengar att omfördela.

46 kommentarer:

skepparn sa...

Det är just därför jag ser till att arbeta i utlandet.
Under radarn, givetvis....
Gott slut på 2016.
Kan vi rentutav hoppas på ett bättre 2017?

Anonym sa...

Käre Hans,
idag känns du lite naiv.Som du säkert vet har vi en elefant i rummet som kostar en och annan slant fast den är så lönsam.På något sätt måste elefanten finansieras.Det är alla överens om.Att då hävda att man skulle ha rätt till sina egna pengar när ett nytt Sverige byggs är just lite naivt.
Alla ska med och några får betala.Det är alla moraliska partier överens om.Folket har sagt sitt och röstat på den svenska modellen.Medvetna om detta sitter också oppositionen på händerna och inväntar det nya läget som snart uppstår bara människor slutar vara så surrealistiska.Bara så kan Sverige återgå till de generösa regler vi hade förr när vi var en stormakt!

/de 7 samurajerna

Hans Li Engnell sa...

Nja, jag skriver mest vad jag skulle vilja och tillägger i det här fallet att det inte är troligt att det blir så. Det är inte bara invandringen som kostar pengar, det gör även generösa bidragssystem och en massa annat. Ingen politiker driver i dag en minskning av de offentliga utgifterna.

Anonym sa...

Fasiken också!
Nu har Anders Ygeman blivit fullständigt SD.Han tycker att flyktingarna ska ha bevisbördan för att visa vem de är.På den goda tiden berättade man att flyktingar hade svårt med papper och inte kunde förväntas ha några sådana.Men nu ska de alltså behöva visa vem de är enligt ministern.Det kan bara betyda en sak.Magdalena har tryckt på larmet när det visar sig bli lite dyrare än vad man tänkt sig.Lafferkurvan och regeringens nya jobbsatsningar går inte riktigt Magdalenas väg.När tom husorganet påpekat att pensionärerna får leva på fil börjar det skava i baken på Stefan Löfven.Attackerna löser ju sig men men när husorganet trilskas om pensionärsfilen kan LO ilskna till.För att inte tala om LO:s medlemmar som kanske röstar fel och äventyrar den svenska modellen.Så kan vi INTE ha det.Fram med papprena!

Magne sa...

"Det är inte bara invandringen som kostar pengar, det gör även generösa bidragssystem och en massa annat."

Och när första skedet av invandringen avverkats, dvs. pengar till migrationsverket och integration, vad händer då? Då tar kommunerna över försörjningsbördan. Då är tidigare invandrare nu svenska medborgare eller med uppehållstillstånd. På pappret är det inte en direkt kostnad för invandring, men det är en direkt konsekvens att de blir bidragsberoende. Vad var det nu igen? Efter 15 år har 40 % ett fulltidsarbete? Kanon?!

Vi borde strunta i hela välfärdsapparaten och allting. Låta den arbetande befolkningen få arbeta och försörja sig. Välfärdsapparaten är snarare invandringsapparaten och genom "integration" göra svenskarna till en minoritet, dvs. ett folkmord, befolkningsbyte!

Anonym sa...

Att minska de offentliga uppgifterna skulle innebära mindre makt för politiker och deras allierade i myndigheter och kommunala förvaltningar. Därför ligger det inte i politikers intresse (oavsett partihemvist) att mer än marginellt minska skatten.

Fd moderat sa...

Fast de nyliberaler och borgerliga som klagar på skattehöjningar är hycklare när de har fört en politik där vi årligen importerar uppemot 100 tusen nya bidragstagare per år. Eller i nyliberalernas fall, där de har stött en omöjlig invandringspolitik.

Anonym sa...

Berlins dikotomi; positiv och negativ frihet.
För en gångs skull något intressant på DN.Vad händer?

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/tillbaka-till-liberalismen/

Utlandssvensk sa...


"Sällan eller aldrig fick väljarna veta varför det var moraliskt rätt att den som arbetar får behålla så mycket som möjligt av sin intjänade inkomst."

Här tycker jag att M förde en ganska hård kamp länge, men man släppte helt den infallsvinkeln efter att man blev nya M. Som mycket annat var det framgångsrikt och kanske "smart" på kort sikt. Men på lång sikt har det fått effekten att vi nu, som Hans skriver, inte har någon ideologisk debatt alls kring skatter.

Vidare är det nog troligt att det är korrekt att vi "riskerar därför att hamna i ett högskatterace framöver där den som lovar högst skatt framstår som mest ansvarstagande."

Frågan, som vi var inne på i en tidigare tråd, blir då hur mycket man kan krama ur svenskarna. En del verka anse att vi redan ligger på lafferkurvans topp och att vidare skattehöjningar inte kommer att ge så mycket till staten. Min uppfattning är att man nog kan klämma ut mer.

Att arbetet mot ett kontantlöst samhälle har kommit så långt i Sverige innebär rimligen att möjligheterna att motverka alla typer av svartjobb är väldigt goda för staten. Jag tror att t.ex en höjning av kommunalskatten med 2-5 procentenheter skulle fungera fint. Även momsen kan man nog dra upp 5 procentenheter. Vidare kan man införa nya skatter. Nästan alla västländer har t.ex meningsfulla fastighetsskatter. Risken i Sverige är väl att man sticker hål på bubblan, så det kanske man inte vågar, men det lär nog vara frestande. Kanske bara skatter på alla objekt över en viss gräns? Så kan man hävda att det bara drabbar de "rika".Sen blir det självklart negativa effekter på lång sikt av ökat skattetryck, men jag tror inte att "lång sikt" är det minsta relevant för 7K.

Totalt skattetryck ligger nu på 43%. Att se att detta går upp till 53% tror jag är helt realistiskt fram till 2022. Det skulle innebära cirka 400 miljarder extra i skatteintäkter, om BNP stannar någorlunda konstant.

Om vi utgår från att det behövs cirka 100 miljarder nu för att balansera staten och kommunernas budgetar, har vi då ytterligare 300 miljarder att spendera per år. Rimligen kan vi räkna med att vi får minst 100 tusen asylanter och 250 tusen anhöriga från MENA innan inflödet (kanske) stoppas om några år. Sen kommer det att börja födas en hel del MENA barn. Om vi gissar på 100 tusen per år från 2019 innebär detta 400 tusen fram till och med 2022. Så totalt pratar vi då 750 tusen ytterligare personer att försörja år 2022, jämfört med nu.

300 miljarder delat med 750 tusen ger 400 tusen kronor per person och år. Det låter som en rimlig totalkostnad per MENA figur! Så bygget kan kanske hålla ihop till 2022!

Slutligen är jag övertygad om att det kommer flyttskatt, dvs. någon form av avgift för att få lämna landet. utan detta lär man förlora för många skattebetalare. Det finns flera olika metoder och den mest otrevliga vore att man gör som USA och kopplar skatt till medborgarskap. Men mer troligt är nog att man kommer tvingas att betala t.ex en procentsats av sin förmögenhet eller sin inkomst. För yngre personer kan man kräva återbetalning av alla studielån.

Anonym sa...

Så länge de som får sin inkomst finansierad av det offentliga också har makten över det offentliga är incitamenten att begränsa de offentliga utgifterna begränsade, få vill rationalisera bort sig själv.

Så länge makten är koncentrerad; journalistisk, finansiellt, juridiskt, geografiskt & organisatoriskt samt politiskt korrumperat via tjänstetillsättningar, bidragssystem, tillståndsgivande etc i symbios med ”marknaden” kommer ingen förändring att ske självmant. Maktens kotterier har för mycket att förlora.

Sverige skulle må bra av en verklig decentralisering av makt, där statens maktåtaganden också skiljdes geografiskt, så att flera maktcentra och kotterier kunde utmana varandra istället som nu kollaborera.
Det finns en rad länder, stora som små, där juridisk, finansiell, politisk och andra maktbaser är åtskiljda geografiskt.

På det följer också att de som ska granska makten måste vara närvarande på fler än ett geografiskt ställe, vilket skulle förbättra förutsättningen för granskingen av makten.

Först då finns förutsättningar för att kunna förändra och förbättra effektiviteten av den offentliga förvaltningen.

Tompa sa...

Grejen är ju att svenskarna velat betala hög skatt för att vi 'får så mycket' för pengarna. Det är därför M inte lyckades särskilt bra förrän de slutade prata om skattesänkningar.

Jag tror dock att den ironiska situationen inträffar ganska snart att i takt med att behoven och underskotten ökar kommer folkets vilja att betala skatt minska när de ser hur lite de får tillbaka.

Ge det några år till så är högskatte- och välfärdssamhället ett minne blott.

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

" Välfärdsapparaten är snarare invandringsapparaten och genom "integration" göra svenskarna till en minoritet, dvs. ett folkmord, befolkningsbyte!"

Ja, ungefär så!

"Vi borde strunta i hela välfärdsapparaten och allting. Låta den arbetande befolkningen få arbeta och försörja sig."

Då pratar vi en sydamerikansk lösning. Utan massiv omfördelning via skattesystemet kommer en stor del av MENA figurerna att hamna i kåkstäder. Som vi har varit inne på förr, är det möjligt att ha ett sådant system, åtminstone ett ett tag, men det kräver också proaktiva åtgärder. Att bara ta bort bidragen är en säker väg till totalt sammanbrott på kort tid.

Jag tror att det är väldigt osannolikt att svenska politiker kommer att vara villiga att genomföra de åtgärder som krävs för en brasiliansk modell. Det kräver en total omläggning av hela deras världsbild. Att aktivt verka för kåkstäder som omges av skjutglada poliser samt gated communities av vita som lever i relativ rikedom är inte direkt mainstream i Sverige....

Att fortsätta med mutor till MENA folket är mycket lättare och svenskarna lär inte göra våldsamt uppror mot högre skatter, åtminstone inte på kort sikt.

Olof sa...

Den moraliska angreppsvinkeln är en, men även den rent ekonomiska finns.

Om höjda skatter resulterar i sänkta intäkter är det ingen direkt bra ide med mer skatt. Och det är mycket möjligt att Sverige ligger på bortre sidan av Lafferkurvan idag.

Själv har jag alltid sett i princip allt extra arbete över brytpunkten för statlig skatt som rätt onödigt. Skulle skatten höjas ytterligare skulle jag helt enkelt dra ner på arbetstiden om jag inte kan hitta lämpliga sätt att generera avdrag på - arbetstid där någon annan tar mer än hälften av min inkomst (och jag ändå inte får så mycket för) är slöseri med mitt liv.

Anonym sa...

Vem vågar argumentera för sänkta skatter när vården, skolan och polisen krisar?

Men vården, skolan och polisen har ju aldrig haft mer pengar än de har nu.

De dåligt fungerande offentliga verksamheterna är inte en följd av för låga skatter - de är en förutsättning för ständigt ökande skatter.

Anonym sa...

@Utlandssvensk, tack för din analys! Jag tror du har fullkomligt rätt i det du skriver. Lafferkurvan verkar inte vara rolig, ur politikers synvinkel. Den var ju t.o.m. "högerextrem". Jag tror också på skenande skattetryck de kommande åren. Tack och lov avsade jag mig svenskt medborgarskap för ett par år sedan, och förbereder nu flytt till mitt östeuropeiska hemland, där jag aldrig bott.

Anonym sa...

Hej.

Jag anser att svenska företagare bör följa de invandrade skråbrödernas exempel: skatta så lite som möjligt; bara precis så mycket att det verkar som om du kanske kör allt vitt, resten kör du grått och med kontanter, varuutbyte samt tjänster och gentjänster. Glöm inte att obfuskera ägandeskap och eventuell dokumentation till sådan grad att den är en myggas surr inom det lagliga men extremt arbetskrävande för myndigheter att utreda - då går de efter lättare byten.

Kom ihåg att du inte äger någon skyldighet att bevisa din oskuld - gör det dyrt, svårt och kostsamt för staten i alla lägen så får du vara ifred.

Där jag sitter just nu finns det inom femhundra meter minst ett dussin invandrarägda småföretag, de flesta olika butiker (som verkligen säljer allt från godis till mattor), men även ett par massagesalonger, två bagerier, ett lager samt två vandrarhem/övernattningsboenden. Jag vet av egna samtal att på papperet har man en eller två anställda, men i verkligheten (lagret) jobbar där minst ett dussin. Lastbilarna som hämtar och lämnar gods alla tider på dygnet lastar av varor (livsmedel, fryst kött, tvättmedle, lampkronor et cetera) som hämtas av män i personbilar. Endast kontanter, inga fraktsedlar, inget pappersarbete alls.

Jag har förhört mig vid olika tillfällen hos kommunen och fått till svar att där inte finns någon firma på den tomten... och att man inte känner till att någon (jag, för länge sedan) skulle ha lämnat tips om diverse missförhållanden.

Så är det i Sverige nu, och om de svenska egenföretagarna har stake nog att anamma attityden att statsmakten är folkets fiende, så blir ändring tvungen på ett eller annat sätt. Inte för att vi vill göra så, eller borde behöva göra så, men alternativet är att vara den ende ärlige och betala kalaset för de som både arbetar, drar in diverse bidrag, samt skattar inget till minsta möjliga - och skrattar hela vägen till banken i sin sprillans nya bil. Det är så det ser ut nu.

Jag var nyligen i Malmö (har fortfarande vänner i den stan) och jag vill ge följande tanke-exempel: i en stad med strax över 300 000 invånare, hur många bilfirmor (reparation, tvätt, däckservice o.d) finns det marknadsunderlag för? Endast på en gata (N:a Grängesbergsgatan tror jag den heter) räknade jag över tjoget bilfirmor - samtliga ägda och drivna av folk från icke skidåkande länder. Gatubilden var intressant: en av tjugo hade något sånär svenskt utseende.

I Malmö säger man tydligen såhär, har jag lärt mig (igen...): 'Inget kvitto, kompis, bra för dig bra för mig!'.

Synd att socialmoderaterna valde att införa den mest vulgära formen av liberalism: anarkokapitalismen. Tänk vad Norberg m fl måste älska Malmö - det är ju den nyliberala drömmen!

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Anonym sa...

Tyska CSU är inne på Ygemans linje.Med tillägget att om man tar båten så skickas man tillbaks direkt.Utan tydliga identitetshandlingar släpps man inte in utan sätts i transitcentrum.Om Ygeman och Andersson tar ett snack över en kopp kaffe och en Europakarta så upptäcker de att Sverige är nästan omgivet av vatten om man inte vill gå genom Polen, Ryssland eller Finland förstås.Det kan vara en tanke att ta med till bossen innan pengarna är slut så att man kan vänta ut Merkels nästa drag?

Anonym sa...

Berlins dikotomi; positiv och negativ frihet.
För en gångs skull något intressant på DN.
Vad händer?

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/tillbaka-till-liberalismen/

Anonym sa...

Lafferkurvan är inget som bekymrar politiker och om 3-4 år, strax innan det havererar kan det bli såhär. 1987 hade Sverige ett skattetryck på 51,5% så 67% blir nära vad som krävs för att kommunerna ska komma ikapp sina underskott. Jag gissar på att inkomstskatten kommer att vara 50% för en månadslön på 10000 och över 27000 blir marginalskatten 90%. För en F-skattare med enskild firma blir den sammanlagda skatten över 100%. Moms kommer att höjas. Ungern har 27% och att något annat land än Sverige har högre moms går ju inte för sig. Arbetsgivaravgiften var som högst 1990 med 39% och där finns marginal uppåt jämfört med dagens 31,42%. Värt att påpeka var att i arbetsgivaravgiften 1990 ingick sjukförsäkringen som arbetsgivaren betalar de första 2 veckorna idag. Ett behovsprövat försörjningsstöd kommer att finnas för de som dessförinnan har överlåtit all privat egendom till staten.

Utlandssvensk sa...

@ Rikard,

"och om de svenska egenföretagarna har stake nog att anamma attityden att statsmakten är folkets fiende"

Det har säkert redan börjat ske, men det går långsamt. Svenskarna behöver röra sig mot klan- och stamtänkande och det sker naturligt i en mångkultur. Men svenskarna var nog det folket på jorden som hade lyckats komma längst ifrån detta, så det är en lång väg att vandra. Troligen kommer vi inte i mål innan det är försent.

Vidare är det så att statens maktapparat på alla sätt fungerar mycket bättre mot svenskar. Till och börja med har de inte alternativet att bara åka tillbaka hem och börja använda sitt riktiga namn. De straff som finns i landet är närmast meningslösa vad gäller att avskräcka en typisk MENA figur, men så är absolut inte fallet för Svenne banan. Osv, osv.

Men svenskarna kommer att börja anpassa sig och detta kommer att bidra till att ekonomin över tiden blir mer lik ett MENA land. När ingen vill lita på någon annan och alla betraktar staten som en fiende, blir det svårt att att få en effektiv och högproduktiv ekonomi. Det blir väl mest daddelstånd och kebab i slutändan.....

Anonym sa...

Så här beskrivs Malmö i Transportarbetaren.Sossarna börjar oroa sig för sina egna.Lägre skatter blir det knappast frågan om.
https://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Malmo-ar-en-forlorad-stad/

Anonym sa...

@Rikard

Jag var och handlade i en elektronikbutik för en massa år sedan och när jag fick kassakvitto på inköpet fanns ingen moms angiven. Jag frågade om detta och butiksinnehavaren svarade att han inte var medlem i momsklubben.

/Klimathotet

Anonym sa...

Det torda vara ganska uppenbart vid det här laget att vi som arbetar och betalar skatt finansierar vår egen undergång. Samhällskontraktet är brutet sedan länge.

Utlandssvensk sa...


Anonym 14.07,

Det var mycket vänligt. Tack!

Östeuropa verkar vara framtiden, särskilt om man pratar språket. Lycka till!

Utlandssvensk sa...

@ Anonym 18.37,

"Det torde vara ganska uppenbart vid det här laget att vi som arbetar och betalar skatt finansierar vår egen undergång."

Det är mycket värre än så. Att finansiera sitt eget självmord är möjligen tragiskt men samtidig rimligen något man bör få välja själv. Men det majoriteten av dagens vuxna svenskar har gjort är att rösta och jobba för förintelsen av sina egna barnbarn. Och detta har skett utan svält, farsoter, krig, externa hot eller andra akuta problem. I huvudsak har vi bara varit för lata och fega för att fundera över saken. Det är den absolut värsta moraliska totalkollapsen i världshistorien.

Magne sa...

"Det torda vara ganska uppenbart vid det här laget att vi som arbetar och betalar skatt finansierar vår egen undergång. Samhällskontraktet är brutet sedan länge."

Mycket riktigt! Det lämpligaste en svensk kan göra för sin egen välfärd är att försöka arbeta svart eller att inte arbeta alls utan försöka få bidrag. Dålig rygg, psykiska besvär, utbrändhet etc., kan gå hem för att få sjukpenning.

Ju mer skatt du betalar desto högre invandring från tredje världen. Finansieringen av sin egen undergång går via skattesedeln. Den som arbetar och betalar skatt är en riktig kuf!

Anonym sa...

Och massor av människor skulle bli arbetslösa, där klämmer skon en hel del för borgerligheten. Sossarna har byggt upp dessa myndigheter under lång tid, och nu är en ny på gång.
Hälsningar från Anna som vill ha en liten stat

Anonym sa...

Så här beskrivs Malmö i Transportarbetaren.Sossarna börjar oroa sig för sina egna.Lägre skatter blir det knappast frågan om.
https://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Malmo-ar-en-forlorad-stad/

Björn i Bromma sa...

Det blir som det var vanligt på 1970-talet, fast då pga hotande löntagarfonder.
Diverse företag och medborgare packar ihop och sätter segel.

Magne sa...

"Då pratar vi en sydamerikansk lösning. Utan massiv omfördelning via skattesystemet kommer en stor del av MENA figurerna att hamna i kåkstäder. Som vi har varit inne på förr, är det möjligt att ha ett sådant system, åtminstone ett ett tag, men det kräver också proaktiva åtgärder. Att bara ta bort bidragen är en säker väg till totalt sammanbrott på kort tid."

För mig gör det detsamma. Jag ser hellre en brasiliansk lösning än att de som arbetar ska hålla dem över vattenytan. Vi har ingen skyldighet till det alls. Sen om svennarna vill ha en brasiliansk lösning vet jag inte. Får de mindre tillbaks på skatten så kanske de blir mindre villiga att betala skatt, som en annan här i tråden var inne på som nämnde att Moderaterna tidigare inte lyckats med sin lågskattepolitik pga. man fick tillbaks mycket av det man betalade in till systemet.

Men lämpligast är naturligtvis att ha färdiga repatrieringssystem så en skattesänkning inte behöver urarta i en brasiliansk situation. Att den som invandrat i närtid (80-talet) och dess barn naturligtvis blir ivägskickade tillbaks eller till närområdet (säker zon) vid brottslighet eller om denne inte kan försörja sig.

Anonym sa...

Malmö har inget att oroa sig för.Opinionskramade Annie Lööf och centerpartiet vill tillsätta en kriskommission som ska ta fram konkreta åtgärder för att stärka tryggheten men regeringen är passiv.Annars är ju regeringen ingen direkt kraftfull motståndare till utredningar, kommissioner och samordnare.Det här behovet har i varje fall centerpartiet uppmärksammat länge skriver Annie.Här betyder länge i varje fall inte mer än två år men det skriver inte Annie.Istället går hon lugnt tillbaka och sätter sig på avbytarbänken.Spela vill hon alls icke men nöjd är hon med dagens utspel.Malmö har inget att oroa sig för.Inte så länge vi har råd med det kommunala utjämningsbidraget.

FD Liberal sa...

@Rikard, lärare

Förstår du inte att de är entreprenörer?
AGORISTISKA HJÄLTAR, ett föredöme för oss alla! ;)

Lotta Trouble sa...

@utlandssvensk kl 12.56:
Lars ANders Johansson skriver intressant i GP: http://www.gp.se/ledare/bullret-f%C3%B6re-nederlaget-1.4063530
Jag har alltid varit övertygad att Reinfeldt var oerhört strategisk i sin omvälvning av det svenska samhället: genom att skapa en stor egendomslös underklass, som dessutom är skild från befolkningen i övrigt, möjliggörs raserandet av den generella välfärdsstaten. Varför betala hög skatt om man ändå inte får något ut av det? Nåväl, Johansson kanske har rätt - och jag är bara en extrem cyniker som minns diskussionerna från Handels ("Arbetets söner sänk deras löner") och Tritnaha (även om där inte snackades så mycket - iaf inte så att man kunde höra) - och att Reinfeldt verkligen avsåg triangulering...
Att föra (sann) borgerlig politik i Sverige är svårt. De flesta här ÄR faktiskt sossar. Det finns t.o.m. få moderater som tycker att en liten stat, låga skatter och stort eget ansvar är bra. (På 90-talet föreslog moderaterna att man skulle sänka bilskatten - och i stället höja försäkringspremierna. Det svenska (normala) systemet innebär ju att även jag, som inte har bil, betalar för bil-drullar som får whiplash-skador. Förslaget möttes av ramaskrik, där folk sa "jag trodde att moderaterna var ett bilvänligt parti". Förslaget var ju snarare en logisk konsekvens av liberal ideologi.
I dagsläget kör centerpartiet med konsekvent (kåkstad)liberalism - och de belönas för det av väljarkåren. Fast det är nog bara för att journalisterna är så usla att de inte ställer följdfrågor till Annie Lööf.
I grund och botten är de flesta människor "Allt åt alla" ("Ränteavdrag OCH sänkt skatt", "Mitt Europa bygger inga murar, vi har plats, fast inte just där jag bor") och har inte den minsta lust att stå för konsekvenserna av de egna besluten. ("Va? Ska jag betala tillbaka lånen?!?")
Nach jedem des seines.

Utlandssvensk sa...

@ Lotta,

" och jag är bara en extrem cyniker som minns diskussionerna från Handels ("Arbetets söner sänk deras löner")"

Jag inte bara minns, utan har även en T-shirt med den texten! Det var tider det....

Anonym sa...

Problemet är inte bara dagens skatter. Det som är värre är att våra kommuner måste låna ihop pengar för att kunna bekosta de mottagandes som riksdag och regering ålägger dem. Det är inte bara våra svaga dementa på äldreboende som får vara med och betala för de kostnader som vår generösa politik medfört, där är även vi som bor i landet framöver som får vara med och betala räntor och amorteringar på de lån som tagits för att vi skall leva upp till vår omtalade generositet. Kommer våra kommuner att ha råd med välfärden framöver om räntorna på lånen stiger? Vi riskerar en rejäl ekonomisk baksmälla framöver.

Fd moderat sa...

Rikard,
Norberg har lämnat Malmö. Det var inte så kul med multikulti.

Fd moderat sa...

Utlandssvensk,

genom den politik som förs där flyktingar placeras ut även i rika områden blir det svårare att genomföra en brasiliansk modell.
Jag vet vilka tankar som ligger bakom att placera ut flyktingar i rikare områden men konsekvensen blir att det kommer att bli dyrare att bo i ett säkert område.

Anonym sa...

Kölns arbetsmodell är något att fundera över för Ygeman med anhang.
Eftersom polisen är upptagen med att förhindra en upprepning av förra nyårets kvinnoattacker så ges inga tillstånd för demonstrationer till högerextrema.
Det öppnar onekligen nya spännande perspektiv.Skulle invandrare och flyktingar upprepa föregående nyår och all tillgänglig polis behövas för en insats så kan högerextrema förbjudas att demonstrera året runt.
I Sverige kan man lukta sig till något som liknar ett EU-direktiv och som bäst i klassen besluta sig för att följa det i förskott.Gapvänstern väsnas och kravallerar lite och alla till höger om SSU förbjuds att demonstrera.Det skulle lösa många problem för samlingsregeringen inför 2017..

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"genom den politik som förs där flyktingar placeras ut även i rika områden blir det svårare att genomföra en brasiliansk modell."

Helt klart! Det verkar i motsatt riktning.

"men konsekvensen blir att det kommer att bli dyrare att bo i ett säkert område."

Enligt min uppfattning kommer det inte att finnas några säkra områden inom några få år. Jag har tittat en del på siffrorna och de kommuner som var helvita upp till nyligen får nu massivt inflöde av berikare. Det nya fördelningssystemet fungerar så. Ställen som Täby och Lidingö kommer väldigt snabbt att hamna i samma sits som Ronneby. Det händer redan.

Vad gäller priserna på fastigheter i de tidigare vita enklaverna, står två krafter emot varandra. Å ena sidan köper kommunerna ganska aggressivt, å andra sidan lär en del av de svenskar som kan börja lämna landet. Men det är väl likväl mest räntenivån som sätter priserna. Att både skatterna och räntorna kommer att gå upp de närmaste åren tror jag är närmast helt säkert, men hur mycket och när kan man bara spekulera kring.

Sverige och de flesta andra västländer har nu roat sig med nollräntor och finansiering av budgetunderskott via sedelpressarna ett tag. Det är ju bekvämt, så länge det går. Men det går bara om landet uppfattas som ett stabilt västland. Sverige har inte lång tid kvar i den kategorin.

Anonym sa...

@Lotta Trouble:

Hej.

En sak jag minns med Frihetsfronten och folk från Tritnaha, och den där klubben Fria Moderata Studentförbundet hade i G:a Stan (jag tror det var mitten till slutet på åttiotalet?), var att om man omsatte deras anarkistiska tankar i praktisk handling så var de dj*vligt snabba att skrika på statens skattefinansierade polis. Bra fester hade dock Frihetsfrontarna, oavsett sina övriga tillkortakommanden - betydligt roligare än skäggtomtarna och näbbstövlarna på Café 44 (Tjärhovsgatan) i alla fall.

Det om det.

Tack till den som länkade till Transportarbetaren - min enda kommentar till den artikeln är en uppmaning till alla andra här: läs den och sprid den för dj*vulen!, samt att den är tjugo år för sent - det den beskriver är inget som hänt de senaste två till tre åren, utan snarare de senaste tjugo till tjugofem.

@Fd moderat:

Tror du verkligen det blir tvångsutplacering av baracker i 'rika' områden? Jag tror man vet att det är att ge bort röster så här nära valet - kan det inte tänkas att man använder tiden fram till valet att via de nyttiga idioterna i politiken och dess prästerskap i media sprida dåligt samvete i hemmen hos kärnväljarna ur bättre bemedlad medelklass, för att sätta igång utplaceringen i oktober 2018?

Allmän reflektion:

Jag har nu under två år lite på en höft ögnat priserna på byggbodar och manskapsdito (funderade ett tag på att köpa en billig tomt i obygden och leva i ett par byggbaracker 'tillfälligt'): de stiger markant, och har gått från under hundralappen för en bod för fyra till ca strax under femhundralappen för samma bod under den tiden. Nästan som att en osynlig hand reglerat priset och sett till att tillgången hålls artificiellt låg samtidigt som den förutsägbara efterfrågan kommer att öka. Ibland tror jag vi glömmer, oavsett politisk färg, att ekonomi inte bryr sig om ideologi mer än evolutionen eller tidvattnet.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Disillusioned sa...

Om vi avskaffade socialbidrag skulle de tvingas flytta.
Jag fruktar vad som händer 2017-18 det kommer bli otroligt otrevligt (dålig stämning TM, för att citera en annan bloggare) - när den nuvarande vågen når komunernas budgetar.
För att få det att gå ihop kommer Sverige i princip behöva avskaffa ett ben i välfördsystemet vilket i praktiken kommer leda till att det faller ihop.
Och det är ändå ett 'bra' scenario - vas vi gjorde för att förtjäna så verklighets förnekande politiler undrar jag.

Fd moderat sa...

Rikard,

Sigtuna har köpt en villa för flyktingar.

http://www.unt.se/sigtunabygden/kopte-villa-blir-flyktingboende-4484675.aspx

Jag vet också att man i Haninge har försökt att placera ut flyktingar i medelklassområden men att det har stött på patrull. Jo, det har påbörjats men frågan är om t ex Danderyd vågar köpa villor de rikaste områdena där.

Utlandssvensk sa...

@ Rikard,

"Tror du verkligen det blir tvångsutplacering av baracker i 'rika' områden?"

Just vad gäller baracker är utfallet ganska blandat hittills. Kommunerna har haft en hel del problem med att få bygga, men arbetet pågår för fullt med att införa nya lagar och regler som ska göra det lättare att smälla upp kåkstäder.

Men vad gäller inflöde av berikare till rika områden är det inte fråga om att tro något, utan det händer redan. Jag har skrivit en del här tidigare om Lidingö. Den kommunen har redan haft ett absolut massivt mottagande under detta år och etter värre blir det 2017. Bilbränder, våldtäkter, rån, osv. har också redan dykt upp. Det är inte bara möjligt utan även troligt att de vi nu såg i Ronneby kommer vi att se på Lidingö ganska snart, kanske redan nästa år. Det ser ungefär likadant ut i alla andra "rika" kommuner.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"Jo, det har påbörjats men frågan är om t ex Danderyd vågar köpa villor de rikaste områdena där."

Det är full fart i Danderyd, ungefär som på Lidingö. Man har redan byggt en del baracker, där migranter har flyttat in. Ett HVB hem för ensamkommande har öppnats. Kommunen har avsatt pengar för att köpa bostadsrätter/villor. Osv, osv.




Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

Enligt Aftonbladet köptes förra året 35 lägenheter in för 32 miljoner kr av Danderyds kommun. I 18 av dessa bor det nyanlända.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23398633.ab

Magne sa...

Nu börjar det bli off-topic, men jag ställer mig frågan varför kommunerna inte bara köper upp lägenheter till asylsökande och nyanlända (de som fått uppehållstillstånd). Kommunerna får ju faktiskt allting betalt från staten.

Är det för att kommunerna vet att framtida nysvenskar inte är en vinst? Trodde de på allvar att en bunt MENA-folk skulle vara superbra, skulle de självklart vilja ta emot dem och ordna bostäder, dessutom är ju allting betalt från staten.

Jag får tro att kommunerna tänker som många här som kommenterar, men kommunpolitikerna är inte lika öppna när de talar. Fullt förståeligt med tanke på att de uttalar sig i eget namn.