torsdag 1 december 2016

Ropen skalla, lönestöd åt alla


Ett av grundfundamenten i ett fritt och gott samhälle är att människor försörjer sig själva. Alla som kan arbeta ska också göra det och inte förlita sig på allmosor från någon annan.

Även den så kallade svenska modellen, en universell välfärdsmodell, bygger på en hög förvärvsfrekvens. Annars går inte ekvationen med generöst tilltagen välfärd för hela befolkningen ihop. Det är just här det håller på att ske saker i Sverige just nu. I takt med att den delen av befolkningen som inte arbetar växer, ökar bördan för den arbetande delen att bidra än mer. Utan att själva få ut mer. Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda blir allt större. Ekvationen går inte längre ihop.

Vid sidan om bostadssituationen kommer den hetaste frågan under de kommande fem åren vara nyanländas etablering på arbetsmarknaden, i synnerhet alla med låg eller ingen utbildning. Den hänger förstås till viss del samman med just bostadsproblematiken - den som bor på ett vandrarhem, i en gymnastiksal eller i ett plywoodbås i en bilhall har rimligen sämre förutsättningar att etableras än den som har tryggheten i en egen bostad. Men det handlar också om att den myndighet som har ansvaret för etableringen är Sveriges kanske mest dysfunktionella.

Arbetsförmedlingen fungerar uruselt. Den klarar inte av att matcha akademiker, den har under lång tid misslyckats med att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (det är därför kommuner har satt upp egna så kallade "jobbtorg") och har nu fått uppdraget att sköta etableringen av hundratusentals människor från Nordafrika och Mellanöstern på den högspecialiserade svenska arbetsmarknaden. Ursäkta om jag är lite pessimistisk gällande utfallet.

Detta är vad som på samtidssvenska kallas en utmaning. I dag finns en uppsjö av olika anställningsstöd - allt från nystartsjobb och instegsjobb till YA-jobb och de än så länge mycket perifera traineejobben. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg vill se förenklingar av dessa och pekar ut tre alternativa vägar framåt: fortsatta lönestöd, sänkta löner eller skattesubventioner.

Det enda regeringen och allianspartierna har att komma med är olika sorters subventionerade anställningar. Socialdemokraterna vill inte ha "låglönejobb", säger de. Men de inser uppenbarligen att lönekostnaden spelar roll för arbetsgivarens vilja att anställa. Därför vill S ha subventionerade anställningsformer.

Detta betyder att den enskilde, oaktat sin produktivitet, ska få en hög lön och att skattebetalarna står för huvuddelen av denna. Alliansen införde flera av de lönestöd som finns i dag och inget tyder på att de vill röra dem. (Centerpartiet har föreslagit en app för att starta företag, men så mycket längre än så sträcker sig inte den borgerliga uppfinningsrikedomen i nuläget.)

Lönestöd skapades en gång i tiden för att hjälpa personer med olika sorters funktionshinder samt människor som av olika skäl stod väldigt långt ifrån arbetsmarknaden (exempelvis de som varit långtidssjukskrivna) till en anställning. Tanken var inte att dessa stöd skulle användas för fullt friska människor vars enda "funktionshinder" är att de kommer från ett annat land.

Lägre ingångslöner har förstås föreslagits. Men eftersom den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter sätter lönerna kommer det bli svårt att pressa ned ingångslönerna. Facket är inte ett dugg intresserat utan driver tvärtom på för motsatsen.

Återstår alltså subventionerade anställningar. Den grupp som har ett så kallat lönestöd kommer med all sannolikhet växa lavinartat under de kommande åren. Politikerna har helt enkelt ingen annan lösning. Dessutom bidrar det i en viktig fråga, nämligen arbetslöshetsstatistiken.

Oavsett vilken regering som sitter vid rodret efter valet 2018 är fina sysselsättningssiffror viktigare än att människor är självförsörjande på riktigt.

27 kommentarer:

Anonym sa...

Finns endast en idiotsäker parameter i ekvationen.

Jag betalar. Och jag kommer att tvingas betala mängder av slantar för godtyckliga araber som har trängt över gränsen när de flytt för sina liv genom hela Europa.

Detta kommer att gå åt pipsvängen.

Anonym sa...

Inte ens detta kommer fungera. Flertalet av dessa "nyanlända" uppvisar en så låg produktivitet även på enkla jobb med lönesubvention idag att intresset för dessa "anställningar" är mycket lågt i praktiken. Det enda som finns är neddragningar i välfärden för dessa som blir så kännbara att de flyttar härifrån. Allt annat är önsketänkande.
Marknaden är beredd att betala för denna arbetskraft max 20kr/tim i total lönekostnad, är samhället beredd på detta?

Jesper Madani sa...

Vill ge beröm till en fantastiskt välformulerad och aktuell blogg.

Att skylla på invandrarna tycker jag är fel då de flesta av oss nog tagit chansen i sverige om vi varit i samma skor. Däremot är det sorgligt hur svaga våra politiker blivit. De får ingenting väsentligt uträttat. En person som Erik Ullenhag borde ju rimligtvis inte kunna ta betalt för att jobba med politik men är ändå ett namn som kan välja o vraka bland politiskt tillsatta jobb. Det är korrupt minst sagt.

Anonym sa...

De flesta inser säkert att vi står inför en nästintill hopplös uppgift. För att komma någonvart är det nödvändigt med någon slags reform för att drastiskt sänka skatterna på låga inkomster. Hur i fridens dar ska annars folk längst ned på samhällsstegen kunna komma i närheten av något som liknar självförsörjning?

Nästa slukhål blir på området bostäder. Ty även om det byggs nya hyresrätter, så kommer få om ens några ha råd att betala hyrorna. Räkningen kommer istället att hamna i knät på kommunens övriga skattebetalare i form av enorma summor bostadsbidrag. Vi har nu en situation där personer med färska uppehållstillstånd ges företräde i bostadsköer. Samtidigt tvingas de förfördelade sponsra hyran åt dem som tillåtits gå före i kön. Förnedringen kan sägas vara total, även om det naturligtvis inte är invandrarens fel. Det hela är snarare det självklara resultatet av en politik helt utan konsekvensanalys.

Anonym sa...

Precis sett den ena efter den andra partisekreteraren försöka tolka SCB:s undersökning till egen fördel vare sig man tappat eller vunnit väljare.
Med ungefär 20% som inte vet, ett bortfall på 40-50%(brukar det vara) och en felmarginal som jag inte lyckats hitta så har det egentligen inte hänt ett skit om vi jämför med vad vi redan visste.Men en nyhet är det ändå.
Både MP och KD ligger så pottigt till att de i varje fall inte har några garantier för någonting.Så slutsatsen blir att som det är nu blir ungefär så bra det kan bli och just ingenting kommer att hända om det inte är tvunget.Det betyder väl att ekonomin avgör framöver och politiken har spelat ut sin roll?

Anonym sa...

Ge 5000kr/mån åt alla sen låter man marknaden oförhindrat sköta resten. /Nietzsche

Utlandssvensk sa...

@ Jesper Madani,

"Att skylla på invandrarna tycker jag är fel då de flesta av oss nog tagit chansen i sverige om vi varit i samma skor."

Jag instämmer helt!

Vidare gäller detta, enligt mig, inte bara de rent ekonomiska effekterna, dvs. att etniska svenskar får försörja invällarna, utan även vad som rimligen kan kallas kulturella effekter. Om man bjuder in folk från hårda klansamhällen i MENA och dessutom ständigt betonar att här råder mångkultur, dvs. det ställs inga krav på assimilering, då är det helt självklart att man får en ren explosion av våldsbrott, skadegörelse, rån, hot, osv. osv. Likaså gäller att om man tillåter "EU migranter" att fritt komma och sen stanna i landet, då får man tiggare överallt.

ALLA effekter som vi ser av invandringen nu har hela vägen varit mycket, mycket lätta att förutse för den som gjorde minsta ansträngning att informera sig om hur det ser ut i de samhällen som migranterna kommer från. Att makthavarna och väljarna i Sverige militant vägrade att göra detta är vårt fel, inte migranternas.

Men nu sitter vi där vi sitter. Vi har lockat hit migranterna och det är vårt fel, men likväl innebär detta inte att vi är skyldiga att plikta med hela vårt land för våra misstag. En på alla sätt rimlig lösning är att betala migranterna för att åka hem. De är definitivt inte i Sverige för att de gillar oss eller vårt samhällssystem, utan enbart för att det finns ekonomiska fördelar att hämta. Betala dem tillräckligt bra, så åker de hem frivilligt.

Anonym sa...

Afghaner som berikar Sverige är inte välkomna till Afghanistan för att de inte är lönsamma?
Ibland känns det som om något ljugit lite för mig? Hej Fredrik! Hej Stefan!
Inte helt säkert jag går på det igen....

@Eventuellt lurad?

Utlandssvensk sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

"Bara" 43.9% i bortfall (om man är petig)

Fd moderat sa...

Utlandssvensk,

Sverige har en hel del industritillverkning inom områden som skog och stål där svensk industri har varit världsledande. Hur många av dessa MENA-barn kommer att bli civilingenjörer? Hur många av dem kommer att utbilda sig till vad som krävs för att dessa industrier skall vara fortsatt vägledande. Vad detta kommer att göra för de svenska pensionerna i framtiden vill jag inte tänka på men jag måste.

För att återknyta till samtalet med Gür anser jag att han är alldeles för optimistisk om svensk framtid. Även om Sverige är en ek dör till slut även ekar.

Anonym sa...

Jag har nästan helt slutat jobba, gör bara precis så mycket som behövs för att få privatekonomin att gå jämt upp. Varför ska jag bidra till den pågående asylturismen?

Fd moderat sa...

En sak till, ibland läser jag de som skriver att om en person försörjer sig själv så skall man få stanna i Sverige. Det de inte tänker på är att en person som tjänar 15 000 i månaden kommer att ligga skattebetalarna till last.

Hans Li Engnell sa...

Följande kommentar togs bort av misstag, den återpubliceras här i sin helhet:

Utlandssvensk:

Vad gäller den ekonomiska framtiden för Sverige är det i grunden väldigt lätt att se vad som troligen kommer att hända i stora drag. Vi byter väldigt snabbt ut befolkningen och detta kommer även att resultera i att ekonomin förvandlas till något som är normalt i andra länder som redan har den typ av befolkning som vi nu skaffar oss. Sen kan man alltid föra detaljresonemang kring enskilda områden, som löner, bostäder etc.

Om vi nu ska titta på arbetsmarknaden, gäller ungefär följande:

1. Nästan inga av asylanterna som har kommit de senaste 10-20 åren har några som helst förutsättningar att fungera på den befintliga svenska arbetsmarknaden.

2. De produktiva svenskarna kommer att få försörja en allt större grupp MENA människor, som kommer att uppvisa rent explosiv tillväxt.

3. Förutsättningarna för högförädlande verksamhet i landet kommer att dramatiskt försämras. Förutom att skatter måste komma upp påtagligt, innebär den växande MENA gruppen att det kommer att bli väldigt otrevligt att bo i landet och de som kan kommer att lämna. Detta innebär att de bästa, med de mest eftertrakta utbildningarna, kommer att flytta. Vidare kommer det bli omöjligt att rekrytera folk från andra i-länder. Ingen frisk britt eller amerikan med spetskompetensen kommer att gå med på att bo i Sverige.

4. Processen ovan kommer ganska snart att leda fram till fattigdom. Välfärden kommer att upphöra och om staten vill överleva kommer den att behöva satsa hårt på att upprätthålla en mycket omfattande våldsapparat. BNP per capita kommer att falla dramatiskt och då sker det även en omvärdering av kapital relativt arbetskraft. Efter ett tag når vi punkten där "enkla jobb" uppstår automatiskt, pga. att lönerna är tillräckligt låga. Det blir helt enkelt billigare att ha fem afrikaner som tvättar bilar för hand än att köpa in en mekaniserad anläggning. Om man tittar på övriga MENA länder verkar jämviktsläget ligga kring en BNP per capita på 1000 - 5000 dollar om året. Som jämförelse ligger Sverige nu kring 50 tusen USD per capita.

Så ser det ut i alla andra MENA länder (om de inte har olja) och så kommer det att bli i Sverige. De som hävdar något annat har rimligen bevisbördan för detta.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"Sverige har en hel del industritillverkning inom områden som skog och stål där svensk industri har varit världsledande. Hur många av dessa MENA-barn kommer att bli civilingenjörer?"

För något år sen gick Schweiz förbi Sverige vad gäller storlek av verkstadsindustrin. För läkemedelsindustrin inträffade rimligen något liknande för ganska länge sen. Osv, osv.

Om man undantar direkt råvarurelaterade verksamheter finns det normalt INGEN högförädlande industri i MENA. Så kanske kan gruvorna och skogen fortsätta att producera värde i Sverige, men troligen blir det mest pannkaka även där. Skog, papper och gruvor är i huvudsak för komplicerat och kapitalintensivt för en MENA ekonomi, om man inte tillåter t.ex kineser att komma in och sköta driften. Detta verkar för övrigt vara trenden i Afrika.

Vad gäller civilingenjörer har jag ganska bra koll, eftersom sonen ska gå en sådan utbildning. Redan nu saknas i stort förutsättningarna för den typen av utbildningar i Sverige, pga. den extremt låga nivån hos de som går ut från gymnasiet. Det är väldigt tydligt att kvalitén faller snabbt på t.ex KTH och inom en inte allt för avlägsen framtid kommer en examen där att ha samma värde som en från Afghanistan eller Somalia, dvs. noll i alla andra länder än Sverige.

Anonym sa...


Så här kan det se ut när socialsekreterare vill bli undantagna lagen.
Det är bara att invänta samma krav från brevbärare, lapplisor och poliskonstaplar.
Det är ju så cool när prästen står där och håller tysthetslöftet i någon amerikansk film.Så naturligtvis ska alla som inte vill slippa följa lagen.Men ska de ha lön för det?

http://www.sydsvenskan.se/2016-12-02/socialsekreterare-ska-vi-verkligen-arbeta-som-angivare-at-polisen

Anonym sa...

Vi får ställa in oss på att en sjunkande konjunktur eller en bokrasch löser regeringsfrågan åt oss eftersom ingen kommer vilja sätta sig vid rodret efter det.Tills dess lånar vi upp oss på så mycket det går och ger bort det till alla.Det är den svenska modellen.Burn baby burn.

Lars Åhlin sa...

Tack för alla dina klarsynta och välformulerade krönikor, Hans. Denna senaste hör till de allra bästa.

Förutom krönikornas kvalitet är Utlandssvensk kommentarer ett skäl att läsa här. Tala om dystopi! Själv tror jag trots Utlandssvensks goda argument inte att det ska gå riktigt så illa. Sverige kommer säkert att mista mycket av sitt välstånd, kriminaliteten kommer att stiga, utbildningen bli sämre. Men även om allt detta händer kommer många att tycka att Sverige är OK. För vi människor är anpassningsbara, även en ekonomi i nivå med 1950-talet kommer vi att acceptera. I synnerhet som tidsfördriv (internet, TV, datorspel osv) blivit så billiga.

Men tänk om det vore möjligt att radikalt lägga om asyl- och integrationspolitiken! Min aktuella idé är att börja med att slopa bosättnings- och EBO-lagarna (2016:38 resp 1994:137, §3), och införa en ny lag enligt vilken bosättning i en kommun kräver att man skaffat ordnat boende först. Asylsökande samt "nyanlända" utan egen bostad/arbete placeras i barackläger långt från befintlig bebyggelse. I lägren ges undervisning i svenska, samhälle och yrkesutbildning till dem som har chans till arbete. De som själva hittar osubventionerade arbeten (gärna med hjälp av yrkesvägledare i lägren) får gärna med sin familj flytta ut i samhället på samma villkor som oss alla andra. Men utan egen försörjning måste man stanna i lägret. Detta skulle skapa ordentliga incitament till arbete, alternativt till att återvända till det land man kom ifrån.

Anonym sa...

Hej.

En mycket liten passus: konsekvenserna av de subventionerad anställningsformerna var till fullo helt förutsägbara.

Det är inte nya uppgifter, det är inte okända förhållanden och det är inte en unik situation. Invandringen ökade tempot på en process som startade tidigt nittiotal, om inte ännu tidigare.

Dumhet, inkompetens, korruption, internt angiveri, samt att en hel räcka människor som egentligen vet bättre ändå samarbetar med ett allt mer dysfunktionellt system.

Känns det igen?

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Utlandssvensk sa...


@ Lars Åhlin,

"Förutom krönikornas kvalitet är Utlandssvensk kommentarer ett skäl att läsa här. "

Det var ytterst vänligt. Tack!

"Tala om dystopi!"

Utan tvekan är det så! Men jag har i princip haft rätt de senaste 30 åren, fast självklart hoppas jag att jag snart kommer att ha fel! Den som lever får se!

"Min aktuella idé är att börja med att slopa bosättnings- och EBO-lagarna (2016:38 resp 1994:137, §3), och införa en ny lag enligt vilken bosättning i en kommun kräver att man skaffat ordnat boende först. Asylsökande samt "nyanlända" utan egen bostad/arbete placeras i barackläger långt från befintlig bebyggelse."

Ungefär så fungerar det i Schweiz. Många av de asylanter som inte direktavvisas förläggs på gamla militäranläggningar i bergen, så att de inte ska störa andra.

Men vad gäller det här med att asylanterna ska skaffa eget "ordnat boende", får jag nog hänvisa till mina dystopiska funderingar. Nästan inga kommer att kunna skaffa vanliga jobb, så egna bostäder är uteslutet, om man inte accepterar kåkstäder eller liknande.

Slutligen vill jag påpeka att min syn på Sveriges framtid just fick kraftigt eldunderstöd av en kristen libanes som invandrade på 80-talet. Lyssna gärna på vad han har att säga:

https://www.youtube.com/watch?v=R36KyVQorZ4Anonym sa...

Hej.

En tanke om bidragsanställningar, eller vad man nu skall kalla detta socialmoderaternas nya statarsystem.

Drar vi ut tanken till sin spets, att staten skall subventionera de lägsta lönerna med insamlade medel från både de lägsta och de med högre löner, så landar vi potentiellt i att staten tar din lön helt och hållet, och betalar ut lika till alla. Åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga.

Argumenten finns ju redan på plats: bekämpa utanförskap; vem behöver tjäna så mycket som [valfri ickepolitiker]; stoppad lönediskriminering; solidaritet; fyll på efter behag.

Går man sedan ännu längre så blir det ju någon form av via lagen stadgad lönetrappa utifrån tjänsteår och partiboks-stämplar.

Riktigt hur sannolikt det där är vete katten, det sker inte från en dag till nästa, men vi är nog på sluttampen av tillvänjningen nu (med vilket inte skall utläsas att jag tror på någon komplott - systemet har nu funnits så länge att det ses som naturligt). Dessutom blir kapital- och egendomskonfiskation samt expropriering kanske nödvändigt. Det räcker med att någon kommun vågar vara först med att beslagta mark eller fastighet för behjärtansvärda (eller kanske man skall omtolka 'öppenhjärtlig' och använda det ordet istället?) ändamål: "Lilla Sara och hennes föräldrar har flytt till Sverige. Bostadskoordinatorn tar emot i de av kommunen nyligen frigjorda lokalerna som tidigare stod tomma"; komplett med de sedvanliga fotona vi alla kan utantill.

Antingen blir Malmö först, eller så blir det en av de blodröda Norrlandskommunerna.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare
Ps Vi kanske skulle 'lobba' för någon sorts krav på studier i statskunskap, statistik, spelteori, samt nationalekonomi (med minst en relevant examen) och fyllda fyrtiofem för att få sitta i riksdag eller regering? Och en tidsmaskin...Ds

Anonym sa...

@utlandssvensk

Jag gjorde en koll 2010 och jämförde Sverige och Schweiz näringsliv och storleken på olika sektorers andel av BNP.

Industri SE 25% - CH 27%
Jordbruk SE 1% - CH 2%
Service SE 66% - CH 56%
Finans SE 4% - CH 10%
Turism SE 3% - CH 6%
BNP/invånare (i svenska kronor) SE 327000 - CH 460000
Skattetryck av BNP SE 45,8% - CH 29,8%
(Genomsnitt för skattetryck i OECD 33,8%)

Jag insåg ganska snabbt att Sverige var och är på väg utför stupet och kommer att bli som Libyen fast utan olja om ca 20 år.

Anonym sa...

Självklart kan man sänka ingångslönerna... det är ju ändå bara fiat-pengar! Får inte glömma att sänka priserna också men ta för allt i världen inte bort momsen, om inte värdegrunden räcker till kan det ju vara bra med ett MERvärde. Ta ett miljonlån på banken, den som kan, och lämna tillbaka en tom syltburk med bara luft i. Det är ju vad banken gjorde när den lånade miljonen till dig, för du fick väl varken sedlar eller guld eller hur?

När vi börjar inse hur den räntebaserade bluffekonomin är uppbyggd från grunden (dvs utan grund), först DÅ kan man åtgärda sysselsättningsproblem och välfärdspolitik. Innan dess blir det bara som att falla från taket på världens högsta torn och för varje passerad våning mumla: hittills har allt gått bra... hittills har allt gått bra...

Nisse sa...

Det kan ju också vara så att det inte finns någon lösning inom vare sig traditionella socialdemokratiska eller liberala tankeramar. Hade vi inte fått problem nu med den rekordhöga invandringen hade vi fått det senare. Det var knappast så att flödet ut från den reguljära arbetsmarknaden började med de senaste årens invandring utan den processen har varit igång länge, om än maskerad med olika statliga konstgrepp.

Här är kanske något att begrunda:

https://copyriot.se/2016/12/01/k283-om-populism-och-teknokrati-och-en-intervju-med-moishe-postone/
https://copyriot.se/2016/12/01/k284-overflod-av-kapital-jamte-en-overflodig-befolkning/

Nej, jag har inte blivit marxist men frihetliga idéer för att komma till rätta med något av det som beskrivs i den här artikeln lyser med sin frånvaro.

Fd moderat sa...

En floskel som brukar användas av invandringskramare är att invandrare byggde Sverige. Om 10 till 20 år kommer det att vara sant.

Anonym sa...

Ser att Tobias Billström får chansen att ge Reinfeldt en försenad eftersläng i Aftonbladet.Det unnar jag honom!

Anonym sa...

Annie Lööf sitter på läktaren och gnäller om citationstecken.Javisst, kraftfull opposition kan bedrivas på många sätt men Centerns Annie Lööf är knappast ett exempel på det.