lördag 19 mars 2016

Vägen framåt?

(Stulen från Facebook)

Sverige står inför en rad utmaningar under det kommande decenniet. Kostnaderna för sjukskrivningarna skenar, skolresultaten fortsätter att falla och bostadskrisen är mer akut än någonsin tidigare i modern tid.

Det förstnämnda hotar statsfinanserna, det andra riskerar Sveriges konkurrenskraft och det sistnämnda får både tillväxthämmande konsekvenser och kan leda till en bostadsbubbla som till slut tvingar folk att gå från hus och hem.

Därtill lägger vi integrationsproblematiken. Detta är en extrem utmaning. Jag skulle säga att den är minst lika svårlöst som bostadskrisen. Både rent praktiskt men också sedd i tidsperspektiv. Det som är mest oroväckande är inte att Sverige har misslyckats med integrationen av asylinvandrare i över 20 år. Det som oroar mig mest är att ingen i dag har några nya idéer som skulle möjliggöra att det kommer gå bättre under de kommande 20 åren.

För några mandatperioder sedan pratades det en hel del om "flexicurity", en mer flexibel arbetsmarknad där det både var lättare att anställa och avskeda. Sedan valde Moderaterna att omfamna allt socialdemokratiskt och debatten om alternativ dog ut.

I dag förs den politiska debatten i en annan ringhörna. Nu handlar det enbart om ingångslöner och skattesubventioner till enskilda branscher (RUT och ROT). Ibland skriker någon ungliberal efter ändringar i Las också.

Det förefaller vara svårt att prata om mer än en eller två saker samtidigt. Jag tror att vi behöver återuppväcka diskussionen om en mer flexibel och avreglerad arbetsmarknad. Las är ett exempel, men det behövs mycket mer. Det behöver bli både enklare och billigare att anställa och avskeda. Det är nödvändigt att öka rörligheten på arbetsmarknaden och göra arbetsgivare mer benägna att ta en chans när de anställer.

Regeringen vill helst prata om snabbspår för läkare och en mer rask validering av examina. Den mest komplicerade frågan är emellertid hur alla som helt saknar utbildning och relevant yrkeserfarenhet, som kanske har några års skolgång i Afghanistan eller Syrien i bagaget, ska bli självförsörjande.

Detta är en mycket större grupp, och vi har som bekant inte lyckats tidigare. Endast 25 procent av flyktingarna som kommit till Sverige har ett helårsarbete efter åtta år i Sverige. Efter 15 år har siffran stigit till blygsamma 34 procent, enligt den uträkning som Riksdagens utredningstjänst gjort på centerpartisten Staffan Danielssons begäran.

Miljöpartiets Gustav Fridolin har i peppande ton sagt att Sverige har lyckats förr. Det är faktiskt inte sant. Vi har inte lyckats förr, och den slutsatsen gäller oavsett om du använder SCB:s generösa tolkning av vad ett arbete är eller om du går till Rut:s mer restriktiva beräkning som exkluderar alla bidragsanställningar och inte betraktar en timmes anhörigvård i hemmet per vecka som ett arbete.

Socialdemokraterna inbillar sig att problemet löses om nyanlända skickas ut för att röja i skogen, Miljöpartiet menar å sin sida att billigare cykelreparationer är lösningen. Allt detta är förstås nonsens. Regeringens satsningar kan möjligen få några hundra människor i arbete på några års sikt, och det hade varit bra om Sverige haft Europas lägsta invandring. Men de volymer som behöver komma i egen försörjning nu räknas i tiotusental (då exkluderar vi ändå de som redan bor i Sverige och befinner sig i bidragsförsörjning sedan många år, personer som samhället sannolikt gett upp hoppet om).

Jag tror att idén med en framväxande låglönemarknad för outbildade i Sverige är fruktlös. Det finns ingen efterfrågan på skoputsare, varupackare i livsmedelsbutiken eller vindrutetvättare vid rödljuset. Detta är yrken som finns i lågutvecklade samhällen, och nog är det en smula ironiskt att det är just liberaler som brukar prisa framgång och välstånd som nu predikar framväxten av just ovannämnda u-landsarbeten.

Vi kan med rätt åtgärder lindra de negativa effekterna till viss del. Men min slutsats är att den sortens invandring som Sverige haft de senaste åren nästan vad vi än tar oss till kommer att förbli en kostnad för mottagarlandet och att vi kommer få leva med en hög arbetslöshet i dessa grupper med höga ekonomiska och sociala kostnader som följd. Detta är konsekvensen av ett stort experiment som genomförts av såväl borgerliga som socialistiska partier och vars konsekvenser kommer vara kännbara i 30 år framåt.

Sverige som land är helt enkelt inte konstruerat för att integrera stora mängder lågutbildad arbetskraft från tredje världens konflikthärdar, ej heller är det intresserat av att förändras så till den grad att dessa människor kanske kan bli självförsörjande som skoputsare.

Det finns därför fullgoda skäl att vara pessimistisk, precis som Magnus Henrekson nedan. 29 kommentarer:

Utlandssvensk sa...


Jag finner det otroligt märkligt att man för debatten utifrån antagandet att de som har kommit skulle vara villiga till vad som helst, bara vi sänker lönerna. Varför skulle de vara det?

OM man ska få folk att ta låglönejobb, måste först bidragen ner på nivåer en hygglig bit under dessa låga löner. Detta kommer då att innebära direkt och tydlig fattigdom, med barnfamiljer som sover på gatan osv. En meningsfull andel av immigranterna kommer inte bara att finna sig i detta och snällt köa för att få ett jobb som skoputsare. En helt uppenbar och sannolikt ganska omedelbar effekt skulle bli en extrem explosion av kriminalitet, från vad som redan är västvärldens högsta nivåer. Utpressning, kidnappningar, home invasions, car jackings, etc. etc. skulle bli rejäla tillväxtindustrier. Risken att åka dit är närmast obefintlig och lär dessutom falla ytterligare om brottsligheten ökar kraftigt. vidare kommer svenska fängelser att framstå som mycket attraktiva, jämfört med att leva i fattigdom på gatan.

Fast det skulle ju lösa bostadsproblemen, eftersom medelklassen snabbt skulle börja lämna landet.......

Dagen kostnader må vara höga, men de är ingenting jämfört med kostnaden om man skulle sluta att bidragsförsörja immigranterna. Att de skulle kunna anpassa sig till en modern, västerländsk arbetsmarknad är inget annat än fria fantasier. Det går inte.

Riga sa...

Jag tror det bästa är att helt ge upp tanken på att få de lågutbildade från MENA i arbete, cyniskt - javisst men väsentligt viktigare är att fokusera på att de barn de föder får en bra skolgång och assimileras fullständigt. Skit i hemspråk, obligatorisk skoluniform för alla och duktiga lärare.
Detta är enligt mig det mest humana- då ger vi åtminstone barnen en chans. Som det är nu fungerar ju inte ens assimileringen av andra och tredje generationens invandrare.
Och ja - enligt mig är det assimilering som är ordet - jag är inte intresserad av integration. Jag vill att mina barn får bacon i skolan och firar de kristna högtiderna utan att det gnälls från olika håll. Vill man inte ha bacon kan man peta det åt sidan, vill man inte fira påsk kan man låta bli.

utlandssvensk sa...

@ Riga,

"Jag tror det bästa är att helt ge upp tanken på att få de lågutbildade från MENA i arbete"

Helt rätt. Det går ändå inte.

"väsentligt viktigare är att fokusera på att de barn de föder får en bra skolgång och assimileras fullständigt."

Tyvärr tyder allt på att även detta är praktiskt omöjligt. Andra generationen muslimska invandrare tenderar att vara betydligt mer radikaliserade än den första och har knappast bättre ekonomiskt utfall. Det kan säkert vara teoretiskt möjligt att bryta detta mönster, men det skulle kräva extrema metoder. Troligen skulle man vara tvungen att skilja barnen från föräldrarna i väldigt stor utsträckning och inrätta gigantiska barnhem med extrem disciplin.

Den enda fungerande lösningen om Sverige ska fortsätta att vara ett västland är storskaliga deportationer. Fast det lär inte ske.

utlandssvensk sa...

Off Topic,

Allt hopp om att få ordning på haveriet kring "ensamkommande" är förmodligen borta:

"Miljöpartist leder socialstyrelsens utredning om åldersbedömning"

"saken ska utredas av socialstyrelsen genom dess utredare. Carl-Erik Flodmark. Flodmark som är barnläkare och expert på fetma. Flodmark har även varit aktiv i barnläkarföreningen. En förening som aktivt motsätter sig att man använder sig av röntgen för att göra åldersbedömningar."

http://mensanen.blogspot.ch/2016/03/alderbedomning.html?showComment=1458401775141#c7039047302632747496

Anonym sa...

Vilken tur att det är utmaningar vi har med integrationen! Det kunde ju varit mycket värre, det kunde varit problem. Det fina med utmaningar är att man kan välja om man ska anta dem eller inte. Problem är däremot något man har vare sig man vill eller inte.

Min gissning är att de styrande väljer att inte anta denna utmaning utan köra på med retorik i stället för åtgärder. Vem som helst kan se att det kommer att gå för Sverige som det har gått för Malmö och när dert blir uppenbart kommer de styrande att säga "Det kunde ingen ha förutsett". Grattis, Sverige.

Anonym sa...

@Riga: Här får du lite länkar på hur bra vi resultat vi kan vänta oss av MENA-elever,

Stök, upplopp, mord och 40 av 50 pedagoger slutar på Sjumilaskolan
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2983169--vi-fick-valja-mellan-att-se-pa-film-eller-ha-matte-

Våldskultur i Tensta gymnasium
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article22217388.ab

Gäller även grannländer: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7236159/De-st%C3%B8rste-indvandrergrupper-f%C3%A5r-de-laveste-karakterer-i-folkeskolen/

Synen på kunskap i den aktuella kulturen avspeglas i antalet vetenskapliga nobelpris (fysik, kemi eller medicin), vilket är 3 stycken på 1,5 miljarder människor. Studier har inte samma status där som här.

Anonym sa...

MENA-länderna har ingen som helst arbetskultur. De flesta anser att arbete är fult och bör undvikas. Vill de arbeta så gör de det helst svart så att bidrag kan fortsätta inkasseras. Det finns inte ens på kartan att arbeta för kvinnorna. Så lägg ner snacket om att det saknas jobb, det är inte där skon klämmer. Inför obligatorisk arbetsträning för att få bidrag. Minst 8 timmar per dag. Inte viktigt vad de gör utan viktigt att de gör något, om det så är att gräva en grop och sen fylla igen den. Misstänker tom. att många skulle flytta hem självmant om detta infördes. Krasst, men sant.

Anonym sa...

Ta tjuren vid hornen,sänk bidragen,inget bidrag efter 3 barnet,repatriera de Syrier som har dubbla medborgarskap,ge dem 100 tusen var till nystart,kriget i Syrien snart över.Kriminella som den Algerier, terroristen i Belgien skulle naturligtvis utvisas.Andra som blivit medborgare på falska premisser utvisas,vill de inte, inrätta läger i Norrbottens inland.Till slut stäng gränsen!

Anonym sa...

Det är inte bara ekonomiska konsekvenser av det här. Det kommer att påverka kulturen, yttrandefriheten, kvinnors rättigheter, trygghet och säkerhet, och så vidare. Sverige är förstört för överskådlig framtid. Detta är resultatet av en feministisk politik och ett feminiserat samhälle. Innerst inne är jag lite skadeglad över att makteliten är inträngd i ett hörn, men jag inser att utvecklingen tyvärr kommer att drabba många oskyldiga. När kommer rättegångarna mot de som förstörde ett land?

Anonym sa...

Personligen fasar jag lika mycket för pratet om integration.
Ni har sett vad det är som ska integreras.

Hur är det inte ondska att tvinga svenska barn att dela klassrum med de "nyanlända"?

Det kvittar fullständigt om man ser sig själv som borgerlig, höger eller vad-som-helst, men om man förnekar biologiska skillnader så dansar man efter vänsterns pipa.
Somalier och afghaner kommer aldrig någonsin att uppnå samma resultat som svenskar. Om man vägrar acceptera att detta beror på inbyggda biologiska skillnader kommer svensken alltid misstänkliggöras som "fuskare". Vilket såklart en parasitklass av vänsterpolitiker glatt kommer att profitera av.

Den enda lösningen är deporteringar. Vilket för övrigt är helt förenligt med libertarianska principer.

Utlandssvensk sa...


"När kommer rättegångarna mot de som förstörde ett land?"

Jag är försiktigt optimistisk i denna fråga, dvs. jag tror att det är möjligt att vi får se något liknande.

Raphael Lemkin var en polsk-judisk jurist som myntade ordet "genocide" och även var drivande i upprättandet av FN konventionen som reglerar dessa brott. Han hade följande att säga:

"By "genocide" we mean the destruction of an ethnic group…. Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves.

The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups…."

(Axis Rule in Occupied Europe ix. 79)

Läs sista meningen en gång till och fundera på om det finns något i den långa listan som inte stämmer in på det som har hänt i Sverige. Och till skillnad mot vad som ofta hävdas är det NOLL tvekan om att svenskar, enligt etablerad internationell rätt, är en folkgrupp och omfattas av skydd mot eliminering.

Anonym sa...

@Riga

Undra på att assimilationen ens av andra och tredje generationens invandrare inte fungerar, när assimiliation inte ens anses önskvärd av etablissemanget. Integration vill de ha, inte assimilation. Det betyder att man aktivt stöder arr invandrare behåller kultur, språk, traditioner, religion, sedvänjor, kvinnosyn och whatnot. Med de volymer som kommit och som väntas kvittar det nog lika. Sverige har ingen framtid, åtminstone inte som välfärdsland inom den västerländska kultursfären.

Lotta Trouble sa...

@Riga: jag träffade min gamle (brittiske) opponent i höstas. Han sa att de verkliga problemen kommer med generation 2 och 3.

@Erik: Ja, vi kommer att få en etnisk underklass. Fast det måste jag erkänna att jag alltid har trott var syftet... Tänk vilken sjysst gangsta rap, sunkiga koola knarkarkvartar som man kan göra film om etc... "Mångfald" helt enkelt. (Mind: jag är faktiskt inte ironisk. Jag TROR verkligen att syftet har varit att skapa en etnisk underklass. Dels kan man tycka synd om dem. Dels ger det lindring för själen - vi ÄR ju faktiskt ett riktigt hard-core lutheranskt samhälle, bara att vi har bytt ut arvssynden mot postkolonial skuld och flagellantens piska mot höga skatter och usel välfärd.) Däremot har du fel om du definierar IQ utifrån hudfärg. Hur skulle hudfärg kunna vara en förklarande faktor för IQ?

F.ö. håller jag helt med Utlandssvensk.

Anonym sa...

Jag påstår inte att hudfärg är en förklaringsfaktor för IQ. Vad jag säger, och det är välbelagt, är att USAs svarta har en halv standarddeviation, eller 15 enheter, lägre IQ än den vita befolkningen

Dr Mabuse sa...

Vid ca 4:45 in i klippet påbörjar professor Henrekson det resonemang som även vi agrara "armchair philosophers" fattat. Att ute i glesbygden kan man förvisso finna plats för invandrarna men å andra sidan finns ju inga jobb åt dem där! Många infödda svenskar har redan nödgats flytta av just den anledningen. Men det är bra att en auktoritet som Henrekson säger detta så att även de mest inbilska utopister kanske tvingas tänka till...Eller är han en skrivbordsrasist också?? Ett omdöme som vänsterjournalisten Po Tidholm så lätt skvätter omkring sig.

En av förra årets mest delade krönikor var Po Tidholms närmast infantila alster "Det är inte invandringens fel". (Till min förvåning delades den på fejan med glada tillrop av individer jag trodde förstod bättre.) En krönika helt a la Schyffert et al. En klassisk postmarxistiskt approach: först måla upp en problemställning som inte ens dödsknarkarnazisterna skulle hävda och sen go full Arnstad till försvarstal, typ.
Tidholm, och värre, regionstrategen i Gävleborg är övertygade att glesbygden MÅSTE ha kraftig invandring för att inte stagnera....I rest my case. Källa:
http://www.op.se/kultur/po-tidholm-det-ar-inte-invandringens-fel

För övrigt kommer inte de mest hängivna invandringsprofeterna (postmarxister, Stureplanscentern, Miljömupparna, Vänsterpartiet, FI, SSU MUF, vissa AynRandfundamentalister...) någonsin att överge sin världsbild. Argument likt videoklippet går inte in. Förträngningsmekanismerna är alltför låsta.

Tidholm bor förvisso själv på vischan. Skall bli intressant att se om han står ut tills invandringen hunnit rätta till problemen här i skogslänen. Eller om han diskret tar bakvägen ut....

utlandssvensk sa...

@ Dr Mabuse,

Nu har du gjort mig så nyfiken att jag läste krönikan av Po Tidholm. Det mest lustiga är att det uppenbarligen är han själv som intensivt längtar tillbaka till en för länge sen överspelad verklighet, nämligen den där det inte fanns alternativmedia.

Annars är det väl mest som du säger, dvs. en gigantisk halmgubbe. Tror han verkligen att de fanns någon som såg en koppling mellan avfolkningen av skogslänen och invandringen? Men visst, halmgubbar av de mest absurda slag har länge poppat upp från diverse "kulturskribenter".

"Eller om han diskret tar bakvägen ut...."

Det finns inga bakvägar för svenska journalister och kulturpersonlighet. Nästan samtliga är totalt oanställningsbara utanför Sverige. Att försöka fly inom landet är redan meningslöst.

Somebody is wrong on the internet sa...

Lotta Trouble

Varför blir problemen värre för 2:a/3:e generationen?

Ådärkomdenja sa...

Att det ska vara så förbannat svårt att lära sig koranens budskap, muslimernas heliga pekpinneskrift. Integration är inte tal om, demokrati är heller inte accepterat som styrelseskick. Anpassning är max vad som gäller, innebärande att muhamedaner tar alla fördelar, och undviker nackdelar som inte passar dom. Islaminvällarna utgör en förtupp till kalifatet, som nalkas med stegrad folkinvasion, och kraftig nativitet inom mussle-gruppen. När skall världens mest naiva politiker - inkl stora delar av soffliggar-Svenssons - INSE verkligheten? Det är bara att läsa på, och agera därefter. Om ej, rädde sig den som kan, inför mörkertidens slutliga övertag, Absurdistanska kalifatet, med en minoritet halvförslavade 'svenskar', otrogna hundar.

Dr Mabuse sa...

@ Utlandssvensk

Intressant kommentar. Klart att Tidholm längtar till en tid när DN Kultur och motsvarande "gammelmedia" stod solitt och ohotat med sitt problemformuleringsprivilegium.

Du har givetvis rätt i att dylika skribenter aldrig kan finna en utkomst utomlands. Som lantis tänkte jag snarare på hans snart krossade drömmar om invandringen som ett lyft för landsorten. Jag avsåg närmast att han rent av kommer att diskret lämna Trönö socken när det blir alltför tydligt att uttråkade gossar från MENA blir alltför påträngande och den kommunala servicen, skolor, sjukvård, etc blir ÄNNU sämre med det självpåtagna försörjningsansvar duktiga, präktiga politiker skaffat oss.

Fast en gammal skolgårdsmobbare som Tidholm skulle givetvis skylla flytten till storstaden/Söder på den ökade RASISMEN i glesbygden och antalet ökade sympatier för SD. I andra krönikor har han skadeglatt konstaterat att just SD-losers blir de som tvingas trängas med invandrare på socialkontoren. ( I någon mening motsägelsefullt med Tidholm-prosa...där tycks han noterat att en och annan invandrare måste få socialbidrag. Men bara han får hacka på SD-sympatisörer och obildade lantisar )

Anonym sa...

Hej.

Angående intelligens och IQ:

Om du är i den grupp som du kontextmässigt tillhör, och är inom spannet för normalbegåvad så har du inga direkta intelligensrelaterade problem i den gruppen. Om din grupp relativt en annan väldefinierad och avgränsad grupp har en eller två avvikelser lägre intelligens (Wechsler-testet t ex) så kommer du att ha stora problem då du definitionsmässigt är att betrakta som mindre intelligent, och du får därmed färre möjligheter och större svårigheter. Andra hindrande faktorer (språk, kultur, religion t ex) förstärker och förstärks.

Detta är inget som inte går att avhjälpa via obligatorisk utbildning, näringsriktig kost samt undvikande av tungmetaller i organismen (de sista två observerbara faktorer inom både fattiga svarta och vita amerikaners intelligensutveckling under nittonhundratalet). Däremot kan etablerandet av enklaver inte tillåtas då du i så fall ges möjligheten att leva inom den grupp med vilken din intelligens (i ordets vidaste betydelse) samstämmer, och utveckling därmed aktivt förhindras.

En av de minst undersökta (i min begränsade insyn) faktorerna är vikten av att lära sig använda den intelligens du föds med, och dess utvecklingspotential, så bra som möjligt. Detta kräver dock att stat och samhälle dels separeras bort från den svenska korporativa modellen (omhuldad av samtliga riksdagspartier), dels att människor tillåts välja själva, oavsett hur insatt och medvetet valet är: alla vill inte, kan inte, bör inte vara akademiker, lika litet som all bör vara 'media-nånting' eller IT-kulis.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Utlandssvensk sa...

Dr Mabuse,

"Jag avsåg närmast att han rent av kommer att diskret lämna Trönö socken när det blir alltför tydligt att uttråkade gossar från MENA blir alltför påträngande och den kommunala servicen, skolor, sjukvård, etc blir ÄNNU sämre med det självpåtagna försörjningsansvar duktiga, präktiga politiker skaffat oss."

Jo, jag förstod det! Men min uppfattning är att det finns ingenstans i Sverige dit man kan flytta där det inte är liknande problem med "den kommunala servicen, skolor, sjukvård, etc". Möjligen är skolor fortfarande ett undantag, eftersom segregering fortfarande tillåts där (friskolor). Men det lär bara vara fråga om väldigt kort tid innan detta är borta.

Om man sen måste köra 15 mil till sjukhuset, eller vänta 15 timmar i kö till akuten, eller både och, spelar väl ingen roll? Kommunal service kan du nog glömma som vit svensk, oavsett om du bor på Söder eller i Söderhamn.

Utlandssvensk sa...

Dr Mabuse

Angående DN har de idag en jätteartikel där man försöker att dra alla gamla metoder ett varv till.

Ni kan läsa själv, men det är absolut hysteriskt roligt att man ägnar stor utrymme åt att sätta foliehatt på alla som dristar sig att misstänka att svensk media mörkar och snedvrider, men samtidigt helt allvarligt presenterar Tobias Hübinette som "forskaren och aktivisten". Det är ungefär lika objektivt som att presentera Osama bin-Laden som frimärkssamlare.

http://fokus.dn.se/vreden-pa-ostermalm/

Här är lite info om "forskaren och aktivisten":

"Tobias Hübinette dömdes i maj 1992 av Uppsala tingsrätt för skadegörelse, sabotage och uppvigling till en månads fängelse. Vid denna tid var han aktiv i det trotskistiska partiet Socialistiska Partiets frontorganisation Stoppa Rasismen med bland annat Stieg Larsson, en annan av tidningen Expos grundare och mångåriga medarbetare.

Hübinette blev sommaren 1995 på nytt dömd till en lång rad brott med koppling till hans politiska aktivism. Bland annat hade han mordhotat ledande sverigedemokrater samt även arbetsgivare och föräldrar till dessa. Bedömdes av rätten som psykiskt instabil och dömdes till böter. Han närvarade också när AFA stormade Sverigedemokraternas årsmöte och kastade in syra och gatstenar i möteslokalen i Norrköping 1995.

I tidningen Svartvitt Med Expo berättade han 2000 att han att han brukat våld mot både barn och pensionärer av ideologiska skäl.
År 2006 blev han även gripen för en rad opolitiska mordbränder, bland annat hos sin före detta flickvän och hennes nuvarande sällskap. Hübinette blev åtalad för mordbrand men dömdes slutligen till framkallande av fara för annan, grovt brott.

År 2007 åtalades Hübinette för att ha hotat en jurist, hällt lacknafta genom hans brevinkast och krossat fönster - dock hos fel person. Han dömdes för dessa brott. År 2008 blev han åtalad för olaga hot och genomgick ytterligare en rättspsykiatrisk undersökning då han uppgivit att han smetat ketchup på sina skinkor och fotograferat detta för att lura ett kriminellt mc-gäng.

Tobias Hübinette har av utredande poliser hörts om det olösta mordet på 16-årige Anders Gustafsson, det så kallade fryshusmordet nyårsnatten 1995. Bevisen har dock inte räckt för ett frihetsberövande. År 2008 i samband med åtalet för olaga hot framkom det att Tobias Hübinette skickat hotfulla mail till personer med anknytning till en fakultet vid Stockholms universitet. I mailet beskriver Tobias Hübinette mordet på Anders Gustafsson.

http://sv.metapedia.org/w/Tobias_H%C3%BCbinette

Anonym sa...

Inte utan att man förstår varför AKB sitter still i båten efter att ha läst opartiska DN:s vinkling från det moderata Östermalm.Paret Ulf Adelsohn och fru Lena Adelsohn Liljeroth svarar ju fel på varenda fråga.Här läser man på Avpixlat och tvivlar på journalisternas ärlighet.Usch och fy och andra upprörda utrop!
Nyss nedstängda DN visar dock resolut upp paret som de foliehattar och rasister de är igenom att släppa fram de gamla vanliga experterna.Som inte ändrat åsikt den här gången heller.
Vad nu än AKB gör så gör hon det bäst sittande.
Stilla.
I båten.
Fiiina Östermalm verkar kränga högerut efter Fredriks härjande.
Vad säger det våta fingret om övriga Sverige?

Lotta Trouble sa...

@Somebody: Jag vet inte. Det var som sagt var en britt, (tror han är född ca 1947)som påpekade det och han talar väl av erfarenhet. Den stora migrationen till UK tog väl fart på sent 50-tal, tidigt 60-tal. (Powell's tal 1968).

Jag kan tänka mig att 1:a generationen av utfattiga människor är glada och tacksamma för att deras utfattighet har ersatts mot fattigdom. Generation 2 och 3, däremot, har inte det perspektivet utan ser sin fattigdom som utslag av rasism.
Därför är det inga problem om det är FÅ som immigrerar - åtminstone i dagens statiska värld. Amerikamigrationen var dynamisk, eftersom "vi" kunde expropriera indianernas land. Är det inte vanliga ekonomiska lagar om utbud och efterfrågan av arbetskraft och kapital (och jord) som kommer i anspråk för förklaring till lyckad integration? Amerika funkade pga stora "outnyttjade" kapitalresurser (i form av jord), men idag (med mexikanerna) och i det gamla EU där varenda plätt och varenda dollar redan är uppbundet finns det ingen plats för fler. (Ja, om vi inte ska ta Reinfeldt på orden och ge varenda en som kommer över Öresundsbron en hacka, spade och yxa, och en liten (av svenskarna) exproprierad jordplätt. Klarar de sig, så klarar de sig...) Dessutom försvåras väl integrationen genom centralbankernas uppfuckade politik som omöjliggör produktiva investeringar.

Dessutom: dagens USA och EU kräver extremt stort humankapital i form av utbildning och bildning (där sociala koder ingår) och generation 2 och 3 har inte lika stort humankapital, eftersom de inte har historisk anknytning till landet. Om du går på kyrkogården och ser anfädernas gravar - eller vilket är vanligt i Sverige - du bor på en släktgård som har varit i släkten sedan (åtminstone) Gustav Vasa, så har du ett större humankapital än om det närmaste du känner landet är genom Hennes och Mauritz i "ditt" köpcentrum.

Anonym sa...

@Lotta Trouble

Glöm inte heller att unga välintegrerade "svenskar" med invandrarbakgrund, som själva har svenska som modersmål och som har svenska universitetsutbildningar och arbete, har blivit itutade allt de ständigt motarbetas av svenskarnas rasism.

Vänstern har mycket effektivt kopierat taktiken från USA för att skapa sig sympatisörer genom att ständigt ställa grupp mot grupp med ständig indoktrinering för att etablera en offermentalitet och ett hat mot de etniska svenskarna.

Anonym sa...

En sak många inte känner till är att invandringen till USA under "boomen" var starkt etniskt kvoterad. Man hade fram till mitten av 1900-talet regler som i stort sett bara tillät nordeuropeer, och man gjorde allt för att slippa exempelvis syditalienare och andra som ansågs vara "mindre nyttiga" för samhället än exempelvis tyska protestanter.

Dessutom var den som ville bli insläppt i USA tvungen att bevisa att han eller hon var frisk. Man sållade alltså aktivt bort människor med exempelvis handikapp eller mentala problem, även små sådana. Syftet var naturligtvis eugeniskt och samhällseffekten går knappast att överskatta om man ser det över några generationer.

För att sammanfatta så var alltså den lyckade mångkulturen i USA inte alls mångkulturell ur vårt perspektiv, det "mångkulturella" gick ut på att tillåta smått olika varianter av nordeuropeisk kristendom.

"Massiv etnisk och kulturell homogenitet uppbackad av lagstiftad rasbiologiskt grundad selektering" är en mer passande modern term för den amerikanska "smältdegeln".

Dessutom kan man ha olika uppfattning om huruvida den amerikanska invandringen verkligen var en solskenshistoria, fråga indianerna.

Dr Mabuse sa...

@utlandssvensk

Vi får finna tröst i detta: DNs svulstiga och tendentiösa artikel om Östermalm och SD har häcklats av flera högprofilerade samhällsdebattörer här hemma i Svedala. Widar Andersson, Carl Hamilton, Thomas Gür, Ivar Arpi för att nämna några. Ett utmärkt exempel på DNs ohederliga och närmast infantila försök att "pejla stämningar" och analysera tillståndet i landet. Jag är mest nöjd över att den kritiseras så hårt av röster som anses kunniga och seriösa. Det kan Wolodarski och af Kleen ta till sig!

Tack för infon om Hübinette. Att han är en märklig person med tvivelaktig "kärriär" bakom sig hade jag förstått tidigare men detta var nyheter för mig.

Utlandssvensk sa...

@ Dr Mabuse,

"Tack för infon om Hübinette. Att han är en märklig person med tvivelaktig "karriär" bakom sig hade jag förstått tidigare men detta var nyheter för mig."

Varsågod! Mycket viktigt att det sprids och det lär INTE gammelmedia göra. Många av dessa "experter" tyckare och mediepersonligheter har ett förflutet i våldsvänstern, men det har aldrig varit någon belastning i Sverige.

Robert Ashbergs gode vän Jacques Wallner var inblandad i ett brutalt mord på en person som man misstog för "nazist" för många år sen, och dömdes för detta. Som belöning ordnades sen ett jobb först på TT och sen på DN, där Wallner fortfarande sitter som redaktör.

På wikipedia nämns inte domen mot Wallner, men man kan läsa om det här:

https://www.flashback.org/t1802289

Det finns gott om andra exempel......

Anonym sa...

Det är verkligen konstigt att ingen, vare sig politiker, journalist eller annan samhällsdebattör eller makthavare, tycks begripa att hur mycket man än sänker ingångslönerna blir extremt lågutbildade och icke svensktalande människor som inte heller kan och i många fall vägrar acceptera de svenska kulturella koderna, inte gångbara på arbetsmarknaden. "Integrationen" (i motsats till assimilationen) är i sig ett hinder för att invandrare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Dessutom, också något ytterst få tycks begripa, är att hur välutbildad och språkkunnig en invandrare än vore, vill jag som arbetsgivare (jag är företagare) inte anställa vederbörande om hen kräver att få bära religiös klädedräkt på arbetstid, kräver att få hålla bön 5 grr/dag på arbetstid, vägrar ta kvinnor i hand osv.