tisdag 29 mars 2016

Svenska Demokratiska Absurdistan


I ett antal år nu har EU-migranters tiggeri i Sverige vuxit i omfattning. Det uppskattas att antalet tiggare från främst Rumänien och Bulgarien, de flesta romer, uppgår till runt femtusen personer. Frågan har diskuterats flitigt, men lösningarna har varit få.

För allt åt alla-förespråkarna (i första hand Miljöpartiet, Centerpartiet, Rädda Barnen och en rad frivilligorganisationer) är valet enkelt: EU-migranter ska få tillgång till både boende, vård och skolgång. Svenska skattebetalare ska stå för notan. Verkligheten är däremot inte fullt så enkel som dessa partier och organisationer skulle önska.

Regeringens nationelle samordnare och särskilde utredare Martin Valfridsson presenterade i februari sin slutredovisning i vilken han avrådde från att ge pengar till tiggare och i stället förordade hjälp på plats i EU-migranternas hemländer. Valfridsson fastslog även att samhället måste ha en strikt attityd mot bosättningar på annans mark och att EU-migranters barn ej ska erbjudas skolgång. Överlag var utredningens slutsatser rimliga och något som regeringen bör följa.

Det börjar dock bli bråttom att sätta ned foten. Den nya skollagen från 2013 öppnar nämligen upp för att EU-migranter som stannat i Sverige längre än de tillåtna tre månaderna kan betraktas som "papperslösa" och därigenom få rätt till mer än bara akutsjukvård. Då kan det bli aktuellt även med skolgång. Och den som har barn som går i skola i Sverige faller under socialtjänstlagen, vilket betyder att kommuner kommer tvingas erbjuda såväl boende som försörjningsstöd till EU-migranter med barn. Detta ökar förstås incitamenten att ta med sig barnen hit.

Skolinspektionen har redan kommit fram till att barnet i en polsk familj som vistas illegalt i Sverige har rätt till skolgång:
Skolinspektionens första beslut som rör EU-medborgare och den nya skollagen fattades i januari. Det var en polsk familj i Olofströms kommun där barnet nekades skolgång i femte klass bland annat på grund av att familjen status var oklar trots att de hade intentionen av att stanna permanent i Sverige. Dessutom påpekade kommunen att pappan inte hade jobb och att Olofström inte kunde anses som barnets hemkommun. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att barnet tvärtom ska anses vara bosatt i landet, trots att man som EU-medborgare egentligen ska lämna landet om man inte har fast försörjning efter tre månader.
Skolinspektionen ser beslutet som vägledande. Om detta fall de facto blir prejudicerande, faller hela EU:s regelverk med en tremånadersgräns. Då kommer Sverige i praktiken bli tvunget att erbjuda 500 miljoner EU-medborgare sjukvård, skola, boende och försörjning.

Detta är precis det Martin Valfridsson i diskussioner efter utredningen har konstaterat och varnat för. Det håller inte att ursäkta politiken med att gruppen romer är så liten. Så kan vi inte förhålla oss till nationell lagstiftning. Likabehandling måste råda, vilket faktiskt skapar en situation där Sverige som enskilt land tvingar sig självt att erbjuda alla EU-medborgare full tillgång till socialtjänsten.

I mina ögon är den som har rätt att vistas i ett land i endast tre månader att betrakta som en tillfällig gäst. En turist. Inga länder erbjuder turister boende och försörjning. Den fria rörligheten inom EU ska vi slå vakt om, men dess legitimitet hänger på att den som reser från ett land till ett annat står för sina egna kostnader och följer lagar och bestämmelser i värdlandet. De tiggande EU-migranterna gör varken eller.

Stefan Löfven gillar att prata om "ordning och reda". Oavsett om det handlar om svensk arbetsmarknad eller europeisk migrationspolitik ger statsministern utryck för en vilja att ha god ordning på saker och ting. Jag har ingen anledning att ifrågasätta Löfvens goda vilja, men det krävs även handling.

I tiggerifrågan har regeringen hittills legat väldigt lågt. Den har avfärdat ett nationellt förbud. Inte av ideologiska skäl utan synbarligen mest för att frågan drivits av Sverigedemokraterna. När Moderaterna öppnade upp för skärpningar genom att kriminalisera "organiserande av tiggeri" fann regeringen förslaget "intressant". Sedan dess har justitieminister Morgan Johansson tillsatt en utredning som ska presentera förslag på åtgärder mot olovliga bosättningar den 30 maj.

Förhoppningsvis blir detta ett startskott för en mer rimlig hållning i frågan om olovliga bosättningar och det offentliga Sveriges ansvar för andra länders medborgare. Ty om vi hamnar i ett läge där EU-migranter inte bara erbjuds akutsjukvård och skolgång utan även öppnar upp hela socialstaten för övriga Europa, skjuter regeringen legitimiteten för EU:s fria rörlighet i sank.

I ett sådant läge finns egentligen bara en sak att säga:

"Varmt välkommen till den nordliga EU-kolonin Svenska Demokratiska Absurdistan. Här gör vi det orimliga möjligt."

Tidigare bloggat:
Bra riktning i tiggeriutredningen

11 kommentarer:

Anonym sa...

Du skriver "frivilligorganisationer" men det är nästan alltid en väldigt felaktig term då de allra flesta av dessa organisationer lever på diverse olika offentliga bidrag. De är kamanjorganisationer finansierade av politiker. Väldigt förädligt men också väldigt smart av dem.

Anonym sa...

Den vänstra handen vet inte vad den högra gör.
Och tvärtom.
Det är ytterst svenskt att inga händer har en aning om vad andra händer gör.
Samt att, förstås, inte ha en aning om vad man själv gör.

Kap Horn sa...

Det blir allt mera bisarrt i Sverige!

Synonymer till "bisarr": besynnerlig, egendomlig, underlig, nyckfull, konstig, sällsamt egenartad, sällsam, absurd, befängd, barock, apart, knäpp

Välj själv...

Anonym sa...

Kanske lika bra att öppna bron igen, så slipper vi iaf kostnader där.

Anonym sa...

Helt galet! Svenska medborgare betalar skatt för att vem som helst i hela världen ska få utnyttja vår gemensamma välfärdskassa. Sverige är förstört i grunden. Det är så mycket som gått åt fanders att det måste betraktas som helt irreversibelt. Varenda institution och myndighet genompolitiserad av vänsterfolk. Läste SvD idag, där fullkomligt brölas det ut vänsterpropaganda dag efter dag. Nu slutar jag läsa den sista tidningen jag läste i gammelmedia. Galenskapen är för många helt normaliserad.

En kvarts miljon asylsökande på två år, varav många sitter på hotell och vandrarhem ovanpå detta. Miljarderna rullar som en lavin. Lånade miljarder, som mina barn och barnbarn kommer att få betala. Svensken sist i tandläkarkön. Skola och polis i fritt fall. Några pensioner att tala om lär inte bli aktuellt efter ett helt liv av slit och släp.

Vad i hela h-e är det här landet drabbat av för psykos, och NÄR ställs de ansvariga till svars!!? Det här är så sjukt att jag banne mig gråter inombords av frustration och maktlöshet. Jag känner från och med nu NOLL samhörighet med svenska staten som numera upplevs som min fiende. Det sociala kontraktet ligger numera för min del sönderrivet i närmaste soptunna.

Anonym sa...

@ Anonym 17:50

Jag instämmer i vartenda ord du skriver!

Och samma i mitt fall med mainstreammedia. SvD var den sista MSM-tidningen jag läste varje dag, men det slutade jag med någon gång i höstas när det blev alltför uppenbart hur vänstervriden tidningen blivit. Numera brukar jag gå in på SvD tre gånger i veckan och scrollar igenom startsidan. Då kan jag konstatera att de flesta svenska nyheterna har jag redan fått kännedom om från alternativa media och utländska nyheter har jag fått från utländska media, sistnämnda högst troligt med bättre kvalitet än om jag hade tagit del av dem genom svenskt filter. Dessutom en massa övriga nyheter från ankdammen Sverige som jag verkligen kan vara utan. Summan blir ofta exakt noll klickade artiklar. I något fall får jag tips om något genom en rubrik, men informerar mig om det på annat håll.

Anders Eriksson

Anonym sa...

Jag tror man måste acceptera att det gamla Sverige är oåterkalleligen borta. Antingen accepterar man att betala höga skatter som man får allt mindre valuta för, samtidigt som man accepterar att agera socialkontor år hela världen. Eller så nedmonterar man allt vad offentlig sektor heter, och låter var och en klara sig själv, och blir då också mindre attraktivt för välfärdsmigranterna. Ja, vissa kommer kanske att gå under, men det är faktiskt inte någons annans ansvar att jag har mat för dagen och tak över huvudet.

utlandssvensk sa...

Off Topic

SvD tar upp något som vi har varit inne på här tidigare, nämligen hur turistnäringen kommer att påverkas av att Migverket tar över alla hotell.

"I vissa kommuner blir det inga hotellbäddar alls, så självklart påverkas turismen, säger Lena Larsson, vd vid Småland Turism."

"Enligt Migrationsverket har landet i nuläget 370 anläggningar. Presstjänsten uppger att "uppskattningsvis de allra flesta var hotell och vandrarhem tidigare"."

"Men samtidigt står det klart att ännu fler turistbäddar behövs. Den gångna veckan uppgav Migrationsverket att man behöver förnya upphandlingar av 60 000 platser samt därtill utöka kapaciteten med ytterligare 20 000 platser till sammanlagt 96 000 asylbäddar."

http://www.svd.se/turism-hotas-nar-migrationsverket-soker-hotell

Jaha, 96.000 bäddar! Detta är ungefär hälften av alla hotellbäddar i landet, alternativt en tredjedel av alla bäddar! För detaljer, se sid 9 i detta dokument:

http://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/2012A01/NV1701_2012A01_SM_NV41SM1305.pdf

Detta innebär rimligen en total katastrof för hela turistnäringen och att många orter kommer att avfolkas och sen vara renodlade asylbyar....

Anonym sa...

@anonym 17:50
Amen to that. Du sätter ord på mina tankar. Skönt att man inte är ensam i alla fall..

Anonym sa...

Vad är problemet? Önskar några kommuner vars ledning är tillsatta i demokratiska val införa dessa förmåner för de som enligt lag inte har rätt att stanna i landet får de göra det. Det viktiga i sammanhanget är att kostnaderna framöver, inte som idag, inte belastar det kommunala utjämningssystemet eller andra typer av statsbidrag utan väljarna i respektive kommun får ta kostnaderna fullt ut för beslut tagna av den ledning som man har röstat fram.

Rösträtten kombineras helt enkelt med ett ansvar som inte kan skickas till andra.
Har rman östat på ett ekonomiskt ohållbart alternativ får man lära sig den hårda vägen att det hamnar i den egna plånboken, inte i någon annans.

/Eskil

Anonym sa...

Alliansen ska gå till val gemensamt enligt partisekreterarna på DN debatt.
Man får hoppas att det är ett besked som mer hjälper än stjälper.
Kristdemokraterna och de folkpartistiska liberalerna måste ju hitta varsin ledig stol när de borgerliga leker sin variant av hela havet stormar.Annars måste de gröna anarkoliberalerna nämligen regera med moderaterna för att det ska bli en Allians-regering.
Det finns mycket som talar för att en sådan skulle bli lika framgångsrik som den rödgröna röra vi ser nu.
Johanna Jönsson till exempel.