onsdag 18 juli 2012

Ingen bryr sig om SFI

Ulla Hamilton, moderat borgarråd i Stockholm, försvarade SFI-undervisningen när den tidigare kritiserades av vänsterpartisten och SFI-läraren Anki Erdmann. Då lyfte Hamilton fram att konkurrensutsättningen gör att de privata utförarna "måste hålla en hög kvalitet för att vara relevanta". Verkligheten, som jag bloggat om tidigare (se länkar nedan), ser annorlunda ut.

Nu återkommer Ulla Hamilton i ämnet och hävdar att begränsad SFI-undervisning kan skada möjligheterna för vissa att få jobb. Utredningen "Tid för snabb, flexibel inlärning" (SOU 2011:19) ger förslag på hur tiden inom SFI kan kortas.

Det är viktigt att studenter inte blir kvar i SFI-undervisning i år efter år. Men det finns ofta en anledning till att det ser ut så. Dels handlar det om elever som av olika anledningar inte är det minsta motiverade att lära sig svenska, dels handlar det om allvarliga brister i undervisningen.

Det senare är ett stort bekymmer som Ulla Hamilton inte riktigt vill kännas vid. Hon beskriver undervisningen som individanpassad och präglad av valfrihet för de studerande. I praktiken tilldelas du i Stockholm en studieplats där det för närvarande finns utrymme. Olika kunskapsnivåer blandas de facto. Nivåtestet som Hamilton beskriver som "utvecklade metoder för att kartlägga vilken nivå en person befinner sig på" tog i min frus fall runt tio minuter. Några korta frågor och sedan var placeringen klar. Och placeringen kändes inte kopplad till resultatet av testet.

Att enbart fokusera på att eleverna ska klara SFI-undervisningen inom en utsatt tid (vilket även SFI-bonusen grundas på) leder till att många visserligen läser klart inom ett år men sedan har ytterst bristfälliga kunskaper i svenska språket när de är klara. Ty proven går att klara ändå. Det är viktigare att eleven får börja på rätt nivå direkt (i stället för som i dag kastas in i en kurs som redan är påbörjad) än att de slipper vänta i några veckor extra på att påbörja undervisningen.

Om Stockholms politiker verkligen vore intresserade av att SFI ger utlandsfödda personer goda kunskaper i svenska, och därmed en avgörande nyckel in på arbetsmarknaden, skulle de uppmärksamma ovanstående problem. Något säger mig att intresset inte är så stort. Då hade problemen redan varit åtgärdade. SFI är ingen valvinnande fråga.

Tidigare bloggat
Glada SFI-amatörer
SFI: Driftsformen är inte problemet

3 kommentarer:

Patrick sa...

Du nämner två anledningar till att elever är kvar i SFI-undervisningen för länge. En tredje kan vara att man kommer från studieovan bakgrund och varken kan läsa eller skriva på sitt modersmål. Då tar det lite mer än ett par månader att lära sig svenska.

Anonym sa...

En annan förklaringsmodell som förklarar mycket av skolpolitiken är den enkla observationen att lärare är en hyfsat stor väljargrupp som de olika partierna inte vill reta upp.
/B

Anonym sa...

Ingen bryr sig om Komvux heller. Fokus på kvalitet för komvux är också en kärna i systemet, då SFI oftast ligger under Komvux eller i samarbete. Jag har hört en lärare som inte ens vill vara lärare på komvux (hon lär ut svenska och engelska). Lärare som inte trivs på sitt eget jobb är inget att sträva efter heller. Så det är större än vad enbart SFI-debatten innebär.

Ett annat är att fokusera på att det ska vara en skola och inte något annat än det. De som går där ska gå där för att lära sig och inte sitta av tid. Mer resurser är lätt att säga, men också mer individuell fokus. Jag har en bekant som gått SFI. De böcker, stenciler de fick (för 1 år sedan)är riktigt gamla att de till och med skulle vara bannlysta på vanliga skolor. Det skulle i vissa fall klassificeras som rasism, ibland sexism. Kommer ihåg en uppgift där de skulle sätta ditt rätt ord. Tjejen, i detta fall, blev -ledsen- (ordet de skulle sätta in) för om hon åt av kakan skulle hon bli tjock. Kvalitet är inget som genomgått SFI, utan det mals på i samma takt. Det är systemet det är fel på, inte de som kommer hit och vill lära sig. Det behövs ordentliga utredningar kring både SFI och Komvux. Det ska vara kvalitet både på de vanliga statliga skolorna och det borde också gälla för Komvux/SFI. Efterlyser därför att fokus läggs på utredningar för kvalitet vid skolorna.