torsdag 1 mars 2012

"Kränkande fotografering" blir olagligt

Regeringen vill göra kränkande fotografering till ett brott. Beatrice Ask lovar att lagen inte ska inskränka yttrandefriheten (jo, så brukar det ju låta) och reglerna har avgränsats för att tydliggöra vilka gränser som gäller för vad som är acceptabelt och inte. Bakgrunden är att människor har smygfilmats och fotograferats mot sin vilja, något som sedan inte lett till någon påföljd. Ur det perspektivet går det att förstå att frågan hamnat på Asks bord.

En lag som förbjuder kränkande fotografering kan skapa intressanta dilemman. Det blir fråga om en mycket delikat gränsdragningsproblematik. Ty vad är egentligen kränkande för vem? Det handlar ju inte bara om bilden eller filmen i sig utan om hur de används. En nakenbild behöver inte vara så farlig i ett särskilt sammanhang, men läggs den ut på nätet eller klistras på busshållplatser blir den plötsligt kränkande. Det är sammanhanget som avgör.

Det pågår just nu en trend att dels fotografera män som "skrevar" på bussen och tunnelbanan - ett slags kvinnlig protest mot att män inte sitter med benen ihop som kvinnor - samt att ta bilder av män som anses attraktiva, lägga upp dem på en sajt och sedan låta folk tycka till. Alla dessa bilder tas utan männens godkännande. Är de då kränkande? Säkert för vissa.

Bilder på "snyggingar" skulle sannolikt anses objektifierande om de föreställde kvinnor i stället för män. Kommer vi att få se en könsdimension i den praktiska hanteringen av lagen? En naken man brukar vanligtvis inte anses lika kränkande som en naken kvinna. Och vad som är kränkande är som sagt helt och hållet individuellt.

Detta ska bli intressant att följa.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Det kan vara värt att notera att artikeln i DN inte innehåller någon bild på Beatrice Ask... :-)

Anonym sa...

Sopan Ask är i gasen igen. Hur j-a kocko kan hon vara igentligen. En sådan subjektiv lag blir ju omöjlig att ens föröska följa. Det handlar om vad man gör med materialet efteråt. DET har vi redan en bra lagstiftning för.

Anonym sa...

Vilken fantastisk nyhetsvecka. Först får vi veta att svenska kvinnor inte kan hitta män som vill göra dem gravida och idag får vi veta att det skall bli straffbart att fotografera dessa kvinnor. Det som förvånar mig är att det inte blivit straffbart för en man att neka en kvinna som vill att han gör henna gravid. Vem vet, det kommer kanske eftersom en sådan lösning skulle bli billigare för Sverige. Jag inväntar Borgs inhopp i denna debatt.
Slutligen måste jag ifrågsätta om det är riktigt att den som fotograferat någon som sedan känt sig kränkt skall få ett högre straff än vad som brukar utdömas för företrädare för blufföretag eller slagskämpar som misshandlar folk på stan.

Anonym sa...

Nej Beatrice Ask vill inte inskränka yttrandefriheten så därför lanserar hon ännu ett lagförslag som inskränker yttrandefriheten!

Lagförslaget är mycket mer långtgående än vad regeringen vill låtsas om.

7 a §

"Den som olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon under förhållanden där den fotograferade är särskilt utsatt eller på ett sätt som är påträngande eller dolt, döms, om gärningen är ägnad att allvarligt kränka den fotograferades personliga integritet, för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år."

Om man avbildar profeten Muhammed med det tekniska hjälpmedlet "penna" i en situation där han kan misstas för en rondellhund innefattas också denna kränkning av den nya lagen? Frågan är inte så vansinnig som man kan tycka i ljuset av att blotta innehavet av teckningar föreställande "människor som inte fullbordat sin pubertetsutveckling och därför är att betrakta som barn” numera bedöms som barnpornografibrott.

Läs hela förslaget här.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/73/60/08f8404a.pdf

Thove sa...

Jag tycker att det är helt fel att domstolen ska avgöra vad som är kränkande och inte men samtidigt så är det en väldigt bra lag. Kränkande bilder kan lätt spridas på internet och det är bra att försök görs för att stoppa detta, men man borde omformulera lagen...

Hans Li Engnell sa...

Anonym 16.40: Tack för länken! Diskussionen lär, förhoppningsvis, fortsätta om denna lag.