fredag 2 mars 2012

Sexköpslagen en vattendelare

Att synen på prostitution är en vattendelare mellan män och kvinnor är ingen nyhet. Det är därför inte förvånande att en betydligt större andel kvinnor än män vill ha kvar förbudet mot köp av sexuella tjänster. Uppgiften ingår i den stora kartläggning av prostitution i Sverige som gjorts vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Stödet för den så kallade sexköpslagen bygger i hög grad på fördomar, okunskap och logiska felslut. I debatten används nämligen ett flertal irrelevanta argument till lagens försvar. Den anses exempelvis minska trafficking, vilket är ett märkligt argument eftersom sexhandel och människohandel är olika företeelser - det handlar alltså om frivillig sexhandel respektive (all sorts) handel under tvång. En lag som reglerar frivilliga sexuella relationer anses således ha en positiv effekt på ett annat område och ska därför bevaras.

Resonemanget blir lätt förvirrat, särskilt när kvinnor i debatten blir till "flickor" och diskussionen helt plötsligt handlar om barnprostitution. Inte sällan kryddas debatten med siffror (oklart varifrån de kommer) om hur mycket denna globala handel omsätter. Fortfarande har det inget med sexköpslagen att göra.

Ett annat argument grundas på uppfattningen att köp av sexuell tjänst alltid är en form av exploatering, en uppgörelse mellan en starkare och en svagare part (där kvinnan, säljaren, alltid utpekas som den svagare). Lagen ska således ställa sig på den svagare partens sida.

Denna uppfattning är vanligare bland kvinnor än män. Men den är felaktig eftersom den utgår från worst case scenario - en drogberoende kvinna i ett främmande land som inte anses ha något annat val än att sälja sin kropp på gatan och ofta står under en hallicks kontroll. Den gruppen finns givetvis, men den är mycket liten i jämförelse med alla fristående sexsäljare som inte sällan sexarbetar deltid vid sidan om annan sysselsättning.

Om vi ska ha en relevant uppfattning om vad sexarbete är måste alla dess delar ingå, inte bara den minoritet som säljer sex på gatan mot sin vilja eller är offer för tvångsprostitution. Exploateringsargumentet omyndigförklarar inte bara vuxna människor och underkänner vår förmåga att bestämma över vår sexualitet. Den stigmatiserar en redan utsatt grupp och gör tillvaron ännu svårare för de sexsäljare som redan befinner sig i en besvärlig situation. Sexsäljaren har aldrig varit intressant för lagstiftaren. Det är nyttigt att påminna om detta när lagens försvarare pratar om exploatering av en svagare part.

Ett annat argument är den normativa effekt som lagen ska ha på människors inställning till sexhandel (som enligt lagstiftaren är en sorts "våld i samhället"). Här har lagstiftaren lyckats i den meningen att allmänhetens uppfattning har påverkats i en för politikerna positiv riktning. Detta konstaterades även i den så kallade utredning av sexköpslagens tio år som leddes av Anna Skarhed.

Sexköpslagen kan sägas vara en del i statens biopolitiska strävan. Alla som strider för rätten till självbestämmande borde således reagera mot att staten vill reglera och bestämma över vår sexualitet. I Sverige gör emellertid såväl konservativa som placeboliberaler och feminister gemensam sak mot den fria sexualiteten. Sexhandelsfrågan diskuteras inte längre på någon högre politisk nivå utan används endast i soffprogram där någon liberal person utses till dagens driftkucku.

Det lär finnas all anledning att återkomma till studien om prostitutionen i Sverige när jag har läst den.

9 kommentarer:

Micke sa...

t är därför inte förvånande att en betydligt större andel kvinnor än män vill ha kvar förbudet mot köp av sexuella tjänster.
--------------------------

80 procent


Stödet för den så kallade sexköpslagen bygger i hög grad på fördomar, okunskap och logiska felslut
-----------------------

Nej den bygger primärt på iden att alla aspekter i våra liv inte ska vara till salu.

Anonym sa...

@ Micke
Äger inte du och jag bestämmanderätten över våra egna kroppar? Vad är principiellt skillnaden gentemot rugbyspelare eller boxare som exploaterar sina kroppar för att tjäna pengar? Och var drar du gränsen egentligen? Är inte t ex "a dinner and a movie" en form av betalning?

Anonym sa...

Micke är som sagt en alkoholiserad tillika underutvecklad kommunist så varför ens bemöda sig att bemöta honom? Han och dom som ständigt tror sig veta allas bästa. Ja, vi har nog alla sett hur det slutat. 200 miljoner offer lätt räknnat. Ställ nu detta mot vanlig hederlig prostitution.

/Challe Balle

Micke sa...

Och var drar du gränsen egentligen? Är inte t ex "a dinner and a movie" en form av betalning?
--------------------------------

Nej.


Äger inte du och jag bestämmanderätten över våra egna kroppar?
-------------------------

Svår fråga.Om man idag skapar ett prjudikat som likställer prostitution med att köra buss och nätsa generation outbildade (företrädesvis tjejer) får lära sig att det är samma sak att sitta vara telefonsäljare sm att suga kuk så undrar jag vem det är som har bestämt att det är den normen som unga ska lära sig vara den rätta?

Dom själva eller du?

Micke sa...

Micke är som sagt en alkoholiserad tillika underutvecklad kommunist så varför ens bemöda sig att bemöta honom?

/Challe Balle
----------------

I varje enskilt inlägg du skrivit här har du upprepat att man inte ska bemöta mig.

Klarar du av att förklarar den logik som du använder?

Du behöver inte förklara förolämpningarna eftersom dom beskriver dig själv och vem du är men det vore intressant att få veta varför du varje gång bemöter mig med att säga att man inte ska bemöta det jag säger?

Hans Li Engnell sa...

Lika lite som någon kan tvinga dig att bli telefonförsäljare har någon rätt att tvinga dig att sälja sexuella tjänster. Frågan har aldrig handlat om det. Sex lär förbli tabu, hysch-hysch och omgärdat av morallagstiftning i vår kristna västvärld så du, Micke, behöver inte oroa dig.

Micke sa...

Jag tror att marknadsdynamik är något som fungerar oavsett vad det är man säljer.

Anonym sa...

Visst. Eftersom behovet av sex aldrig kommer att sina kommer det alltid att säljas och köpa sex. Att försöka motarbeta detta med moralistisk lagstiftning är döfött. Det enda som händer är att sexsäljarna hamnar i kläm.

/G

Anonym sa...

Det finns en annan aspekt av hela situationen. Enligt vad jag sett så är ett argument för sexköpslagen att den skall verka normbildande.

Det intressanta med den idén är att om man stödjer lagstiftning med argumentet att den är normbildande mot ett specifikt fenomen så har man ändå inte specificerat varför det är bra att lagstiftningen är normbildande. Argumentet bygger helt och hållet på antagandet att de övriga argumenten är vettiga.

Det jag menar är att man använder lagen för att bilda opinion mot något fenomen, och att använda det som argument i sig för att lagen är bra tar ju ingen hänsyn till om normbildandet är eftersträvansvärt eller inte.

Ta följande resonemang för en hypotetisk lag:
1: Homosexualitet är kränkande
2: Lagen mot homosexualitet har minskat antalet öppet homosexuella i sverige
3: Lagen mot homosexualitet är normbildande

Förutsatt att punkt 3 faktiskt är korrekt så säger den ingenting om hur vettig lagen egentligen är därför att en lag kan mycket väl vara normbildande utan att för den skull vara vettig.