fredag 9 mars 2012

Varför är elen så dyr i Sverige?

Sverige har Nordens dyraste elpriser. Det har många fått erfara under de två tidigare årens kalla vintrar när elmätarna gick i taket och räkningarna länsade semesterkassorna för många villaägare.

En svensk villägare betalar runt 7 000 kronor mer för sin eluppvärmning än motsvarande villaägare i Norge eller Finland. Men det har pratats lite om varför elen är dubbelt så dyr i Sverige som i Norge. Skälet är enkelt: elskatten är dubbelt så hög i Sverige.

Så när du får elräkningen och sliter ditt hår - vänd inte ilskan mot elbolagen i första hand utan mot politikerna. Det är faktiskt de som beslutar hur mycket skatt du ska betala.

Inga kommentarer: