fredag 9 mars 2012

Stärkt rättssäkerhet i Kina?

När Nationella Folkkongressen samlas i Běijīng denna vecka revideras ett lagförslag som ger polisen rätt att arrestera personer utan att berätta det för dennes anhöriga, skriver China Daily.

Enligt det nya förslaget ska anhöriga informeras om arresteringen inom 24 timmar. Detta framkom under torsdagens session i Folkets stora sal i huvudstaden. Enligt Folkkongressens vice ordförande Wáng Zhàogúo (王兆国) ska detta säkra brottsmisstänktas rättigheter. Sedan tidigare har föreslagits förbud mot framtvingade erkännande under tortyr. Är månne något på väg att hända på MR-området i Kina?

Nja. Undantag kommer att göras för terroristrelaterad brottslighet, brott mot nationens säkerhet (vilket i Kina är en hel del) samt i fall där informationen skulle kunna skada undersökningen. I praktiken betyder sålunda denna revidering ingenting. Allt som behövs är att myndigheterna beskyller någon för terroristbrott eller hävdar att personen gjort sig skyldig till brott som hotar nationens säkerhet för att personen i fråga ska kunna låsas in utan att någon anhörig underrättas. Och häktningstiderna kan dra ut på tiden.

Frågan är dessutom om polisen ens bryr sig om att fabricera brottsanklagelser för att kunna hålla den misstänkte inlåst utan anhörigas vetskap. Vi vet att myndigheterna systematiskt bryter mot kinesisk lag. Någon oberoende part som granskar polisens agerande finns inte (en sådan saknas visserligen även i Sverige), vilket gör att polisen kan bryta mot lagen och komma undan med det - så länge Kommunistpartiet inte har något emot det. Det gör att alla som yttrar sig negativt om Kina som nation, om det kinesiska samhället eller om KKP inte har någon rättvis behandling att vänta. Dit hör, bland många andra, Liú Xiǎobō och Aì Wèiwèi.

Lagförslaget innehåller dock mer än så. Dödsdomar ska slutligt godkännas av Kinas motsvarighet till Högsta domstolen, försvaret ska få möjlighet att framföra sin version och vissa förhoppningar finns även om att kunna korta häktningstiden. Men Wáng Zhàogúo fastslår, som för att skjuta hoppet om en vandring mot verklig rättssäkerhet i sank, att Kina ingalunda har för avsikt att kopiera västerländska rättssystem. Ungefär som vi kunde befara då.

1 kommentar:

Anonym sa...

"att Kina ingalunda har för avsikt att kopiera västerländska rättssystem"

Förhoppningsvis så introducerar de ett bättre system än västvärldens casino-rättegångar.
OJ (jag vet inte)
Bush & Rumsfeld
Egyptien-affären
Extremt låga straff i Sverige för dråp mm.
Extremt långa straff i USA för allt.
FRA, förslag om att skicka greddelina kuvert till misstänkta.

vi skulle också behöva revidera lite känns det som.

Mvh