torsdag 15 mars 2012

Äntligen!

Stockholmsalliansen har till slut enats om att bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka. Det är verkligen inte en dag för tidigt att tunnelbanan byggs ut.

Nu ska en förstudie göras. Det lär således dröja innan vi ser några tunnelbanevagnar rulla ut mot Nacka Forum. Men det känns hoppfullt att enighet har nåtts.

Tunnelbana är dyr att bygga, men den är ett mycket effektivt färdmedel. Det var för väl att spårvagnshysterin inte blockerade en utbyggad i detta fall. Stockholm fortsätter dock att växa med i snitt en SL-buss av människor i veckan. Fler utbyggnader kommer att behövas framöver. Christer G Wennerholm får helt enkelt svälja sin spårvagnsfanatism.

4 kommentarer:

Niklas sa...

Stockholms län växer ju faktiskt med runt 100 personer per dag. Detta motsvarar ett halvfyllt tunnelbanetåg per vecka. Annars håller jag med dig till 100% :)

Hans Li Engnell sa...

Så pass? En väldigt överfull SL-buss i rusningstid då? ;-)

Halsingen sa...

Är politisk centralplanering av kommunikationer egentligen ö h t önskvärt ur liberal synpunkt? Här i Helsingborg/Helsingör har politikerna dividerat i 100 år om en fast förbindelse de 4 (fyra) kilometerna mellan tvillingstäderna, men inte ens som ett första konkret steg förmått att sätta in Vägverkets gratisfärjor på leden :-(

Hans Li Engnell sa...

Problemet, om man ska se den strikt ur trafikantens synvinkel, är väl den sega demokratiska processen som gör att det tar decennier innan beslut kan fattas och byggandet komma ihång. Slussen är ett paradexempel på detta. I Kina fungerar central politisk planering av kommunikationer på motsatt sätt med oerhört snabba beslutsvägar och snabba resultat (för snabba, har det visat sig i vissa fall). Med obefintlig demokrati och bristande respekt för äganderätten som konsekvens, givetvis.