fredag 27 augusti 2010

Manifesto

Alliansens valmanifest innehåller en del bra saker. Folkpartiet är Skolpartiet. Alliansens färdriktning i skolpolitiken är regeringens kanske starkaste kort. Fortsatta skattesänkningar är bra, även om de är begränsade. Men det som framför allt slår mig är att många av de enskilda partiernas bättre förslag har kompromissats bort helt. De stora vinnarna är Moderaterna.

Både Centerpartiet och Folkpartiet har fått ge vika när det gäller kraven på en liberaliserad "arbetsrätt". Kristdemokraterna, vars enda egentligt starka kort är valfriheten hos barnfamiljer, har fått släppa sitt motstånd mot kvoterad föräldraförsäkring. Folkpartiet har fått släppa kravet på avskaffad värnskatt (ett krav som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg avfärdat sedan tidigare). Moderaterna fick ge upp kravet på att slopa det meningslösa enprocentsmålet av BNP för bistånd, men det lär inte ha svidit särskilt hårt. Viktigast för Moderaterna är att upprätthålla imagen av "det nya arbetarpartiet". Där ingår inte att sänka värnskatten. Samtidigt fick Kristdemokraterna igenom mer folkhälsofascism i höjd alkohol- och tobaksskatt. Och inget av allianspartierna lär ha protesterat mot att skärpa straffen för sexköp. Sexmoralismen fortsätter att frodas.

Visst måste ett gemensamt valmanifest mellan fyra partier leda till kompromisser och ansvarsfördelning. Så var det redan när den borgerliga regeringen formades efter segern 2006. Då föll det sig som så att folkhälsofascistiska Kristdemokraterna fick hand om socialpolitiken och batongfetischisterna i Moderaterna lade beslag på rättspolitiken. Vi fick alltså Maria Larsson på folkhälsoområdet och Beatrice Ask som chef på justitiedepartementet. En liberal regering hade förstås avskaffat folkhälsopolitiken och gett justitieministertiteln till en person med juridisk kunskap och ett liberalt sinne. Ask är så långt ifrån detta ideal man kan komma.

Tydligast är kanske ändå de frågor som helt har utlämnats, de som aldrig ens varit uppe på dagordningen. Integriteten, till exempel. Den som anser att den personliga integriteten är av överordnat värde och att övervakningsstaten är ett reellt hot har egentligen bara Piratpartiet att välja. Problemet med det valet är förstås att även Piratpartiet kommer tvingas kompromissa i en regeringsförhandling. Frågan om hur glada amatörer framgångsrikt ska kunna förhandla med slipade veteraner och gå vinnande ur den striden är i högsta grad relevant.

7 kommentarer:

Unknown sa...

Lästips angående skolpolitiken.

http://svt.se/2.22620/1.2117158/forodande_med_ordningshets_i_skolan

Men kanske inget att lyssna på?

Hans Li Engnell sa...

Alliansens skolpolitik handlar inte bara om ordning och reda och att ta av kepsen i klassrummet. Den handlar framför allt om att skärpa kunskapsmålen. Skolresultaten försämrades kontinuerligt under s-styret och i takt med att lärare fått allt mindre att säga till om. Det tar dessvärre decennier innan en sådan utveckling har vänts. Problemen vi ser nu är resultat av 1990-talets flumpolitik, som ytterligare förvärrades under 2000-talets första år.

Att ordning i skolan skulle försämra Sveriges konkurrenskraft i världen är svårt att ta på allvar. Vår uppmuntran till personer med initiativförmåga och idéer måste kunna kombineras med ett studieklimat som fokuserar på ordning och höga kunskapsmål. Samtidigt måste skolan erbjuda större valmöjligheter för elever som inte är teoretiskt lagda. Också där har Folkpartiets skolpolitik visat vägen. Lyckligtvis visar svenska folket stöd för denna skolpolitik och inte de rödgrönas dito.

Unknown sa...

Personligen tycker jag lärarens roll behöver förändras. Istället för en auktoritet som elever ska sitta tysta och lyssna på när denne förmedlar kunskap så tror jag lärarrollen bör omvandlas till att vara en vägledare som ger barnen verktygen att själva söka kunskap. Fokus bör ligga på att uppmuntra nyfikenhet och kunskapssökande samt lära ut källkritik mer och tidigare än idag. På detta sätt bör internet integreras i undervisningen i större utsträckning, och istället för att exempelvis blockera/förbjuda användning av sociala medier så bör man istället uppmuntra det och finna användningsområden för det.

Att exempelvis införa skolk i betyget ser jag förvisso en viss vits med, men jag tycker det i större utsträckning är ett avsteg från kunskapsinriktningen i och med att man fokuserar än mindre på elevens faktiska kunskap och istället straffar elever på ett vis som kan följa dom länge i livet. Frånvaron integreras redan idag i alldeles för stor utsträckning i betygen genom att elever med samma uppvisade kunskap ofta ges olika betyg baserat på närvaro.

I dagens och framför allt framtidens samhälle är det inte alls lika viktigt att kunna uppvisa inlärd kunskap eftersom man med rätt verktyg kan finna fakta på nolltid och kontrollera påståenden i realtid. Skolan bör följa med i utvecklingen.

stefankarlsson sa...

"Den som anser att den personliga integriteten är av överordnat värde och att övervakningsstaten är ett reellt hot har egentligen bara Piratpartiet att välja."

Nog för att jag ärligt talat inte delar denna prioriteringsordning, men nog har väl [Klassiskt] Liberala Partiet samma inställning i dessa frågor?

Christoffer sa...

"Men det som framför allt slår mig är att många av de enskilda partiernas bättre förslag har kompromissats bort helt. De stora vinnarna är Moderaterna."

Det är väl inget annat att vänta med tanke på styrkeförhållandena mellan partierna? När (m) är uppe och nosar på 30% och de övriga trängs runt 5%-strecket så förefaller det rätt naturligt att Moderaterna dominerar.

Hans Li Engnell sa...

Stefan: Det är möjligt. Men LP driver inte integritetsfrågorna på samma sätt som PP gör och skriver nio rader på ämnet på sin hemsida. Den som brinner för integritetsfrågorna får således söka sig någon annanstans. Jag avser ändå att rösta på LP eftersom de tar ställning även i andra viktiga frågor som PP hoppar över.

Anonym sa...

Folkpartiet är inte Skolpartiet. De är Lärarpartiet. Inte nog med det fåninga kravet att lärarna inte ska behöva hantera stökiga elever, det ska föräldrar med nåt slags bidrag, lärarlegitimationen bidde en tumme.

Om det nu är så att "ställa krav är att bry sig", borde vi inte kunna ställa större krav på lärarna än att de inte ska vara grovt kriminella och inkompetenta? Borde vi inte kräva att de ska kunna lära ut hjälpligt i alla fall?

Skråparti är vad de är.
/B