tisdag 10 augusti 2010

Rödgrön "jobbpolitik"?

Den rödgröna oppositionen lovar att satsa på småföretagen om de vinner valet. Tillåt oss tvivla på ärligheten i detta löfte.

Det beror förstås på vad man menar med "satsa". Att tvinga in företagare i bidragsfällor är säkert också ett sätt att "satsa" i de rödgrönas värld. De lär knappast ha någon som helst avsikt att gallra i regeldjungeln, att ta bort las, att underlätta etableringar i många branscher eller att sänka skatterna på arbete. De rödgröna partierna vill helst återinföra de monopol som Alliansen, förtjänstfullt, avskaffat. Dit hör både apoteksmonopolet och monopolet på bilbesiktningar. Även detta vittnar om en mycket förlegad syn på marknaden. Tillgänglighet och kundservice har ingen plats i de rödgrönas vision.

Vänsterpartierna anser inte att en reglerad arbetsmarknad utgör något hinder för företagande utan är en garant för anställningstryggheten. Därmed stänger de även dörren till många av de som står utanför arbetsmarknaden i dag. Det är en synnerligen kontraproduktiv politik på fler sätt. Den försvårar både företagande och marginaliserade gruppers inträde på arbetsmarknaden.

Dessutom bör nämnas att de rödgröna redan har en brant uppförsbacke i sitt försök att övertyga väljarna om att deras jobbpolitik skulle vara mer attraktiv än Alliansens. Om höstens val handlar om jobben kommer oppositionen att förlora.

1 kommentar:

Kantarellkungen sa...

De rödgröna har en kass småföretagarpolitik och tror att de kan få en genom trygghetssystem. Det var just tryggheten som jag var beredd att sälja när jag startade företag och vinsten var frihet. Tvingar man på mig trygghet, så tvingar man av mig frihet.

Borgarna är inte mycket bättre. De har (generellt) inte heller fattat företagande. De verkar också tro att tex. arbetsgivaravgiften är ett stort problem. Arbetsgivaravgiften är ett problem för samhället, inte för småföretagarna.

Vill man utan stora kostnader förbättra företagandet, kan man ändra skattelagstiftningen så att alla tvister avgörs av domstol och inte av skatteverket samt att inget får tas i beslag av skatteverket förrän domen vunnit laga kraft. Eventuella beslag får bara göras av polisen efter domstolsbeslut.