måndag 2 augusti 2010

Med avsaknad av det lila extra

Piratpartiet har presenterat sitt valmanifest. Det täcker tre områden: integritet, kultur och kunskap. Partiet vill driva tillbaka övervakningsstaten, förnya upphovsrätten och stärka rättssäkerheten.

Rättssäkerheten är partiets starkaste kort. Här pekar Piratpartiet på brister som inget annat parti längre bryr sig om i det svenska samhället, trots att rättssäkerhetsfrågor borde utgöra själva grunden för det politiska samtalet när förhållandet stat-individ diskuteras. Partiet ska också ha cred för att, helt opopulistiskt, ha lyft frågan om den korkade barnporrlagstiftningen. Ingen valstrateg skulle ha uppmanat till en hög svansföring i den frågan inför ett riksdagsval.

Piratpartiets ställningstagande i integritetsfrågorna är bra. Men integritetsbegreppet skulle kunna vidgas betänkligt och även omfatta den kroppsliga integriteten. Det skulle göra partiet mer liberalt. I dag är Piratpartiet för smalt för att attrahera tillräckligt många väljare. Partiets strategi att bli vågmästare, få igenom ett antal sakfrågor och därefter agera röstboskap är nog också svårsmält för många. Det betyder att en röst på Piratpartiet mycket väl kan vara en röst på vänsterpartistiska skattehöjningar och miljöpartistisk tillväxtskepsis.

Jag tror att Piratpartiet kommer att anamma fler frågor allt eftersom ty det är så ett politiskt parti fungerar. Men innan det händer bör partiet fokusera på att baka in de frågor som egentligen redan borde rymmas i partiets manifest. Den kroppsliga integriteten skulle ifrågasätta statens rätt att bestämma över våra kroppar och därmed utgöra skarp kritik mot allt från sexmoralism till narkotikapolitik. Perspektivet att stå på individens sida mot staten finns som bekant redan. Här finns potential för verkligt liberala förslag, men än kan partiet inte kallas liberalt.

Piratpartiets politik har tydligt liberala inslag.
Men än är partiet för smalt för att locka en vilsen liberal.

11 kommentarer:

Beelzebjörn sa...

Du har förstås helt rätt - PP är smalt. Vi är alldeles för små för att driva igenom mycket mer än det principprogrammet täcker, men å andra sidan, om vi blir del av ett rödgrönt alternativ kan det visserligen mycket väl bli som du förutspår angående skattepolitiken, men då kommer den regeringen vara beroende av stöd från ett parti med tydlig liberal hållning i frågor om medborgarrätt, privatliv och rättssäkerhet.

Är det verkligen att föredra att ha en alliansregering med liberal skattepolitik och en tydligt totalitär hållning i samma frågor?

En rödgrön mandatperiod med PP tror jag skulle vara precis rätt medicin för att få Alliansen att ta sig en funderare och återupptäcka sina liberala rötter, och för det kan jag faktiskt tänka mig att betala den skatt jag i princip alltid betalat ett tag till. Däremot är jag inte beredd att offra mina medborerliga rättigheter för en tusenlapp extra i plånboken.

Sorry. No deal.

Vilka andra liberala alternativ ser du förresten, som har större potential att göra skillnad?

gothbarbie sa...

Läs mitt blogginlägg och säg vilket parti som driver liberala frågor med större emfas än Piratpartiet, låt vara att man inte använder epitetet för att understryka det. Det väsentliga är ju de praktiska sakfrågornas politik och där ligger Piratpartiet tveklöst bäst till.

Anonym sa...

Vi kommer klara detta! Har andra partier klarat detta så kan PP!!!

Slåss till siste man och kapten följer med skutan ner om så vore!

WE ARE PIRATES!

Hans Li Engnell sa...

Beelzebjörn (och gothbarbie):
Låga skatter (hrm, nåja) men en allt mer auktoritär syn på rättssäkerhet och integritet. Eller tokhöga skatter och värnad rättssäkerhet och integritet. Inget alternativ är särskilt bra, ekonomisk och personlig frihet hänger ihop. Båda ska värnas (och rödgrön ekonomisk politik handlar som bekant inte bara om ett högre skattetryck utan om att medvetet begränsa den privata konsumtionen, inskränka friheten på arbetsmarknaden etc.).

Piratpartiet behöver ta ställning i lite fler frågor för att jag ska bli intresserad. Utbildningsväsendet är tämligen grundläggande för ett lands framtid - vad tycker PP här? Arbete och sysselsättning - vad vill PP göra för att skapa ett bättre företagsklimat, underlätta för nyanlända att komma ut i arbetslivet, minska bidragsberoendet/öka den ekonomiska självständigheten? Allt detta är saker som berör människor i vardagen och som rimligen måste hanteras på något sätt. Samhället ska snurra vidare och det spelar faktiskt roll vilka åtgärder politiker vidtar eller inte vidtar. I dessa frågor är snarare Centerpartiet ett bättre alternativ för en liberal. Att rösta på ett parti som högst sannolikt skulle samarbeta med de rödgröna och därmed bidra till en generellt sett sämre politik i Sverige är svårt för mig som liberal. Jag bedömer dessutom PP:s chanser till verkligt inflytande som begränsade, även i ett vågmästarläge. Politik handlar om kompromisser, vilket även PP kommer att tvingas till i skarpt läge - med efterföljande svekdebatt.

"Sorry, några jobb kan vi inte erbjuda dig som invandrare i Sverige, resultaten i skolan har blivit sämre i 20 år, kapital flyr landet p.g.a. den nya företags- och inkomstbeskattningen. Men faan vilken bra rättssäkerhet vi har." Det funkar ju inte heller. Det krävs en bredare färdriktning. Jag förstår PP:s strategi och önskar dem all lycka. Men PP kan som sagt bredda sig även inom de tre områden partiet har i sitt manifest.

Beelzebjörn sa...

Breddningen du efterlyser sker främst på lokal nivå. Jag föreslår en titt på ostgotapiratena.se och de lokala programmen där för info.

Du har dina prioriteringar, och det får jag respektera.

Centerpartiet står för mig för alternativet "Låga skatter (hrm, nåja) men en allt mer auktoritär syn på rättssäkerhet och integritet" trots kloka människor som Lake och Hanna Wagenius.

Då tar jag hellre de 'tokhöga' skatterna OM det innebär ökad integritet och rättssäkerhet, som vi trots allt överlevt ett par decennier utan att haverera helt ;)

Men man ska inte glömma att PP kan hamna i en blå regering också, i vilket fall du kanske får båda. Inom Alliansen kommer troligen PP att få det mycket tuffare att driva sin politik, och risken finns nog tyvärr att Reinfeldt & co skulle föredra Åkesson framför Falkvinge.

Inget av de här scenarierna kommer att bli av om folk fortsätter krama sina block och hoppas att NÅGON ANNAN ska lägga en röst för integriteten, tyvärr. Någon måste riskera något.

Anonym sa...

Välj istället ett parti som har ett heltäckande politiskt program för ditt val till Riksdagen. Piratpartiet hör inte hemma där 2010!
Jag väljer iallafall det alternativet även om Piratpartiet har en hel del bra åsikter i sak.
Men "enfrågepartier" får helst framföra sina
frågor på gatan utanför Riksdagshuset som
alla andra icke professionella lobbyister.

Beelzebjörn sa...

Som sagt, all respekt för din ståndpunkt, och let's agree to disagree.

Jag ser inte att det helhetsparti jag skulle kunna rösta på finns på arenan idag, och regeringsskifte för att få bukt med Bodströmssamhället testade vi 2006. Alliansen svek.

Återstår således PP för mig.

Jonas sa...

"Låga skatter", "tokhöga skatter"... Lite perspektiv tack. Skillnaden mellan blockens skattepolitik är marginell.

Det är ingen som föreslår några större skattesänkningar, eller avskaffande av pensions- eller sjukförsäkringssystem. Det fungerar trots allt ganska bra i Sverige och båda blocken tycks vilja ha kvar våra internationellt sett rätt höga skattesatser.

之乎者也 sa...

Du kommer inte att få se något mer liberalt manifest under din livstid.

Sådana här grejer kännetecknas alltid av kompromisser, och det är egentligen fantastiskt att man lyckats klämma in så mycket typiskt liberalt gods.

Christoffer sa...

Jag förstår rent principiellt vad du menar, Hans. Som rödgrön sympatisör så riskerar jag med min röst på PP att hjälpa Alliansen. Det får jag ta. Med tanke på att de rödgröna till Ohlys förtret behåller i stort sett hela jobbskatteavdraget så är skillnaden inte så himla stor mellan blocken. Tyvär gäller det även repressiv bodströmsk politik. Precis som Beelzebjörn skriver så kanske en rödgrön mandatperiod med stöd av pp är exakt vad alliansen ska behöva för att tänka om och värna rättssäkerhet. Men jag förstår förstås om du vill ha ett parti med mer heltäckanden program.

När det gäller sexköpslagen och narkotika så har dom frågorna varit uppe på förslag men blivit nedröstade. I nuläget så tror jag inte att den (förhållandevis starka) sexradikala falangen vill ta striden längre än så av risk för att splittra partiet. Att frågorna kommer att komma upp igen, kanske nästa valrörelse, känns dock enligt mig väldigt troligt.

Anonym sa...

Piratpartiet bör kunna motivera skattesänkningar med liberalare lagstiftning. Avskaffas FRA och IPRED bör pengar sparas vilka kan motivera skattesänkningar.