söndag 20 november 2016

Vem vill längre krympa staten?


Den moderate veteranen i Europaparlamentet Gunnar Hökmark vill att staten lånar upp 35 miljarder kr för att förstärka det svenska försvaret med vapen och materiel. Utvecklingen i Ryssland är förstås den orsak som anges.

Även om det inte finns skäl att ifrågasätta förstärkningen i sig - Försvarsmakten behöver en rejäl upprustning - är Hökmarks förslag ganska typiskt för dagens borgerlighet. Han vill nämligen låna i stället för att skära i statens utgifter.

Det fanns en gång en borgerlighet som ville minska statens omfång. Som ville kapa utgifter och gärna pratade om hur staten ska ägna sig åt sitt grunduppdrag, inte allt det där andra. Den borgerligheten tycks död och begraven, och Gunnar Hökmarks debattartikel är bara ett av många talande exempel på detta. Föreställningen att staten kan krympa finns inte ens längre.

I praktiken betyder det att Sverige har åtta riksdagspartier som alla vill behålla dagens stora stat och dess utgifter - eller öka dem. Det är inte mycket till alternativ för den liberale eller konservative väljaren som önskar se ett fokus på kärnuppgifterna polis, försvar, infrastruktur, vård och några områden till.

Gärna mer pengar för att bygga upp svensk försvarsförmåga igen. Men säg inte att dessa pengar inte går att kapa någonstans ifrån.

17 kommentarer:

A nonym sa...

Där tror jag dock han och de olika partierna har gjort en korrekt analys, folk är så tillvanda med sina bidrag och avdrag som den värsta knarkaren att de absolut inte kan tänka sig ett liv utan dem.
Så det finns ingen efterfrågan i det stora folklaget för skattesänkningar tyvärr eftersom de inte klarar av/orkar se helheten.

Tomas Lenke sa...

Medborgerlig samling har ett antal skarpa förslag för att krympa staten.
De kommer in i riksdagen 2018 och kommer då att röra om i grytan, hoppas jag.

Anonym sa...

Hej.

Helt rätt - det går att kapa betydligt mer än så.

Reformerat socialförsäkringssystem, utrensningar på myndigheter och återinfört tjänstemanna-ansvar, slopad EU-avgift, avskaffa alla former av utlandsstöd, lägg ner sådant skräp som Vinnova, med mera.

Låt hemvärnet organisera medborgerlig milis eller friskyttekår för upprätthållande av ordning utanför städerna, tills en ny poliskår hunnit byggas upp.

Men med nuvarande statsskick går inget av detta att genomföra.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Sven-Hassan sa...

Ensamkommande kostar pet år lika mycket som de 35 miljarder Hökmark vill låna till försvaret. Märkligt att man måste låna till det senare medan pengarna bara fanns no questions asked för det förra

Anonym sa...

Vad finns det egentligen för incitament för en stadigt växande politiker-tjänstemannakår att sänka en endaste skatt? Om man tjänar rätt ok och har ett tämligen behagligt liv som grundar sig på att man administrerar eller allokerar skattepengar måste det vara att begå självmord?Det självklara är väl snarare att hitta nya områden som tarvar högre skatter eller åtmindstone en bibehållen nivå?

Möjligen möjligen kan en snabbt sjunkande välfärd med ett snabbt stigande missnöje som följd
leda till en ny gren på det politiska trädet.Desto troligare är väl att vi får en ytterligare orsak att solidariskt höja skatterna?

Utlandssvensk sa...


Det enda demokratiska system som verkligen är framgångsrikt vad gäller att hålla nere staten, är ett system som saknar heltidspolitiker och istället bygger på folkomröstningar. Detta fungerar mycket bra och är extremt stabilt över tiden.

Så det är väl föga förvånande att den svenska eliten förefaller hata bindande folkomröstningar mer än något annat......

Anonym sa...

"Kulturministern oroad över SVT:s finansiering"
En artikel som tydligt visar varför vi har skatt och varför kulturministern är så orolig.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kulturministern-oroad-over-svt-s-finansiering-1

Utlandssvensk sa...

@ Tomas Lenke,

"Medborgerlig samling har ett antal skarpa förslag för att krympa staten.
De kommer in i riksdagen 2018 och kommer då att röra om i grytan, hoppas jag."

Jag ser dig och några andra på flera bloggar med dessa one liners om MED och innan dess var det samma sak med BF.

Det är, från mitt perspektiv, utmärkt att det bildas nya partier och jag tycker att MED verkar vara värt att titta närmare på. Men dessa allmänna glada utrop av typen "jag hoppas på MED" utan vidare utveckling eller anknytning till ämnet finner jag djupt oseriösa. Rent trams är det.

Anonym sa...

Fast... om det nu finns ett nytt men mycket litet parti, som kan ha många potentiella väljare bland alla som inte sympatiserar med något av de etablerade partierna i Riksdagen. Då kanske prio ett är att så ofta som möjligt berätta att man existerar?

Anonym sa...

Men bättre är väl då att berätta om vilka "skarpa förslag" partiet ifråga har snarare än att skriva att man är övertygad om att partiet kommer in i riksdagen 2018.. krävs ju ändå en del röster för att nå 4%, en bra start kan ju vara att förklara varför partiet behövs/finns.

A nonym sa...

Och absolut enklaste vägrar de, nämligen koda skiten och ge samtliga licensbetalare ett programkort och login till play tjänsterna.
För då skulle det verkligen bli tydligt hur många som är intresserade av att få propaganda nedkörd i halsen.

Anonym sa...

Håller med tillfullo, i riksdagen sitter 7 varianter på socialdemokrater och ett kommunistparti.

Anonym sa...

Ryssland? Pfft! Det största hotet mot Sverige är svenska politiker och globalistmaffian.

Anonym sa...

Problemet är att det system av skatter och transfereringar som politiker har skapat under decennier är så omfattande att få kan skapa sig en översikt över det. Ett sådant system är svårt att reformera eller minska i skalan. Och även om någon politiker skulle försöka göra det så skulle tjänstemän sabotera försöken. Jag hade mycket roligt åt TV-serien Javisst, herr minister på 80-talet, men först på senare år har jag förstått hur mycket verklighet som fanns i TV-serien.

Anonym sa...

Att utbilda ett förband tar ett eller ett par år. Anskaffning av modern materiel och modernisering av befintlig kan ta mycket längre tid. En ide är att öka krigsmaterielexporten då har vi en reserv som landet kan expropriera i fall orostider uppstår.

Bworf sa...

Lustigt nog ligger siffran 35 miljarder ganska nära posten Internationellt bistånd på 32 miljarder. Resten är i princip kaffepengar.

Biståndet har gång efter annan visat sig inte bara vara verkningslöst utan rent av kontraproduktivt. Det vore en välgärning för mottagarländerna att skrota det helt.

Fd moderat sa...

Det finns personer som kallar sig nyliberaler som vill höja skatten om den höjda skatten går till invandrare.