lördag 26 november 2016

DGS: Välfärdsstaten

14 kommentarer:

Anonym sa...

Även avsnitt 2 med Lorentz Lyttkens är mycket hörvärt!

https://www.youtube.com/watch?v=DemRlFd6QSw

Utlandssvensk sa...


Kul att du lyfter detta!

DGS är en utmärkt sajt med många bra skribenter och troligen det mest kvalificerade kommentarsfältet i svensk debatt. Mycket läsvärt!

Nivån på detta program tycker jag ligger klart högre än något som produceras i de stora svenska TV kanalerna. Men samtidigt är det även så att det fortfarande var en hel del trams, framförallt från Thomas Gur. Sitta och påstå att ingen har pratat om högre krav på medborgarskap de senaste 5-6 åren! Bor han på månen? SD har tjatat oavbrutet om detta hela vägen och det är en av deras stora profilfrågor.

Vidare hävdar han att vi har "stoppat inflödet" av migranter. Uppenbarligen är han helt omedveten om hur verkligheten ser ut. Som vi alla vet här, ligger prognoserna på ett absolut MASSIVT inflöde fram till 2020.

Även Engellau får sägas göra ett ganska dåligt jobb, eftersom han inte följer upp och kritiserar så pass uppenbara faktafel.

Min samlade bedömning blir, tyvärr, att bästa beskrivningen på samtalet är PK light.

Utlandssvensk sa...

Ett tillägg:

Den gamla slagdängan från Adam Smith, dvs. "There is a great deal of ruin in a nation" kom upp här. Även Tino brukar använda denna.

Självklart stämmer det att en väl etablerad nationalstat kan ta väldigt mycket stryk innan den faller sönder, men att tro att Sverige ska kunna fortsätta som ett fungerande västland under överskådlig framtid är helt enkelt inte seriöst givet demografin. Om man inte inleder massiva repatrieringar ganska omedelbart är det uppenbarligen så att sannolikheten för att Sverige ska vara ett rikt västland om t.ex 30 år är ungefär lika stor som att det genomsnittliga MENA landet ska vara det. Det är enbart fria fantasier och önsketänkande.

Erik sa...

Håller med. Gyrs resonemang förutsätter att Sverige förblir en nationalstat, men det antagandet är ju helt fel. Snart är svenskarna i minoritet. Och de nya "svenskarna" kommer ju att lösa problemen som de gjort hemma hos sig. Dvs staten Sverige kommer att kollapsa.

Anonym sa...

Ett folk i en nationalstat kan åstadkomma mycket. Se bara på hur tyskarna återuppbyggde sitt sönderbombade land efter andra världskriget. Men för att åstadkomma storverk måste man hjälpas åt och ha en gemensam vision. Som läget är nu driver det svenska samhället isär åt flera håll samtidigt som den fördärvliga fixeringen vid rättigheter är så djupt rotad. Kanske kan detta ändras i framtiden vid ett riktigt allvarligt kristillstånd, men i nuläget har jag svårt att se att a) det världsfrånvända etablissemanget, b) Sovande Svensson, c) förbannade medborgare och d) "nysvenskar" som ännu inte har någon lojalitet till sitt nya land, ska kunna komma överens om att åstadkomma något tillsammans.

P.N. Grata

Anonym sa...

@ Utlandssvensk

Jag reagerade också på Thomas Gürs beskrivning av nuvarande inflödet av migranter. Skriv en kommentar på https://detgodasamhallet.com/2016/11/25/premiar-de-tva-forsta-avsnitten-av-dgs-tv/ också, tycker jag!

P.N. Grata

Utlandssvensk sa...


@ Erik,

"Gyrs resonemang förutsätter att Sverige förblir en nationalstat, men det antagandet är ju helt fel."

Ja, det är ett rent magiskt tänkande. Det är som att man tillskriver den svenska landmassan förmågan att via beröring fundamentalt ändra människor. Denna rena vidskepelse måste upphöra om det ska vara möjligt att föra produktiva samtal.

Anonym sa...

Gür tror att den västerländska civilisationen föddes ur våra böcker.
Han dyrkar ord på ark och tror att det är nedpräntade idéer som skapat oss.

Kultur är en organisk direktsändning som produceras "live" av ett folk. Kulturella artifakter är en biprodukt av ett genom som manifesterar sig självt.
Liberias grundlagar är nästan rakt av kopierade från USA. Och de två länderna ser man väl ingen skillnad på?

Demography is destiny.

Jag tror att personliga komplex spelar in. En outlier som Gür tittar på sitt folk i Mellanöstern och jämför med Europa och USA. Det MÅSTE vara idéerna som gjort att europa är "bättre". Han gör ett klassiskt misstag som väldigt intelligenta människor ofta gör. Han förstår inte att han är en raritet. Alla turkar har samma potential. Om han bara kunde övertyga sina fränder att skaffa ett Axxess-abonnemang och en tjusig kostym så skulle snart Atatürk le.

https://www.youtube.com/watch?v=LwhJ7B4tDAA

Här sitter för övrigt Gür och slår ett slag för modern kultur och betonar att den inte har ett nationellt ursprung. Det är traditionell kultur överlag som hindrar utvecklingen. Man får anta att europeisk kultur uppstod just i europa av en slump och civilisationen kunde precis lika väl ha blomstrat i afrika.

Och vem är den lille herrn vid andra bordet om inte en annan gammal favorit som också figurerar i den svenska tyckar-eliten och förklarar att brottslighet bara beror på socio-ekonomiska faktorer?

Sarnecki-linjen är: "Om de bara får era stålars blir de snart lika snälla som ni. De är pengafattiga, bara."
Gür-linjen är: "Om de bara får era böcker blir de snart lika snälla som ni. De är kulturfattiga, bara."

Thomas Gür har bott i Sverige längre än jag har levt. Han har nästan arbetat bort sin brytning. Det är en ganska stor skillnad gentemot i klippet. Han har nog läst alla böcker som finns.
Vilken tur att alla människor är likadana inuti och att kultur är helt flexibelt, då blir det nog bra om ett kvarts sekel ändå.

Fd moderat sa...

Utlandssvensk,

jag tänkte också på de saker som du tog upp där Gür inte har rätt. Däremot tror jag att han har fundamentalt fel i en viktig sak som Engellau inte heller följer upp.
Gür talar om Sverige som en ek, att det är ett hållfast samhälle och att svenska politiker brukar ta tag i saker när det krisar. Han tog upp saker som pensionsreformen, Riksbankens oberoende, skattereformen och någon sak till.
Det han inte nämnde var att dagens politiker inte har förmågan att agera stattsmannamässigt. I stället för att ta ansvar för Sverige och försöka få till en så bra politik som möjligt väljer Anna Kinberg Batra och de tre övriga partiledarna i det som var Alliansen att göra tvärtom. De vill att Vänsterpartiet skall få så stort inflytande som möjligt för att väljarna skall se hur dåligt det blir för att därefter rösta in en borgerlig majoiritet. Vad är det för idioti? Med berått mod väljer man att förorsaka Sverige skador för att eventuellt vinna valet 2018.
Att sådana politiker skulle klara av att ta ansvar för Sverige och ta tag i de mycket stora problem vårt land står inför är en from förhoppning som kan liknas vid önsketänkande.

Utlandssvensk sa...

@ P.N Grata,

"Skriv en kommentar på https://detgodasamhallet.com/2016/11/25/premiar-de-tva-forsta-avsnitten-av-dgs-tv/ också, tycker jag!"

Jag skrev ofta där ett tag, men blogginnehavaren krävde sen efter ett tag att få en fungerande emailadress från mig, något som jag inte är villig att lämna ut. Många där verkar ha haft samma problem. En del verkar lösa det genom att byta signaturer, men jag har ingen lust med det. Dessutom har jag som grundregel att respektera bloggägares krav och regler om jag ska delta.

Jag har stor respekt för alla som driver bloggar som tillåter kontroversiell debatt och inser att detta innebär både mycket jobb och en del risker. De som har dessa bloggar förtjänar, som ett minimum, att man respekterar deras regler.

Så jag tycker fortfarande att DGS är en väldigt bra blogg, det är bara att det inte fungerar för mig att delta där.

Utlandssvensk sa...

@ Anonym 02.35,

Det var väldigt bra skrivet! Jag håller i stort med och vill tillägga att Liberia är ett land som det är väldigt intressant att läsa om. Ett av många problem i dagen debatt är att det föreligger helt enorma missförstånd angående USAs historiska immigrationspolitik samt även angående hur man har hanterat problemen som uppstår i ett mångetniskt samhälle. Vidare har det uppstått ren mytbildning kring varför det blev inbördeskrig i USA.

Att läsa om hur och varför Liberia grundades, samt vilka som drev detta projekt och hur länge man höll på, kan öppna en del ögon.

Utlandssvensk sa...


@ Fd moderat,

"De vill att Vänsterpartiet skall få så stort inflytande som möjligt för att väljarna skall se hur dåligt det blir för att därefter rösta in en borgerlig majoritet."

Jo, det är en möjlig förklaring. Jag erkänner att det kan vara så, men misstänker att det finns någon djupare förklaring till AKBs agerande, sannolikt en uppgörelse med S som inte är publik. Men oavsett vilket, så är resultatet likväl det du påtalar, dvs. att man med berått mod tillåter Sverige att skadas ytterligare.

Rykten gör nu gällande att M och SD för samtal om samarbete. Det blir väldigt spännande att se om det blir något resultat. I så fall har jag möjligen haft fel i mina spekulationer kring AKBs drivkrafter.

Anonym sa...

Fd moderat
Så sant.
Alliansen har förbrukat allt sitt förtroende kapital.
Tyckte nog att herrar Engelllau o Gur inte riktigt förhöll sig till verkligheten.
Bor själv i en fattig kommun med en stor grupp afrikanskättade innevånare.
Polisstationen är inte bemannad sedan några år. Blåljuspersonal har problemkatter ett visst område.
Nedskärningar på många plan bl.a inom äldrevården men även skolan.
Skattehöjning är aviserad.
Två knivöverfall på kort tid, varav det ena med dödlig utgång. Våldtäkter både på pojkar och flickor.
Ständiga tjuvligor som gör raider.
För oss som lever i verkligheten är det lätt att bli uppgiven. Vårt trygga Sverige är ett minne blott. Vissheten om ålderdom och skröplighet är bakom hörnet, skrämmer. Samhället prioriterar inte sina gamla. Har svårt att dela Gurs framtidstro.

Fd moderat sa...

Anonym 14:57,

jag anser också att Gür är för optimistisk. Han säger dessutom emot sig själv angående politikens förmåga att lösa problemen med skolan. Han svarar då att "Nu tog du upp det värsta exemplet". Det visar min poäng tidigare att nuvarande politiker saknar förmåga att lösa de problem man har ställt till med.

Det du beskriver om där du bor är sådant som de som lever i den opinionsbildande bubblan aldrig behöver se. Om någon försöker beskriva den verkligheten blir personen avfärdad som rasist. Samtidigt har de mage att klaga på oss som beskriver verkligheten hur den ser ut som faktaresistenta. Det finns inga gränser för dessa människors lögner.