söndag 27 november 2016

Skydda dig själv


Det ryktades att rikspolischef Dan Eliasson kommer få gå efter nyår. Det officiella skälet skulle då vara att polisen inte lyckats leva upp till det krav som inrikesminister Anders Ygeman satt, nämligen att vända utredningsresultaten, som är de sämsta på 16 år, före årets slut.

Sedan dess har ministern själv gått ut och sagt att han vill se resultat vid årsskiftet "eller strax därefter" men också att han förväntar sig sjunkande resultat även under 2017. Frågan är vad detta innebär för rikspolischefen. Men framför allt för svensk polis och hela samhället.

Låt oss vara ärliga med en sak: Dan Eliasson är en s-märkt byråkrat utan polisiär erfarenhet och med ett dåligt track record som chef för andra stora myndigheter. Han är sålunda ett sällsynt dåligt val som rikspolischef, i synnerhet under den största omorganisationen på decennier. Men det var inte Eliasson som beslutade om själva omorganisationen - det var riksdagen. Det var heller inte Eliasson som lade planeringen för hur den skulle genomföras.

Dan Eliasson är illa omtyckt av många polisanställda. Han gör plumpa uttalanden, verkar tondöv mot polisen på gatan och hans mjäkiga syn på brott riskerar att smitta av sig på hela kåren. Men att sparka honom, vilket jag gärna ser, kommer inte att lösa de grundläggande problem som polisen nu dras med. Svensk polis dras nämligen med enorma bekymmer på en rad fronter och dess måste tas itu med oavsett vem som är högste chefen.

Den mest uppenbara konsekvensen av en poliskår i förfall är att brott inte utreds. Att en chefsåklagare måste skicka en formell begäran för att polisen ska påbörja en mordutredning säger en del om hur krisartad situationen är.

I Malmö tvingas polisen numera inte bara prioritera bort mindre allvarlig brottslighet - den prioriterar bland morden. Vem som helst kan räkna ut hur långt upp på priolistan som ett villainbrott eller våld i nära relation hamnar i ett sådant läge. Utredningsverksamheten i Malmö har klappat ihop.

Tyvärr ser vi liknande tendenser i andra delar av landet. Norrlands inland har under många år varit extremt glesbemannat. Polisstationer har lagts ned och i dag har enstaka poliser enorma områden att täcka, vilket oundvikligen leder till hårda prioriteringar (man kunde ju önska att svensk polis generellt kunde prioritera bort moralbrott som sexköp, men så är tydligen inte fallet). Även i Stockholm och Göteborg är polisen hårt pressad.

På nationell nivå klarar svensk polis upp 3,5 procent av alla inbrott och 2 procent av all skadegörelse. Det är i praktiken riskfritt att vandalisera eller stjäla annans egendom. Och i vissa delar av landet prioriterar den alltså bort vissa mordutredningar för andra.

Samtidigt som våldsmonopolet uppvisar tydliga tecken på att krackelera fortsätter politikerna gå hårt åt legala vapenägare. För Sveriges invånare innebär detta en sorts rävsax. Vi har till skillnad från amerikanerna inget tillägg i vår grundlag som ger oss rätten att bära vapen och freda oss. Tanken i Sverige är att det statliga våldsmonopolet, polisen och de rättsvårdande myndigheterna, ska sköta detta. Men nu har vi börjat närma oss en situation då det blir uppenbart för alltfler att våldsmonopolet inte klarar sin uppgift. I valda delar av landet har rättsstaten i praktiken kapitulerat för gängkriminaliteten.

Det finns förutbestämda konsekvenser av en sådan utveckling: färre som polisanmäler brott, fler som tar saken i egna händer, ökad otrygghet i hela samhället. Sannolikt kommer vi framöver få se mer av trygghetsvandring, spontana medborgargarden och (Sveriges kultur till trots) fler människor med vapen. Så här har det alltid fungerat, det är så att säga själva urtillståndet. Om det inte finns någon som kan skydda mig, får jag skydda mig själv.

Vem ska skydda dig när du eller din partner överfalls på gatan? Vem ska freda ditt hem från inbrott? Svaret är enkelt: Du. Ingen annan.

Tidigare bloggat:
När polisen inte längre kommer
Efter rättsstaten

21 kommentarer:

Anonym sa...

Jag instämmer, men personligen tror jag du hoppar det sista och avgörande ledet.
Så Ygeman vill förbjuda vanliga svenskars jaktvapen men vilka sanktioner ska han ta till för det? I de berömda utanförskapsområdena är eget skjutvapen som används när man känner för det legio.Polisen står handfallen precis som du skriver.Att beväpna sig för att skydda sig när en ständigt frånvarande polis och politikerkår inte klarar jobbet är naturligt.Men det är också att utkräva ansvar av de som är skyldiga till situationen.Någon måste betala för att det blivit så här.Eller hur?
Ett samhälle som inte har så värst mycket att sätta emot kan naturligtvis inte göra så mycket åt det.De flesta dessutom har en åsikt om vem som bär skulden..

Anonym sa...

till slut måste man som laglydig medborgare beväpna sig om utvecklingen fortsätter och då som en konsekvens av hårda vapenlagar vara hänvisad till gangsters

Anonym sa...

Är det någon som frågat en journalist eller en politiker hur det kan komma sig att de är de enda som inte lever i en filterbubbla,är faktaresistenta och lider av konfirmeringsbias?
Vad är det för eftersträvansvärd genetisk fördel just dessa grupper har för att slippa det alla vi andra lider av?Facebook räknas liksom inte.Lika lite som partibok eller medlemskap hos Rotary.Hjärnans beskaffenhet måste vara det som avgör i slutändan.Låter inte det nästan lite nazistiskt när man tänker på det?
En elitmänniska fri från alla populasens begränsningar.
Men ok,vi förutsätter att denna elitmänniska är som stockholmarna för lantisarna.Men borde inte resultatet då klara något slags kvalitetskontroll?Både en och annan är uppenbart missnöjd med den svenska modellen.Ahaaa,de lever i filterbubblor,är faktaresistenta och lider av konfirmeringsbias.Det blir så när bilen brinner,gamla mamma inte får vård,dottern våldtagits och yngsta grabben inte kan läsa bokstaven A.

Fd moderat sa...

10% av alla bilar i Malmö är registrerade på målvakter. Anledningen till att myndigheterna inte gör något är att det anses vara provocerande att ta tag i det. Så bygger vi ett samhälle där rättsstaten retirerar mer och mer tills det inte finns någon utan bara den som är beredd att ta till med våld för att försvara sig.
Men visst, miljöpartister, kåkstadsliberaler och vänstern jublar säkert åt utvecklingen.

Utlandssvensk sa...


I Schweiz är många tungt beväpnade. Militära automatvapen finns hemma hos de flesta hushåll och dessutom har många egna gevär och pistoler. Även ute på stan ser man ofta folk med vapen.

Men detta är motsatsen till skrämmande, det är enormt trygghetsskapande. Tjuvar och våldsverkare passar sig VÄLDIGT noga och risken att utsättas för brott här är nästan obefintlig jämfört med Sverige.

Om man verkligen ville förbättra läget i Sverige, vore en uppbar åtgärd att kraftigt förenkla processen för vanliga människor, med stabil inkomst och utan straffregister, att skaffa vapen. Sen kunde man även skapa någon form av frivilliga poliser, dvs vanliga medborgare som går några kurser och sen får begränsade polisbefogenheter. Om buset visste att några procent av de vanliga svennarna som går runt på gatan var beväpnade och hade polismans rätt att använda vapnen (vilken också måste utökas kraftigt), skulle nog tryggheten öka dramatiskt. Självklart löser det ingenting i "utanförskapsområdena" men de är nog förlorade om man inte är villig till regelrätt militärockupation.

Jonas sa...

Tyvärr så fungerar det inte att skydda sig själv eftersom jakten på och lagförande av personer som gör det fortfarande prioriteras.

Anonym sa...

Dan Eliasson gör ett förtjänstfullt förebyggande feministiskt polisarbete. Få lär ha insett att fokuseringen på att begränsa ändalyktklappandet på unga kvinnors bakdelar är en långsiktig prioritering av en feministisk kriminalpolitik. Genom att polisens resurser kraftsamlas för att ta fast alla smekande smygare lämnas fältet medvetet fritt för unga män i förorterna att själva skipa rättvisa. Att de unga männen skjuter ihjäl varandra i förorterna är en långsiktig feministisk prioritering som syftar till att begränsa antalet yrkeskriminella på längre sikt. Kriminaliteten kommer att avta på sikt eftersom de unga killarna avrättar varandra tidigt, detta kommer att begränsa rekryteringen av erfarna kriminella i högre ålder längre fram. Det är ju trots allt långsiktigt bättre att resolut låta buset skjuta ihjäl varandra så snart de gjort sitt inträde på den breda vägen. Jämför detta med att ställa dessa unga kriminella inför rätta och succesivt vidareutbilda dem inom sin disciplin genom närvaro inom sluten ungdomsvård och senare inom kriminalvård. Smekpolisen gör således en långsiktig insats i ett feministiskt samhälle som tidigt gör sig av med kriminella utan att själva behöva anstränga sig. Dan Eliassons feministiska inriktning av polisarbetet är således ett stort framsteg för en feministisk kriminalpolitik som på sikt kommer att resultera i ett samhälle med få eller kanske rent av inga yrkeskriminella. Som belöning för sitt insiktsrika arbete lär regeringen förära Dan med en ny paraduniform avsedd för sommarbruk. Denna uniform skall ha kjol, och får ej bäras med byxor. Om Dan tycker uniformen är bekväm kommer alla svenska poliser att utrustas med kjol som de förväntas bära under den period av året då sommartid gäller.

Anonym sa...

Hej.

Utan polis måste man skydda sig själv.
Utan rättsstat måste hämnd och vedergällning vara garanterad.

Utan våld, ingen rätt.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Det är faktiskt görjobbigt att tvinga kriminella att lyda lagen. Det är nästan som om kriminella skiter i lagen.

Laglydiga människor däremot, de gör mycket mindre motstånd. Det är inte alls lika jobbigt att stå med stöveln i nacken på den som inte ens funderat på att resa sig.

Så vad gör polisen?

Magne sa...

Ja, det är nya tider. Sverige är ett fullständigt annorlunda land än 90-talet. Ingenting från det land som Sverige var under 80- och 90-talen finns att jämföra med. Måttstockarna för polis, skolväsende, sjukvård och hela samhällsapparaten är fullständigt förändrad pga. en alltför stor dysfunktionell invandring under kort tid. Svenskarnas tillit till varandra och politikerna är fullständigt borta. Svensken känner enbart sig själv och ondgör varje annan svensk som röstat på en politik som lett landet till en ohållbar situation.

Skyddsnäten finns inte kvar. Våra unga tar stora lån och kommer drabbas vid en eventuell kris. Den som vill studera på annan ort har ingen möjlighet pga. bostadsbrist. Staten prioriterar all asyl- och anhöriginvandring. Polisen kommer krackelera för den inte möter upp "utmaningarna" med full styrka. Ingenting kommer bli bättre. Eliasson kanske avgår 2017, men polisen försöker fortfarande med "korvgrillning", "dans" och "dialog" i stället för lag och ordning. Skolresultaten blir sämre eftersom nyanlända behöver lära sig svenska och invandrarna utgör en så stor del av Sverige att det är frågan om ett folk- och kulturbyte. I stället för att integreras i Sverige med svenskar är det för få svenskar med svensk kultur för att en integration eller assimilering ska ske. Parallellsamhällen är enda utfallet och det går inte att upprepa 90-talets integration av Balkaninvandring (som är européer) eftersom svenskarna nu utgör en mycket mindre procentuell del av Sveriges totala befolkning.

Vill även tillägga att M inte kommer tjäna på att ge SD rätt i invandringsfrågan. Trots allt har M många trogna väljare som köpt Reinfeldtargumentationen om den stora vinsten från tredje världen. Dessa väljare kommer nu att få en chock. Några gamla M-väljare kommer väl tillbaks från SD, men många väljer också att rösta på SD. Men i det stora hela är det inte ett opinionslyft som blir resultatet av AKBs omläggning i invandringsfrågan. Jag vet inte om hon tänkte det, men misstänker faktiskt att hon menar att flykting- och anhöriginvandringen tillsammans ska utgöra cirka 30 000 - 40 000 per år, vilket är alldeles för mycket men dock mycket mindre än Reinfeldt och därmed ett förkastande av hans invandringspolitik.

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Måttstockarna för polis, skolväsende, sjukvård och hela samhällsapparaten är fullständigt förändrad pga. en alltför stor dysfunktionell invandring under kort tid. "

Sverige håller i raketfart på att förvandlas till ett MENA land. Självklart blir det då meningslöst att använda samma måttstock som för ett stabilt västland. Om vi accepterar den demografiska utvecklingen som den ser ut nu, vore det enda rationella att också planera för hur landet ska kunna fungerar som MENA land. För det finns stora skillnader! Visst, rikedom och hög levnadsstandard kan vi bara fetglömma. Det finns inte på kartan.

Men man kan uppnå stabilitet, i praktiken främst genom en stor och brutal ordningsmakt, kombinerat med drakoniska straff.

Det är ju väldigt otrevligt, men alternativen är ännu mycket värre, i praktiken sönderfall och allas krig mot alla. Men över tiden blir det väl en blandning, dvs perioder då någon grupp eller stark man tar över och skapar en stabil diktatur, blandat med perioder av inbördeskrig. Precis som i alla andra MENA länder....

Anonym sa...

"Om vi accepterar den demografiska utvecklingen som den ser ut nu"
och liknande ordvändningar, vad betyder det egentligen?
Missförstå mig inte.Jag är inte ute för att märka ord.MEN, och det är ett stort men,
om det betyder att frågan om acceptans avgörs vid valurnan så har det stor betydelse.
De låsta positionerna i den liberala demokratin kommer att utnyttjas för att skriva lagar som sedan obstrueras bort igenom mängder med undantag.Ett bra exempel är de ensamkommande flyktingbarnens mänskliga rätt att bli kvar tills skolan är avklarad.Därefter kommer man hävda att de har en ny anknytning som inte fanns vid förra beslutet.Eller anhöriginvandringen,har någon hört den frågan diskuteras?
Man får vara beredd på att betydelsen av att inte acceptera INTE är något som avgörs vid några valurnor.Det innebär faktiskt en ganska stor skillnad..

Utlandssvensk sa...

@ Anonym 17.33

""Om vi accepterar den demografiska utvecklingen som den ser ut nu"
och liknande ordvändningar, vad betyder det egentligen?"

OK, det kanske är oklart. Vad jag menar här är att "acceptera" innebär att inte stoppa.

Så om anhöriginvandringen får ske enligt prognos samt att det inte genomförs något meningsfullt antal repatrieringar, då har vi som samhälle accepterat utvecklingen. Om denna accept sen har skett i god demokratisk ordning kan man debattera, men det är en annan fråga.

Utlandssvensk sa...


Mycket, mycket bra program ute nu!

En kristen libanes som kom till Sverige på 80-talet pratar hur han ser på saken. Det råkar vara nästan exakt enligt mina funderingar. Bland annat säger han:

- Libanon gick från 80% kristet till 10% på 100 år.

- Utvecklingen i Sverige är en kopia av den i Libanon.

- Islamskt politiskt parti kommer snart i Sverige.

Se gärna hela!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=R36KyVQorZ4

Anonym sa...

Kampen om Sanningen
Kampen om Sanheden på danska DR2 rekommenderas.
Finns säkert på YouTube.
En jämförelse mellan svensk och dansk mediabevakning.

Pyrrhus sa...

Och samtidigt som detta sker betalar vi bland de högsta skatterna i världen. Hur kan folk ställa upp på detta?

Anonym sa...

ÄNTLIGEN någon vettig människa som tar upp detta med våra stalinistiska vapenlagar! Vi har nördvärnsrätten, men hur effektiv är den så länge gemene man och ffa många kvinnor inte får beväpna sig?? Inte ens sketen tårgas är lagligt i Sverige, det är en skandal! Att äga vapen måste vara en rättighet, inte ett privilegium enbart för jakt/sport annars är vi ingenting annat än sovjetmänniskor i vilda vä(n)stern.

Anonym sa...

Hej.

@anonym 23:44:

Jag vet inte om det är med flit, men du spikar fast vad ett av grundproblemen i Sverige är idag (ett av det bakomliggande idéhistoriska så att säga).

Tänk om man fick ha tårgas. Tänk om någon använder den på fel sätt till fel sak. Då kan ju ingen få ha den. Så ser den bakomliggande tanken med de flesta förbud ut. Istället för att förbjuda den som bevisligen har gjort fel förbjuds alla, så att ingen känner sig utpekad och så att vi som samhälle slipper jobbiga diskussioner om gränsdragningar och avvägningar eller arbiträra beslut.

Jämför med hur de kvinnor som uppfostrat svenskar sedan dagis infördes resonerat. Alla som är med får medalj, och alla skall vara med, och alla skall ha trevligt, och den som säger emot och vill göra något själv efter eget sinne och kynne gör fel, och förstör för alla andra - lär dig älska att lyda är det budskap som vi fostrats till.

Det är bara den som bestrider, trotsar eller ignorera förmaningen öppet som skall tuktas; den som gör det i smyg går fri och man söker inte ens reda på vad som hänt. Varför misstänkliggöra någon, och stigmatisera denne?

Jämför med körkort, för att ta ett annat exempel. Vad bevisar egentligen körkortet? Att du genomgått en utbildning och klarat en viss procent av svaren. Det är bara en relevant koppling till körförmåga och ansvarstagande om provet motsvarar detta (och nej, trots vad vissa som tror sig vara liberaler hävdar agerar vi inte alltid i fullt rationellt upplyst tillstånd - vore det sant hade inga trafikregler vare sig behövts eller existerat).

Den som har Adhd måste klara ett utökat test om den försöker ta körkort, men den som redan har körkort när diagnos ställs behåller det. Vad nyttar då det utökade testet, annat än som hinder? Den som inte klarar det vanliga testet får inte körkort, oavsett varför.

Sverige känns som det är byggt av illviljans hänsyn, vissa dagar.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Så Aftonbladet/Inizio har intervjuat 790 personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna.
Aftonbladet/Inizio slog lite i sin databas över personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna och ringde upp och frågade hur det är med förtroendet för Kent Ekeroth egentligen.Eller om de skickade ett fönsterkuvert med kryssfrågor som skulle fyllas i.
Karin Nelsson, opinionschef på Inizio, har sedan analyserat och kommit fram till att Kent Ekeroth bör avgå eftersom han inte har något förtroende.Vem som helst förstår att om man finns i Aftonbladet/Inizio:s databas blir man så överlycklig över att äntligen bli tillfrågad om sin åsikt om Kent Ekeroth att man inte ett ögonblick funderar över hur Aftonbladet/Inizio kommit över sin databas.Man är bara så själaglad att man slipper fly via balkongen som TV4:as Marcus Oscarsson med en hord Expressen-journalister i hälarna.

Om det nu inte vore för att Aftonbladet gick först i täten för en "god ton" och ligger ännu längre fram i framkant i "kampen mot desinformation" så skulle jag dra en enda slutsats.Nämligen att Aftonbladet/Inizio ljuger som en häst travar.Eller kanske som samma häst galopperar.Det låter helt enkelt inte särskilt sant någonstans.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23999086.ab

Anonym sa...

Här nere i banjo-södern anses V:s Hanna Gunnarsson vara en god människa som kämpar för rättvisa och solidaritet igenom att uppvigla mot SD:s affischer.Hanna Gunnarsson behöver ingen time out och ingenstans drevas det för hennes avgång.Hanna Gunnarsson anses vara en god människa som kämpar för rättvisa och solidaritet och som ovanpå det är vänsterpartist så hon lär heller inte dömas.Somliga är likare inför lagen som alla vet och den gäller liksom inte Hanna Gunnarsson.V:s lilla Hanna hade kommit undan med att skjuta någon på öppen gata eftersom alla vet vad hon kämpar för.För alla som inte är Hanna kan det vara bra att veta att lagen inte gäller om man inte vill följa den!

Thove sa...

Frågan är ju ändå om man har kvar tilltron för den polis som faktiskt finns kvar. Själv känner jag mig allt mindre benägen att lita på den polis jag ser, trots att jag är medveten om att de flesta gör ett så gott jobb de kan. Känner du tilltro till den svenska polisen? Jag har gjort en omröstning på plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-5367/kanner-du-tilltro-till-den-svenska-polisen