torsdag 21 juli 2016

Det är den gamla asylpolitikens felI går började de nya asylreglerna att gälla, regler som dock inte berör den stora majoriteten av asylsökande som kom till Sverige före den 24 november i fjol.

Kritiken mot tillfälliga uppehållstillstånd, skärpta försörjningskrav och annan harmonisering med övriga EU har varit hård från en rad remissinstanser men också från politiskt och medialt håll. Den nya lagen är treårig, så den regering som sitter 2019 kommer behöva ta ställning till om den ska förlängas, permanentas eller tas bort.

Det finns skäl att vara kritisk mot vissa delar av de förslag som inte är optimala. Men det många kritiker blundar för är att det var den gamla naiva migrationspolitiken som tvingade fram dessa panikåtgärder.

Om Sverige hade haft en rimlig politik som låg i linje med övriga EU hade fjolårets kaosartade situation inte inträffat. Om Sverige hade fört en politik som fokuserade på att ta emot människor som kan försörja sig och sina anhöriga, hade kostnaderna inte skenat och arbetslösheten bland utrikes födda inte ökat under flera decennier. Då hade vi faktiskt haft råd och kapacitet att samtidigt på ett värdigt och professionellt sätt ta emot de allra mest utsatta flyktingarna direkt från flyktinglägren. Få hade protesterat.

Att politikerna samtidigt misskött skolpolitiken, bostadspolitiken, rättspolitiken och byggt in systemfel i den svenska sjukvården har knappast gjort människor mer benägna att låta Sverige ta emot hundratusentals asylsökande.

Centerpartiet i sociala medier säger sig "se en annan väg framåt" och gör reklam för ett klipp som visar partiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson i riksdagen inför omröstningen. Denna "väg framåt" är snarare ett steg bakåt. Tillbaka till den ansvarslösa politik som resulterade i fjolårets kaos i asylmottagandet och som under lång dit har skapat utanförskap, arbetslöshet, konflikter, kriminalitet.

Annie Lööfs parti kan hävda sin egen väg eftersom partiet sitter i opposition och inte behöver kompromissa och ta ansvar. I en moderatledd alliansregering hade C emellertid haft två val: göra som MP eller lämna regeringen. Det ska onekligen bli spännande att se Lööf och Kinberg Batra snickra ihop en ny migrationspolitik tillsammans.

Sverige kallar sig gärna för humanitär stormakt. Men denna upplevda storhet mäts inte i hur vi tar emot asylsökande, vilket bemötande de får eller vilka chanser till egen försörjning som finns utan enbart i hur många de är. Enligt denna logik var Sverige mer humant när Migrationsverket förtätade asylboendena till max i höstas än nu när familjer får ett eget rum.

En liknande logik ser vi när svenska politiker slår sig för bröstet för att Sverige skänker 1 procent av BNP till internationellt bistånd, pengar som i många år har gått rakt ned i fickorna på korrupta ledare och regimer. Här är det hur mycket som skänks som definierar oss som en god nation, inte vilken nytta pengarna gör.

Ironiskt nog nallar regeringen just nu av biståndet för att klara av att vara en så kallad humanitär stormakt. Sverige har börjat bli sin egen största biståndsmottagare.

Det går inte att komma ifrån känslan att allt bara är för syns skull. Och det är inte ens tragikomiskt längre. Det är bara tragiskt.

23 kommentarer:

Anonym sa...

Moderaternas Batra ler i mjugg,hennes läromästare Reinfeldt ropar bingo,säger vi har inte råd med annat än att låta främmande folk suga ut oss.En kommande finansiell kris och Sverige är rökt på riktigt.Tänker någon i stugorna på komikern som sa,de ä bara o bunt ihop o slå ihjäl dem?

Anonym sa...

Svenska politikers stormaktsdrömmar påhejade av massmedia är inget annat än ett utbrott omogen chauvinism. Historien har också lärt oss allt för väl vart verklighetsfrämmande stormaktsdrömmar leder till om de inte stoppas i tid.

/Eskil

Jacobssons tankar sa...

Om Westerberg 1991 inte krävt att Lucia-beslutet från 13 december 1989 så hade vi inte haft utanförskapsområden, slum, stenkastare osv. Jag beskyller Bengt Westerberg för att medvetet förstört den svenska välfärden så att utsatta "svenskar" inte får del av det som de betalat in..

Anonym sa...

Vi är inte medvetna om resultatet av denna stora folkomflyttning! I Sverige måste snart utbildning avgiftsbeläggas, utanförskapsområdena ökar i rasande takt, vi kommer att tillåta bigami (för män), sharia kommer att vara godkänt etc. Det har gått fort och riktningen är inget att stoltsera över!

Anonym sa...

Asylpolitiken i sig var det inget fel på. Däremot socialpolitiken, eller kanske snarare det faktum att ALL politik i Sverige går ut på att staten skall "ta hand om" medborgarna. (Och i förlängningen även icke-medborgare.)

Med tanke på att faktorer som klimat och språk borde göra Sverige till en rätt en oattraktiv destination för de flesta flyktingar (och, för den delen, "flyktingar") så kunde vi gott vara generösa med asyl. Men när folk "flyr" genom hela Europa för att komma till Sverige så är det knappast av rädsla för krig och förföljelse. Det är löftet om villkorslös försörjning som lockar, och det har man inte gjort några ansatser till att motverka. De "skärpningar" som presenterats har varit försedda med så många undantag att de blir helt verkningslösa.

Hans Li Engnell sa...

Asylpolitiken i sig var det inget fel på. Däremot socialpolitiken, eller kanske snarare det faktum att ALL politik i Sverige går ut på att staten skall "ta hand om" medborgarna. (Och i förlängningen även icke-medborgare.)


Jag instämmer i att omhändertagandepolitiken är ett grundläggande problem, och den påverkar stora delar av samhället negativt. Men det har funnits tokigheter även i själva asyl- och migrationspolitiken, eller i hur de har tillämpats, där det faktiskt har lönat sig att ljuga om sin ålder och härkomst, där avslag i praktiken inte har inneburit att man måste lämna landet osv. Det behövs mycket bättre kontroller och framför allt konsekvenser av de fattade besluten. Helst av allt bör vi övergå till ett kvotsystem helt och hållet, men det är väl inte så troligt i närtid.

Anonym sa...

Poserandet är det helt centrala.

Och har varit väldigt länge.

Svenska politiker kan inte som i många andra länder sko sig privat, därtill är mekanismerna alltför stabila. Däremot kan de för dina och mina pengar posera och det är långt ifrån gratis.

Att efter tappert värv i svensk politik belönas med en obscent hög och skattefri lön inom FN eller någon annan internationell organisation är nog det högsta målet för en svenskpolitiker och att därefter kunna rida in i solnedgången med en lika obscent hög pension.

Poserandet har dock nått vägs ände när situationen går politikerna ur händerna vilket är vad som har skett nu. Höstens panikstopp visar på en politikerklass som aldrig förstått att konsekvensanalysera sina göranden och låtanden. De var berusade av sin egen demonstrerade godhet och njöt i fulla drag när gungan plötsligt slog dem i nacken. Ojdå, vad hände nu!?

Är vi verkligen betjänta av att ha politiker som poserar och bräker värdegrund så fort de öppnar foderluckan?

Tvi vale.

Anonym sa...

Man måste skära ner bidragen oerhört mycket. Eftersom många invandrarfamiljer får många barn så kan man få ut mer pengar i bidrag än genom att arbeta. Jag är övertygad om att många åkte hem om bidragen minskades kraftigt, samt att många då inte vill söka sig hit till att börja med. Det är den viktigaste pull-faktorn. Den invandringstsunami som kom i höstas kommer våra barn och barnbarn få betala dyrt för, på många sätt. Sjuklövern ska ställas till ansvar för detta. SD bör i framtiden tillämpa landförräderiparagrafen alternativt högförräderiparagrafen.

"Landsförräderi är ett förräderibrott som utgör angrepp på en stats rätt eller säkerhet i förhållande till en främmande makt, till skillnad från högförräderi som utgör angrepp på statens bestånd i sig".

Anonym sa...

@Hans m.fl. I USA har man kombinerat illegak invandring med med ett mindre socialt skyddsnät, och det fungerar inte. 4:e generationens sydamerikanska\mexikanska invandrare har det sämre än 3:e generationens invandrare. Medelinkomsten blir lägre..Man har dessutom konstaterat att för varje procent utlänningar i ett yke, så minskar lönen med 0.8 procent. Brottsligheten ökar och det hela betalas framför allt av under- och medelklass. Så nej, att avveckla välfärdsstaten fungerar inte. Att importera en fattig och lågutbildad underklass är ALLTID en förlustaffär.. Jan Jansson

Anonym sa...

Politikerna i Sverige berikar sig som politiker i andra länder gör, det är bara mer snyggt skött här, nya bilen skrivs på frun, barnen får jobb hos t ex det stora byggföretaget, etc,etc.

Anonym sa...

Hej.

Man kan om man vill reda upp röran de röda och de blå försatt landet i, och steg ett är att sluta träta om exakt vilket slag som orsakade offrets död - samtliga som slog minst ett slag i misshandeln är medskyldiga till mord.

Steg två skulle kunna vara att ompröva samtliga uppehållstillstånd och medborgarskap från 1985 och framåt utifrån hur person skött sig under sin vistelse i Sverige. Skötsam, ordningsam, god vandel, arbete (kvittar vilken sort eller om det är många korta eller få långa), samt ingen kriminell eller islamsk missionerande verksamhet borde vara välkommen och önskvärd att stanna - personen är ju till större delen troligen svensk, språk, namn och utseende till trots.

Steg två B är att samtidigt internera samtliga som uppfyller krav för utvisning: kriminalitet, falska premisser för att få stanna, semester i det område man flytt från med mera. Ett centralt läger, könssegregerat, där personerna stannar tills deras hemland går med på att återta sina medborgare. Östra Gotland eller Norrlands inland torde lämpa sig bäst.

Som incitament för att oönskade personer skall lämna landet kan utvisning/utresa på livstid kvittas mot svenska statens kostnader för personen, om denne avreser frivilligt. Den som kommit hit olovandes eller varit kriminell skall ju erlägga Sveriges kostnader utifrån sina tillgångar - ställs dessa två som alternativ att välja mellan tror jag inte det blir så mycket processande.

Men, men - det kommer aldrig att hända. Därtill är svensken för piskad och rädd för kärring-gnäll. Mycket bättre då att träta om vem som lämnat vilken brödsmula på skärbrädan, för att parafrasera Torudd.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Aftonbladet kliver över skaklarna i dag och berättar att gruppvåldtäkten i Kalmar län skett i närheten av ett HVB-hem och begåtts av några yngre män/pojkar.
Men vad är det Aftonbladet antyder?
I vilka vatten fiskar man?
Är inte detta rena rasismen?
Eller bara nya ägardirektiv?

Utlandssvensk sa...


"Asylpolitiken i sig var det inget fel på. Däremot socialpolitiken, eller kanske snarare det faktum att ALL politik i Sverige går ut på att staten skall "ta hand om" medborgarna. (Och i förlängningen även icke-medborgare.)"

Jag delar inte alls den uppfattningen. Det som spelar roll för migrationstryck är landets relativa rikedom samt hur lätt eller svårt det är att komma in, inte nivån på bidrag. Även Tino håller väldigt tydligt med om detta.

Sen är jag för all del emot välfärdsstaten och den bidrar även till ett visst skevt urval bland migranter, men i det stora hela är den betydelselös vad gäller immigrationstryck. Nästan samtliga som har kommit till Sverige de senaste 10-20 åren hade troligen mycket hellre åkt till Schweiz, om de hade kunnat få PUT där, trots avsaknaden av välfärdsstat.

Anonym sa...

Enligt Expressen gör sig Göteborg skyldigt till lagtrots och undergräver Migrationsverkets beslut - men nej det är ingen kris, ingen kollaps - det är så här Sverige ska fungera.
Den rådande principen att ingen hand vet vad någon annan hand sysslar med är precis vad vi behöver!

Nietzschehadetyvärrrätt sa...

Om det här stämmer ägnar Medier/polisen sig åt vilseledande information: http://avpixlat.info/2016/07/20/lag-kastas-ut-fran-gothia-cup-efter-sexuellt-ofredande/

Anonym sa...

Om jag hade talang teckna, skulle jag illustrera Svenska HR ( Svenska humana resurser/tidigare resurser som är vård skola civilförsvar pensionärer osv. ) som en utsliten uttröttad dragare, som i uppförsbacke drar vagnen av främmande invandrare med stora kaxiga krav att de behöver mer än dessa eländiga otrogna Svenskar kan ge dem. Därför måste ni känna kravet från oss att vi kan döda er om vi får lust och Allah vill. Islam har mörkare och tråkigare aspekter på människans förmåga än vad asa-tron någonsin haft enligt min uppfattning. Länge leve asa-gudarna i det perspektivet!

Anonym sa...

Media håller på att kvävas under sin egen tyngd trots sin lättvikt..

Anonym sa...

Nästan samtliga som har kommit till Sverige de senaste 10-20 åren hade troligen mycket hellre åkt till Schweiz, om de hade kunnat få PUT där, trots avsaknaden av välfärdsstat.

Nej. Många hade naturligtvis gärna flyttat till Schweiz, men det är inte samma personer som kommer till Sverige. Den som vill arbeta och tjäna pengar söker sig till länder där det lönar sig, medan de övriga söker sig hit. Vi har höga skatter som avskräcker de driftiga, och dessa skatter används dessutom för att finansiera det "omhändertagande" som attraherar de mest odugliga.

Tyskland var också väldigt generöst med uppehållstillstånd, och har därtill betydligt bättre ekonomiska förutsättningar än Sverige. Ändå "flydde" man i tusental vidare till Sverige. Anledningen var just vår "välfärd", och framförallt det faktum att den utsträcktes till att gälla alla "anhöriga".

För övrigt håller jag inte med Tino heller. Han har förstås helt rätt när han räknar och jämför statistik, men han verkar gilla välfärdsstaten och tro att den kan räddas genom att ransonera "välfärden" lite bättre. Det går uppenbarligen hem bland SD-väljare, men jag köper det inte. I princip alla Sveriges problem är en följd av denna "välfärd", och ju fortare den avvecklas desto bättre.

Sverige och Schweiz har egentligen rätt lika förutsättningar - små (befolkningsmässigt), neutrala industriländer som gärna handlat med omvärlden. Men det är skillnad på "välstånd" och "välfärd". Schweiz har (och vill ha) det förra, Sverige det senare. Och resultatet är dramatiskt olika utfall. De använde sina intäkter till att bygga välstånd, medan vi omfördelade dem och kallade det "välfärd". Landet blev rikt, medan befolkningen blev fattigare. En svensk "förmögenhet" består typiskt av en villa man lyckats betala av lånet på. Det går inte att bli miljonär på arbete i Sverige, trots att en miljon knappast är speciellt imponerande idag. Och folk vill inte ens att det skall gå - de vill hellre ha mer "välfärd".

Invandringen är bara den senaste effekten av den vansinniga teorin att det skall gå att omfördela sig till välstånd. Det enda intressanta är att den gjort problemen uppenbara, men dessvärre blir den enda "lösningen" att minska invandringen så att staten kan fortsätta att omfördela befintliga pengar inom landet. Den dagen vi slutar med det, så kommer vi att se en helt annan sammansättning på våra invandrare. Då blir invandringen en lönsam affär på riktigt.

Och medan Schweiz begränsas av sin geografi - liten yta med mycket berg - så skulle ett välståndsorienterat Sverige kunna bygga åtskilliga större industristäder norr om Dalälven utan att det skulle inverka menligt på resten av landet. Men svenskarna vill inte ha industri heller - det skulle ju kunna skapa välstånd.

Anonym sa...

Gruppvåldtäkterna verkar kunna bli det inslag i det nya Sverige som till slut får MSM:s journalister ner på knä.Det går bara inte att få stopp på flödet hur man än fösöker.När inte ens Eliassons armband rår på fenomenet så måste journalisterna till slut krypa till korset.Annars dyker det upp på twitter,bloggar eller alternativa siter ändå.MSM riskerar att bli helt irrelevanta och vem vill då betala?
Naturligtvis kan man hoppas på att späda ut flödet med lite inhemska varianter,kanhända finns det någon SD:are som gått mot grön gubbe eller något annat upprörande? Trump säger nog något om Clinton som är upprörande också förstås - men gruppvåldtäkterna,yx-attackerna och terror-dåden har en förmåga att trumfa igenom bruset.Sen är det klart att det var ju det där med sommar och semester också...och ägarna,grabbarna med cashen,som börjar bli lite oroliga ovanpå det...

Anonym sa...

@ 22 juli 2016 02:11:

"Tyskland var också väldigt generöst med uppehållstillstånd, och har därtill betydligt bättre ekonomiska förutsättningar än Sverige. Ändå "flydde" man i tusental vidare till Sverige. Anledningen var just vår "välfärd", och framförallt det faktum att den utsträcktes till att gälla alla 'anhöriga'."


Två länder i Europa sa att "alla får komma", och det var Sverige och Tyskland. PUT och TUT var generösast från dessa länder i hela Europa. Välfärdsstaten har betydelse, men den överbryggar inte ett lands vilja att ge PUT och TUT till migranter. Utlandssvensk har således gjort en korrekt analys.

Välstånd och välfärd resonemangen som du för är vettiga. Sverige har en stat och befolkning som hellre ser välfärd än välstånd. Schweiz har en stat och befolkning som har vill ha välstånd, och de har också utformat en politik som ger PUT och TUT åt de som vill skaffa sig välstånd.

Magne

Hans Li Engnell sa...

Lägg därtill den pulleffekt som det har när det redan vistas många landsmän, varav vissa kanske är släktingar, i landet. Detta blir en tilldragningsfaktor i sig själv, allt annat lika.

Anonym sa...

"Lägg därtill den pulleffekt som det har när det redan vistas många landsmän, varav vissa kanske är släktingar, i landet. Detta blir en tilldragningsfaktor i sig själv, allt annat lika."

Vissa delar av landet Sverige är faktiskt Mellanöstern repesktive Afrika. Little Syria i Södertälje och Little Somalia i Rinkeby och Borlänge. Listan kan göras längre.

Magne

Anonym sa...

Skala bort precis alla idiotiska bidrag till utlänningar i Sverige och det kommer FORTFARANDE att vara en attraktiv destination för kriminella. Vi har haft (och har) totalt verklighetsfrånvänd politik, men det är bara halva sanningen. Vi kan inte fortsatt lura oss själva att det ändå är 'vårt fel' att det blivit såhär. De hade kommit ändå därför att ett svenskt land helt enkelt är BÄTTRE än ett X land.

Med media som täckmantel är vi det mest tacksamma smörgåsbord världens skrupelfria någonsin har skådat.

Segregera, internera, deportera. Eller säg hejdå till allt som fortfarande minner om ett Sverige.