fredag 1 januari 2016

Ett tungt år väntar regeringen


Regeringen Löfven går in i det nya året med tunga steg. Tillväxten tuffar på i bra takt, men det mesta pekar annars i fel riktning. Både för Sverige och den regering som är satt att leda landet.

Aftonbladet och andra anhängare av den rödgröna regeringen vill vända blad. Men utmaningarna och bekymren blir förstås inte mindre bara för att vi skriver 2016. Det största problemet för Löfven är att hans politiska förslag inte alls står i relation till de problem de är tänkta att lösa.

Ett exempel är bostadspolitiken. Det kommer behöva byggas runt 700 000 bostäder under de kommande fem till åtta åren. Den socialistiska bostadspolitiken skulle behöva ryckas upp med rötterna. Givetvis inte över en natt, men säg över en mandatperiod.

Regeringens svar är att ge byggbolagen några miljarder per år i subventioner. Punkt. Subventioner är förstås helt fel väg att gå, men oaktat detta säger just storleken på dem något om gapet mellan de verkliga problemen och de politiska åtgärderna.

Ett annat exempel är arbetslösheten bland utrikes födda. Mer än var femte i den gruppen är arbetslös, och då ska vi minnas att sättet att räkna förvärvsarbetande dessutom är synnerligen generöst. Här står regeringen helt handfallen. Finansministern pratar om behovet av pragmatism, men det enda hon har att föreslå är fler bidragsjobb och utvidgade rut-avdrag.

Det duger inte att peka på goda tillväxtsiffror i den svenska ekonomin just nu när så många människor aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten kommer att öka märkbart när de nyanlända från 2015 kommer med i statistiken. Försörjningsbördan på kommunerna kommer öka. I det läget kan inte Löfven och hans arbetsmarknadsminister gömma sig bakom fromma förhoppningar längre.

Att regeringen brottas med usla opinionssiffror och svenska folket har lika stort förtroende för Jimmie Åkesson som för den socialdemokratiske statsministern är mot bakgrund av läget i landet inte alls särskilt konstigt. Lena Mellin konstaterar i en analys lika knivskarp som mossa  att "det är väldigt tråkigt för Stefan Löfven att förtroende är så lågt för honom."

Ja, det är säkert jättetråkigt för statsministern. Men det är ännu tråkigare för svenska folket att Sverige har en statsminister som inte är uppdraget mogen.

Jag hoppas att oppositionen under 2016 vågar bidra till att göra det nya året ännu jobbigare för regeringen än det förra.

Läs även:
Fnordspotting

17 kommentarer:

Anonym sa...

Vilka hyresnivå gäller för de tänkta 700 tusen lägenheter som behövs för den nya arbetskraften,som enligt liberala tänkare skall arbeta för låga löner säg 13 tusen före skatt.Ekvationen går inte ihop,det blir hyressubventioner till hundratusentals antingen pga låga löner eller arbetslöshet och normal hyresnivå för nyproduktion.

Anonym sa...

Tillväxten som sker nu är ju en bubbla som blåst upp av offentliga utgifter kopplade till invandringen.

ulf dahl märsta sa...

Problemet med Migranters boende är enligt min mening om gärdat med flera stora problem varav det enklaste är att bygga bostäder. Nästa problem är hur skall vi betala? Skall man bygga Bostäder med Svenska normer och kvalitet kostar det enligt insatta gissningar för varje 250 000 lägenheter kostar 800 miljarder, Då kommer nästa fråga hur finansiera det hela, då Migranter har för lågt human kapital för att betala själva.Då kommer nästa problem som kommer har en planerings horisont 10 till 20 år . Vi måste bygga infra struktur ,vattenverk,värmeverk,kraftverk,mmm. Sen kommer dom mjuka problemen man måste utbilda stora skaror av Läkare,Poliser,mm. Sen kommer det stora problemet nu är Statsskulden flera gångers av den som Grekland har. Vem skall betala jag tror inte att det går att finansiera på den öppna marknaden. I min värld återstår då bara två finansiärer EU och Kinserna.

Anonym sa...

Noterar att bildtexten fallit bort, här är den:

"Livsfarlig ledning"

Nils sa...

Det är bara att erkänna att Sverige som välfärdsstat är körd - det finns inga möjligheter att rädda situationen som helt har spårat ur.

Anonym sa...

Det är mycket som är jättetråkigt för statsministerna,Lena Mellin och Aftonbladet.
Och det är i högsta grad självförvållat.

Fd moderat sa...

Om man bygger bostäder med lägre kvalitet kommer det i framtiden att kosta mer i underhåll. Inte så att det saknas regler som bör tas bort men det är en annan sak att tumma på kvalitetskrav.

Sedan undrar jag om det finns något land i världen med en så pass negativ självbild som Sverige? I alla fall om man tittar på det offentliga Sverige. Ledande politiker har talat illa om sitt eget land. I vilka andra länder kan man göra det utan att bli hudflängd? Det är inte underligt att SD når 25% bland männen i Sverige.

Anonym sa...

Det börjar verkligen blir tjatigt: "Det behövs 300 000 lägenheter till 2020, 700 000 lägenheter till 2020." Det jag sett är att det till 2020 ska byggas 15 000 lägenheter och att det ska göras en upprustning av befintligt miljonprogram. Är det någon som tror, med tanke på de stora problem regeringen har att finansiera sin budget och övrig infrastruktur och samhällsfunktioner som väntar på finansiering, att det är realistiskt att regeringen ens bygger 50 000 nya lägenheter till 2020? Och är det någon som tror att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har något som helst inflytande efter valet 2018 eller ett stundande nyval 2016?

Magne

Anonym sa...

Hej.

Gott Nytt År!

"Vilja, våld eller vaselin" brukar man ju säga om olika sätt att få saker gjorda. Vår regering verkar sakna vilja, har inga problem att låta våld ta över där de själva slipper bo, men vaselin verkar de inte sakna!

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"Sedan undrar jag om det finns något land i världen med en så pass negativ självbild som Sverige? I alla fall om man tittar på det offentliga Sverige. Ledande politiker har talat illa om sitt eget land. I vilka andra länder kan man göra det utan att bli hudflängd?"

Jo, det är korrekt. Det finns inga andra västländer där personer som helt öppet visar förakt och hat mot majoritetsbefolkningen kan vinna val. Valet 2010 var väl det som kanske bäst illustrerade detta. Både Sahlin och Reinfeldt hade vid det laget extremt tydligt och öppet redovisat sitt närmast gränslösa förakt för svenskarna. Likväl var det endast kring 5% av befolkningen som vågade sig på den absolut mest riskfria formen av motstånd, dvs. att i skydd av valbåsets anonymitet lägga sin röst på SD.

Det är en ryggradslöshet som är närmast ofattbar och historiens dom lär bli skoningslös.

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Är det någon som tror, med tanke på de stora problem regeringen har att finansiera sin budget och övrig infrastruktur och samhällsfunktioner som väntar på finansiering, att det är realistiskt att regeringen ens bygger 50 000 nya lägenheter till 2020?"

Nja, så värst många bostäder lär inte bli byggda i relation till behovet men årstakten just nu ligger nog kring 40 000. Om eller när fastighetsbubblan spricker lär väl detta dock snabbt falla. Samtidigt kommer detta att innebära nya, fina möjligheter att skaffa fram bostäder till de nyanlända. Bankerna lär väl räddas, men staten kommer att kunna diktera vilka som ska tillåtas att bo kvar. Det är väl ingen vågad gissning att vita, medelålders män inte kommer anses ha det största behovet av boyta.....


"Och är det någon som tror att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har något som helst inflytande efter valet 2018 eller ett stundande nyval 2016?

Min gissning är att S och M kommer bilda samlingsregering innan 2018, troligen redan under 2016. På ett eller annat sätt lär de även behålla makten efter 2018.

Anonym sa...

Utlandssvensk:

Men de 40 000 bostäder som årligen byggs ingår inte i de 250 000 som regeringen tänkt bygga. I sådant fall skulle regeringen på egen hand enbart behöva bygga 50 000 bostäder med statlig subvention fram till 2020, för resterande 200 000 byggs via fritt företagande etc.

Jag citerar lite från en DN-artikel om Socialdemokraternas bostadsprogram:

"Socialdemokraterna har sedan tidigare satt upp ett mål om att 250 000 bostäder ska byggas fram till 2020. Nu utvidgas målet till ett halvmiljonprogram som sträcker sig ända fram till 2030. S-kongressens beslut är att i genomsnitt 45 000 bostäder ska byggas varje år mellan 2020 och 2030."

"För att finansiera bostadsbyggandet vill Socialdemokraterna använda våra framtida pensionspengar: AP-fonderna ska få ökade möjligheter att investera i bostadsbyggande och infrastrukturprojekt. För regeringen är vinsten med den lösningen att man slipper hitta finansiering på annat håll."

"LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson välkomnar planen för AP-fonderna. Han har länge argumenterat för att staten bör satsa mer på investeringar i infrastruktur och bostäder, till exempel genom att öka statsskulden. Han tror på 40 000-50 000 jobb i byggbranschen bara i första steget fram till 2020.

Efter år 2020 väntar det nya ”halvmiljonprogrammet”. Det går att likna vid miljonprogrammet som pågick mellan 1965 och 1974. Miljonprogrammet innebar att en miljon bostäder byggdes över hela landet i strävan att modernisera bostadsbeståndet med lägenheter till rimlig hyra. Merparten av bostäderna byggdes av de kommunala bostadsbolagen, den så kallade allmännyttan. Även nu vill S att allmännyttan tar sitt ansvar fullt ut för att bygga bort bostadsbristen."

Allmännyttan är enligt dess hemsida: "Det är de kommunala bostadsbolagen som kallas Allmännyttan."

Det är de kommunala bostadsbolagen som enskilt ska bygga 250 000 nya lägenheter fram till 2020.

http://www.dn.se/ekonomi/s-vill-bygga-500-000-nya-bostader/

http://www.allmannyttan.se/vilka-vi-ar/vad-ar-allmannyttan/

Magne

Anonym sa...

Utlandssvensk:

"Om bostäder i Socialdemokraternas valmanifest
”Investera i bostäder. Sverige behöver en nationell bostadspolitik. Fram till 2020 ska det byggas minst 250 000 nya bostäder. Det behövs fler hyresrätter som människor med vanliga inkomster kan efterfråga. Bostadsbristen kan bara lösas med fler bostäder, som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Vi vill därför införa en byggbonus för byggföretag som bygger små hyresrätter eller studentlägenheter. Vi vill också stärka kreditgivningen för nybyggnation, genom att tillföra nytt kapital till SBAB. Vi vill investera en tillväxtmiljard för att stimulera Sveriges kommuner till att bygga mer. Miljonprogrammet ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt”."

"Husen i landets miljonprogramsområden är nu över femtio år. På sina håll har underhåll och standardförbättringar uteblivit under lång tid. Så mycket som cirka 650 000 lägenheter i miljonprogrammen står idag i akut behov av upprustning. Enligt beräkningar uppgår kostnaderna för det totala renoveringsbehovet till 240-300 miljarder kronor. För att komma igång med renoveringarna vill vi införa ett system där staten får garantera lån för upprustning av hyresfastigheter från rekordåren och nybyggnation av lägenheter i flerfamiljshus. Kostnaderna för renoveringar måste täckas, men det måste kunna regleras på ett sätt som gör att man som hyresgäst har möjlighet att klara den nya högre hyran."

"Detta leder till att bostadsbyggandet ökar, särskilt nybyggnationen av hyresrätter. Blir utlåningskapitalet tio gånger det egna kapitalet kan detta finansiera nybyggnation av 15 000-20 000 lägenheter. Det innebär att gapet på 10 000 nyproducerade bostäder per år som föreligger mellan dagens byggtakt och det behov som finns potentiellt kan halveras under en mandatperiod. Konkurrensen i byggsektorn ökar dessutom när en ny aktör med stor långsiktighet i sina affärsmässiga överväganden träder in på marknaden."

Det har de senaste 4 åren byggts c:a 30 000 bostöder per år, enligt https://www.socialdemokraterna.se/upload/Gruppledare/Magdalena_Andersson/pm_bostadsbyggandet.pdf. Det är möjligt att Socialdemokraterna menar att de ska subventionera 20 000 nya bostäder per år fram till 2020. Någon borde göra en grundligare undersökning i vad de menar. Det skulle många vilja ha klarhet över.

Magne

https://www.socialdemokraterna.se/upload/Gruppledare/Magdalena_Andersson/pm_bostadsbyggandet.pdf

Lars Åhlin sa...

Apropå frågan om bostäder till "nyanlända" och övriga: Det verkar alldeles uppenbart att nybyggda bostäder blir mycket, mycket mindre än 700.000 de närmaste 5-8 åren. Vad jag uppriktigt undrar är vad som händer då? Om man tänker sig att nyanlända inte har pengar eller lånemöjligheter för att skaffa bostadsrätt eller egethem är de hänvisade till hyreslägenheter, framför allt hos allmännyttan.

Hur många nya hyreskontrakt skrivs varje år, givet en realistisk skattning av nyproduktion (40.000 per år)? Hur stor del av dessa hyreskontrakt kan man tilldela nyanlända, och vad får vald andel för effekt på övriga bostadssökande chanser (och sinnesstämning)? Hur stor del av de som fått uppehållstillstånd (samt de som redan har PUT men bor kvar på asylboenden eller i extremt trångbott EBO) kommer att kunna få ett hyreskontrakt? Vad skall övriga nyanlända göra?

Allt detta borde gå räkna fram ganska enkelt (dock överstiger det mina egna resurser). Är det någon som vet svaren?

En bild över hur boendet kommer att se ut i grova drag, så som jag önskar mig, kommer också att vara nödvändig för att kunna skatta kostnader för bostadsbidrag, och viktig för att kunna skatta sysselsättningsnivå (givet att man håller reda på hur stor del av boendet för nyanlända som måste ske i avfolkningskommuner och glesbygd).

utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Det är möjligt att Socialdemokraterna menar att de ska subventionera 20 000 nya bostäder per år fram till 2020. Någon borde göra en grundligare undersökning i vad de menar. Det skulle många vilja ha klarhet över."

Det låter som ett jobb för dig! Jag grävde och debatterade väldigt flitigt inför valen 2006 och 2010. Inte för att det gjorde någon större skillnad, men jag kan se mina barn i ögonen och ärligen säga att jag gjorde vad jag kunde. Fast det finns en gräns för hur mycket man står ut med. Väldigt få personer i Sverige förefaller ha läst det material som sjuklövern producerade angående migrationspolitiska frågor och kan därmed inte förstå vilken extrem smärta det innebar att plöja igenom detta rent sjuka trams.

Att läsa om dagens bostadspolitska fantasier lär knappast vara mer angenämt.....

Anonym sa...

Som jag förstår det vill regeringen bygga hyresrätter och studentlägenheter, och rusta upp miljonprogrammet. Det ska handla om att det byggs 250 000 nya bostäder fram till 2020. Om det nu är så att Socialdemokraterna menar att det från 2015 till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder, då är det 6 år om man räknar med 2015-2020, alltså 30 000 bostäder * 6 år = 180 000 bostäder under 6 år, vilket betyder att 70 000 bostäder vill Socialdemokraterna öka byggandet med från de nivåer som rådde från 2014 och några år tidigare. Då ska 70 000 nya bostäder främst utgöras av hyresrätter och studentbostäder.

Socialdemokraterna vill genomföra det genom en "byggpakt":

"Vi vill samla alla aktörer för att uppnå ett ökat byggande - en nationell byggpakt. Varje större offentlig, kooperativ och privat aktör ska inom ramen för byggpakten få möjlighet att redogöra för hur många fler bostäder som de skulle kunna påbörja byggandet av, vad som idag hindrar dem från att bygga, och vad de ser att staten behöver göra för att öka byggandet."

https://www.socialdemokraterna.se/upload/Gruppledare/Magdalena_Andersson/pm_bostadsbyggandet.pdf

Magne

Anonym sa...

Lars Åhlin:

"Under förra året färdigställdes totalt 29 164 bostadslägenheter i nybyggda hus. Dessa fördelade sig på 8 410 lägenheter i småhus och 20 754 lägenheter i flerbostadshus. Av de färdigställda lägenheterna var 52 procent hyresrätter."

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-bostader/5595/5602/Behallare-for-Press/389253/

Magne