måndag 23 februari 2015

Visst har du rätt till personlig integritet, men...


Samhället har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. Den digitala revolutionen ställer helt nya krav på oss som människor. För dagens unga är detta lika naturligt som ett slag med linjalen var på lektionerna för de som gick i skolan under de första decennierna på 1900-talet. För de äldre är det mer komplicerat. Och vi som befinner oss mittemellan ung och gammal ser både möjligheterna och hoten.

Digitaliseringen av våra liv öppnar upp fantastiska möjligheter men innebär också stora faror. Ty samtidigt som vår uppkopplade värld har inneburit en potentiell frihetlig revolution, har möjligheterna att förtrycka utökats. I dag kan myndigheter, företag och makthavare följa vårt minsta steg utan att behöva skicka ut spioner, bugga telefoner eller upprätta gigantiska kartotek.

Den moderna tekniken öppnar upp för ett fullständigt övervakningssamhälle. Endast fantasin sätter gränserna, och tyvärr har makthavarna ganska gott om den varan. Fantasi, alltså.

En del av problemet här är den konstanta ändamålsglidningen. DN tycker inte PNR (passenger name record) är så mycket att orda om. Insamlingen och samkörningen av flygpassagerarlistor motiveras förutsägbart nog med att det är ett nödvändigt steg i den upptrappade terroristjakten. Vissa inbillar sig att terrordåden i Paris kanske hade kunnat undvikas om myndigheterna bara fått samla in alla flygpassagerares resrutter (och glömmer då att den franska polisen redan kände till terroristerna, vilket även gäller dansk polis vid dådet i Köpenhamn).

DN skriver att "skillnaden mellan att kartlägga flygresor och att databehandla vem som ringt eller sms:at vem och när, är att flygandet redan datalagras och att det finns en acceptans för detta." Detta resonemang är farligt. Nästa steg är nämligen givet: Om myndigheterna redan samlar in denna information om oss, hur farligt är det egentligen om de även...?

Detta är det klassiska sluttande planet, på vilket vi redan passerat krönet och befinner oss i brant utförsbacke, vill jag påstå. Det tycks nämligen alltid finnas ett "men" när vår rätt till personlig integritet diskuteras.

Ja, datalagringen av all vår elektroniska kommunikation är ett värre övergrepp än en övervakningskamera i tunnelbanan eller kartläggning av våra flygmönster. Men isolerade är få övervakningsinsatser särskilt farliga eller upprörande (här är datalagringen ett undantag eftersom den är så omfattande och slår så brett). Men tillsammans skapar de en helhet som blir både besvärande och direkt otäck. Det är av detta skäl som vi ständigt måste vara på vår vakt när ny övervakning föreslås.

Det finns framför allt två frågor att ställa när politiker, företag och myndigheter vill övervaka oss:
1) Vad ger dem rätten att göra det?
2) Vilka blir de långsiktiga konsekvenserna?

Försvaret för mer övervakning brukar ofta landa i att polisen måste få verktyg att bekämpa brott. DN försvarar PNR med att politiken inte kan fungera "utan ett visst mått av realism". Att hävda sin rätt till personlig integritet är alltså "orealistiskt".

Folkpartiets Allan Widman har försökt misstänkliggöra Edward Snowdens avslöjanden med att Snowden fastnat i Moskva och därför troligen arbetade åt ryssarna - trots att skälet till att Snowden inte kunde lämna Moskva var att Sveriges allierade USA dragit in hans pass och tvingade ned flygplan som troddes ha honom ombord. Och trots att den övervakning Snowden avslöjade, nu förklarats olaglig.

Vissa vill tydligen inte veta vad som pågår. De trivs bäst av att veta så lite som möjligt. Då kan de fortsätta låtsas att allt är bra, att vissa saker helt enkelt inte har hänt. Bara då kan en visselblåsare som Snowden stämplas som spion och alla som vill försvara rätten till personlig integritet kallas paranoida och orealistiska.

Men om det är några som har varit realistiska det senaste decenniet är det integritetsvännerna. Det var vi som varnade för övervakningssamhället, långt innan Snowden visade precis hur långt det har gått. Det var vi som tog strid mot FRA, mot datalagringen och mot IPRED.

Rätten att bli lämnad i fred. Det är vad jag skulle vilja sammanfatta den personliga integriteten med. Tyvärr vet vi att det är just denna rätt som politiker i allmänhet har allra svårast för. Därför är detta en kamp vi alltid kommer tvingas föra. 


http://www.sydsvenskan.se/opinion/heidi-avellan/yttrandefrihet-visst-men-/

28 kommentarer:

Ådärkomdenja sa...

Pakistan införde idag, att samtliga SIM-kortsinnehavare skall infinna sig för biopsy, dvs fingeravtryck och ögon-igenkänning, ID-kontroll. En veckas respit, sedan deaktiveras alla SIM-kort, som inte kopplats till person. Orsaken anges vara att bombatrapper ofta utlöses via mobiltelefoner.

Ok eller ej?

Micke sa...Utlöste Breivik sitt fyrverkeri med telefon?

Anonym sa...

Tänk om det ändå funnes ett politiskt parti som tyckte de här frågorna var viktiga. Jag menar, som innan PP blev HBTQ-P.

En vanlig formulering av problemet är "Tänk dig att vi skulle ha diktatur i morgon. Skulle du vilja att diktatorn hade tillgång till de här databaserna och metoderna."

Ådärkomdenja sa...

"Micke" tycks sträva efter att bevisa sin oförmåga till allvarlig attityd. Är det en lekstuga av dumhetsinlägg som eftersträvas?

Brooke sa...

Kristian: Jag har svårt att se hur Piratpartiets hbtq-vänlighet på något sätt står i någon sorts motsättning till integritetskyddande och övervakningsmotstånd.

Möjligtvis att alla som är mot övervakning är hbtq fientliga men det låter långsökt.

Amnexis sa...

Brooke: Nu var det ju tydligt att PP inte hade varken pengar eller manskap att föra kampanj o debatt kring båda dessa frågor. Det blev integritet o övervakningsmotståndet som fick stå till baka när hbtq-frågorna skulle dryftas ikapp med övriga partier. FI/MP vann den kampen ganska överlägset, då det hela tiden varit DERAS hjärtefråga, inte PPs.

Hörde inte jävla jota från PP angående övervakning, integritet etc. Energin gick åt till att försvara den nya hbtq-linjen. Man tappade därmed nästan hela väljarstödet i EU-valet. Ganska talande om ni frågar mig..

Micke sa...

Micke" tycks sträva efter att bevisa sin oförmåga till allvarlig attityd. Är det en lekstuga av dumhetsinlägg som eftersträvas?
---------------------
Tja om man ska se till ditt enfaldiga svar som inte kan tolkas på något annat sätt än att du inte ser några problem med terrorism som ligger nära din egen politiska hemvist så är det värre än så och då blir det dess då viktigare för mig att poängtera normala medborgares intressen att skyddas från ALL terrorism inklusive den du relativiserar och göder varje dag på din blogg.

Hemulen sa...

Hans: Jag tycker du håller en hyfsad hög nivå på den här bloggen, så jag blir litet besviken på att du viftar bort misstanken att Snowden jobbar för ryssarna. Om han verkligen hade rent uppsåt så fanns det en rad länder han kunde hoppat av till, istället väljer han att först resa till Kina och sedan Ryssland. Man måste vara fruktansvärt naiv om man tror att det var en slump eller att ryssarna skulle gett honom asyl utan att Snowden gjort motprestationer.

Hans Li Engnell sa...

Hemulen:

Den som kommer med den anklagelsen måste lägga fram mer än bara vaga misstankar. Det finns ingenting som tyder på att Snowden gett ryssarna någonting. Att samarbeta med Putins regim skulle, om det kom fram att så var fallet, om inte omintetgöra så i alla fall kraftigt reducera värdet av hans gärning. Varför skulle han göra en sådan sak efter att ha riskerat sitt liv och sin frihet för att avslöja massövervakningen?

Snowden ville inte stanna i Ryssland, men eftersom hans pass drogs in hade han inte så mycket till val. Att Ryssland beviljat honom visum är förstås ett sätt för Putin att peta amerikanerna i ögat. En av deras mest efterspanade män skyddas av Ryssland!

Hemulen sa...

Sådant här går inte att leda i bevis på det här stadiet, det handlar om vad som är mest rimligt. Det är så här ryssarna jobbar, helt enkelt. Om en f.d. NSA-agent hoppar av till inte en, utan två, av USA:s främst säkerhetspolitiska rivaler så är den mest rimliga förklaringen att han jobbar för ryssarna och kanske kineserna. Tajmningen var för övrigt perfekt, läckorna kom bara dagar innan Obama skulle ta Xi Jinping i örat för dataintrång.

Om han inte var spion från början (det mest troliga), så blev han det i samma ögonblick han beträdde kinesiskt och ryskt territorium. Sannolikheten att de inte pumpat honom på information i utbyte för fristad är plus minus noll. Det här handlar om två av världens mest professionella underrättelsetjänster och de vet hur de gör sitt jobb.

Hemulen sa...

Det där med att han var tvungen att bege sig till Ryssland för att hans pass drogs in är bara nys. Vilket land som helst hade kunnat utfärda främlingspass med inresevisum. Det sker hela tiden. Han hade kunnat välja vilket land som helst som inte har utlämningsavtal med USA, men han valde att resa till sin troliga uppdragsgivare Ryssland.

Hans Li Engnell sa...

Jag tror att du försöker hitta sådant som helt enkelt inte finns här. Men visst, varken du eller jag kan ju VETA. Däremot finns det faktiskt inget som tyder på att Snowden skulle ha haft minsta intresse av att läcka till Ryssland eller Kina. Spionageanklagelserna mot honom är fåniga.

Jag vet inte hur noggrant du följt turerna. Men Snowden satt i en rävsax. Inte bara var hans pass indraget, USA och dess allierade tvingade ned ett presidentplan enbart av misstanken att Snowden kunde finnas ombord. Han skulle ta en enorm risk att flyga till ett annat land i det läget. Jag har full förståelse varför han stannat i Ryssland. Han sökte politisk asyl i närmare 30 länder men fick antingen nej eller inget svar alls. Så ser vi på visselblåsare i "den fria världen".

Hemulen sa...

Om du arbetar som underrättelseagent och beger dig till främmande makt med detaljerade uppgifter om hemlandets underrättelseverksamhet så är du definitionsmässigt en spion. Vilket land som helst skulle lagföra någon som agerade så.

Han hade en rad möjligheter att göra sin röst hörd. Om det var så att Snowden velat peka på missförhållanden i övervakningen av Internet hade han kunnat driva frågan internt eller läcka delar om övervakningen till den amerikanska pressen anonymt. Och om det var så att fruktade för sitt liv och ville söka asyl i Latinamerika, varför begav han sig till Kina och inte direkt till Uruguay eller Bolivia, dit han kunde resa utan visa? Men nej, han tar med sig en binge dokument och sätter sig på flyget till Hong Kong, som inte bara lyder under rivalen Kina utan också har en lång tradition som nav för underrättelseverksamheten i Östasien. För att inte tala om att Kina och Ryssland ligger i helt fel väderstreck om slutdestinationen är Latinamerika. Där och då förlorade han all trovärdighet.

Ja, Snowden satt i en rävsax helt på egen förskyllan. Men nu ska vi inte förväxla orsak och verkan. Att USA tvingade ned Evo Morales' plan var en _följd_ av att Snowden flytt till Ryssland, inte orsaken till att begav sig till Ryssland till att börja med. Han hade redan varit i Moskva en vecka när det hände. Och här har han en del att förklara. Han måste ju insett att USA skulle göra allt för att förhindra resor när han väl trätt fram.

Och det är just här skon klämmer. Snowden är precis en sådan narcissistisk person som underrättelseverksamheter riktar in sig på att värva, genom att kittla deras egon och få dem att känna sig viktiga. Om han inte var rysk spion när han lämnade Hawaii sommaren 2013, så har han sannolikt blivit det.

Tyvärr, den här integritetsliberala vurmen för Snowden är obegriplig.

Hemulen sa...

Men det som retar mig mest är gnället mot FRA som liberaler ägnat sig åt de senaste sju åtta åren. När man läste liberala bloggar som den här lät det som om att det inte fanns något hot från Ryssland eller från radikal islamism. Det gick kanske att försvara Snowden för två år sedan i välvillig naivitet, men nu när Putin bedriver anfallskrig och desinformationskampanjer mot resten av världen har vi inte råd med sådant. Jag ser litet eller ingen självkritik idag när vi sitter med facit på hand.

FRA är en nödvändig del av vår underrättelseverksamhet och övervakning av medborgare utgör bara en litet del av verksamheten och är reglerad i lag. Sverige har bedrivit avancerad signalspaning på Sovjet/Ryssland sedan andra världskriget och det har gett oss tillgång till information som varit guld värld i utbytet med våra informella allierade i väst. Så är det fortfarande. Det är ingen slump att Lovön, där FRA är beläget, var ett av de mål ryskt flyg simulerade anfall på häromåret. Ryssarna har alltid hatat det FRA håller på med och man får utgå ifrån att de hejat på när liberaler likställt FRA:s verksamhet med Orwells övervakningssamhälle.

Sedan kan man ha synpunkter på hur verksamheten bedrivs och hur den enskildes integritet ska skyddas, men har man inte det större sammanhanget klart för sig spelar man bara Putin i händerna. Varje land har en underrättelsetjänst; antingen sin egen eller någon annans.

Hans Li Engnell sa...

"Han hade en rad möjligheter att göra sin röst hörd. Om det var så att Snowden velat peka på missförhållanden i övervakningen av Internet hade han kunnat driva frågan internt eller läcka delar om övervakningen till den amerikanska pressen anonymt."

Nu är du både naiv och dåligt påläst. Snowden lyfte dessa frågor internt vid ett flertal tillfällen och blev avspisad varje gång. Tidigare visselblåsare, som William Binney, har försökt. Men så länge inte bevisen finns där framför ögonen på folk, kan underrättelsetjänsterna alltid förneka allting. Vilket de har gjort. Vi vet nu att NSA har ljugit om sin verksamhet för både det amerikanska folket och kongressen.

Snowden har aldrig sökt uppmärksamhet själv, vilket också är tydligt om du är inläst på alla turer efter hans avslöjanden.

"Men det som retar mig mest är gnället mot FRA som liberaler ägnat sig åt de senaste sju åtta åren. När man läste liberala bloggar som den här lät det som om att det inte fanns något hot från Ryssland eller från radikal islamism."

Jaha, det är där skon klämmer. Då förstår jag. Du ifrågasätter hela kritiken mot massövervakningen. Men även dett ifrågasättande bygger på okunskap och halmgubbar. Ingen, inte ens Piratpartiet, har velat avskaffa FRA. Självklart behövs signalspaning. Men den ska riktas mot fientliga mål, inte mot den egna befolkningen. Och det måste finnas transparens och möjlighet att utkräva ansvar. Det löser man inte med hemliga ja-domstolar. Det är MASSövervakningen som min och andra integritetsvänners kritik riktas mot, inte mot att FRA spionerar på Ryssland eller att USA spionerar på Kina.

Massövervakning är, förutom integritetskränkande, oerhört dyr och ineffektiv.

Hemulen sa...

Hela din argumentation bygger på att vi okritiskt ska acceptera Snowdens egen version av händelserna. Mig veterligen finns det mycket litet hårda bevis, utom hans egna utsagor, för att Snowden skulle försökt agera internt. Dessutom måste vi, mot bättre vetande, tro att Ryssland/Sovjet och FSB/KGB för första gången i sin historia tar emot en avhoppare utan att ha ett finger med i spelet och utan att pumpa vederbörande på all information han sitter på.

När Greenwald började skriva om NSA hade han mitt öra, men när Snowden framträdde med namn och allt i Hong Kong så svalnade mitt intresse. Det var alldeles för uppenbart att detta var en del av en större operation. Tiden får utvisa i vilken roll Snowden själv spelade i detta och i vilken grad han drogs med i malströmmen.

Jag har aldrig sagt att jag är för massövervakning och att FRA-lagen inte innebär risker för den personliga integriteten. Men vi lever i ett demokratiskt samhälle, där det finns en rad säkerhetsventiler. Samtidigt ska vi vara medvetna om att vår öppenhet också gör oss sårbara för otillbörlig påverkan från odemokratiska länder. Det jag vänder mig emot är hur piratpartister konstant viftat bort de säkerhetspolitiska aspekterna, skrockat åt "rysskräck" och agerat nejsägare. Udden har hela tiden varit riktad mot väst, aldrig öst – precis som med fredsrörelsen på 80-talet, som bara motsatte sig amerikanska kärnstridsspetsar men aldrig Sovjets. Vilket land tjänar på sådan ensidighet?

Hans Li Engnell sa...

"Större operation"? Vilka står bakom den då? Vilka rycker i trådarna?

Du kastar många insinuationer och misstankar omkring dig, men jag ser inget konkret.

Ja, vi har att lita till Snowdens uppgifter. Men han har visat sig pålitlig i allt han presenterat. Det finns därför inte skäl att anta att han ljuger om annat heller.

Vad demokratins säkerhetsventiler beträffar har Snowden visat att de inte fungerat i detta fall. Vi, väljarna, har ju svävat i ovisshet om massövervakningens enorma omfattning. Makthavarna har sett till att proppa igen säkerhetsventilerna genom att effektivt minska insynen. Genom att ha "domstolar" som säger ja och amen till allt som underrättelsetjänsterna begär och som folkvalda inte har någon insyn i, har det skapats en kuliss av ansvarsutkrävande. Det är en snillrik konstruktion, men den är väldigt lätt att genomskåda.

Eftersom vi tack vare Snowden vet väldigt mycket mer om NSA och GCHQ än vad vi vet om ryska och kinesiska motsvarigheter, faller det sig naturligt att kritiken riktas mot dem. Om en rysk eller kinesisk avhoppare skulle bistå med liknande information, skulle kritiken bli snarlik mot Ryssland och Kina.

Men, och det är viktigt att påpeka, vi förväntar oss mer från USA, Storbritannien och Sverige än av diktaturer och semidemokratier. Det är fullt rimligt. När det byggs ett massövervakningssystem i det tysta och när politiker och myndighetspersoner ljuger väljarna rakt upp i ansiktet om detta system, dess omfattning och dess fokus, är det synnerligen besvärande. Snowden har gjort demokratin en tjänst genom att avslöja maktmissbrukande myndigheter och politiker som lögnare. Vad vi gör med den informationen är helt upp till oss.

Hemulen sa...

Insinuationer? Din blinda tilltro till en enda persons utsagor är både rörande och oroväckande. Det är som om vi inte visste något om hur rysk och sovjetisk underrättelseverksamhet opererat de senaste 60-70 åren. Som om det var första gången i världshistorien som en underrättelseagent hoppat av till främmande makt. Man tar sig för pannan.

Hans Li Engnell sa...

Jag nöjer mig med att notera att du inte svarade på de påpekanden jag gjorde om dina tidigare resonemang.

Det finns inga konkreta bevis för att Snowden läckt information till Ryssland. Jag har redan förklarat potentiella ryska motiv till att låta honom stanna. Således handlar dina lösa misstankar om insinuationer, inget annat.

Hans Li Engnell sa...

Ed Snowden bemöter anklagelserna här, för övrigt:

https://www.youtube.com/watch?v=L_amBkYx_Fk

Hemulen sa...

Karln är stilig, karismatisk och välartikulerad, inte tu tal om den saken. Och han har uppenbarligen en mycket hög uppfattning om sig själv och sin roll, precis som alla spioner. Det måste vara en enorm egokick för honom att få lägga ut texten så där. F.ö. brukar ofta avhoppare rättfärdiga sina gärningar med att de vill återställa terrorbalansen mellan öst och väst. Detta låter snarlikt.

Hur det än förhåller sig med den saken så ställde The Guardians journalister inga kritiska frågor och följde inte heller upp hans svar med grävande motfrågor. Så agerar aktivistiska journalister av P1:s snitt, inte undersökande dito.

Ta bara Snowdens argument att _om_ han hade läckt information till ryssarna så skulle NSA upptäcka det genom att FSB skulle släcka ned de komprometterade delarna av sitt signalsystem. Det låter troligt. Men om FSB skulle släcka ned så konsekvent och kategoriskt som han hävdar, så skulle ju ryssarna samtidigt avslöja för amerikanerna exakt vad de fått reda på. Och skulle amerikanerna sedan gå ut med vad de förlorat för källor så skulle de kompromettera den egna verksamheten ännu mer. Det ligger inte i någon underrättelsetjänsts intresse att skylta med förluster på det sättet. Genom att hoppa av till Ryssland har försatt NSA i ett Moment 22.

John Schindler, f.d. medarbetare på NSA, beskriver dilemmat ganska bra här:

http://20committee.com/2014/07/15/the-snowden-operation-assessing-the-damage/

Och här är en samling av artiklar, där du kan följa hans skriverier.

http://20committee.com/2014/05/31/the-xx-committee-snowden-reader/

Hans Li Engnell sa...

Du ifrågasätter Snowdens trovärdighet men länkar till NSA-lojala massövervakningsförespråkare? Som ett slags trovärdighetsyft då?

Och åter igen: Snowden är ingen spion.

Hemulen sa...

Jo, det är han. Har du redan glömt bort att han arbetade som amerikansk spion i ett halvt dussin år? Varför ska vi lita mer på en f.d. NSA-anställd än en annan? Varför ska ryssarna kunna lita på honom? Det är precis det som är problemet med Snowdens avhopp: inget land, och i synnerhet inte Ryssland, tar hand om en avhoppad spion från främmande land utan motprestationer. För att få fristad måste du etablera din street cred och trovärdighet, så att du övertygar din värd att visar du att du inte är en infiltratör eller provokatör som försöker nästla sig in. Och hur gör du det? Genom att överlämna så mycket viktig och trovärdig information du kan. Så är reglerna.

Det här är frågeställningar du måste ta på allvar om du vill bli uppfattad som seriös och inte en fanboy.

Hans Li Engnell sa...

Att han arbetade som amerikansk spion betyder inte att han gjort sig skyldig till spioneri när han läckte dokumenten! Håll isär begreppen lite. Du börjar närma dig ett bevisresonemang som liknar det mot Thomas Quick. Snowden avslöjade allvarliga övergrepp. Det är något som skiljer spioner från visselblåsare.

Du fortsätter att göra antaganden och slänga ur dig insinuationer. Men jag ser fortfarande inga bevis. Att du tar parti för den part som BEVISLIGEN har ljugit för allmänheten och folkvalda, även under pågående NSA-publiceringar, gör snarare dig till en fanboy. Snowden har mig veterligen aldrig påkommits med att medvetet ha ljugit.

Hemulen sa...

Det är allmänt att Snowden tagit ut svängarna rejält när det gäller inkomst, vilka befogenheter han hade, när och hur han lämnade USA och så vidare. Det är bara att Googla runt litet och läsa på sajter du anser trovärdiga. Här är en ganska bra recension av Citizen Four (som jag inte sett ännu):

http://www.newrepublic.com/article/119994/citizenfour-review-snoweden-just-wants-be-heard

Hur som helst är din ovilja att ställa kritiska frågor om Snowden eller ens föra deduktiva resonemang hela affären faktiskt ganska häpnadsväckande. Den viktiga diskussionen om integritet och säkerhet står och faller inte med honom.

Hans Li Engnell sa...

Självfallet står och faller inte diskussionen om personlig integritet med Snowden. Men han aktualiserade onekligen frågan om var statens gräns ska gå. Det är tack vare honom vi har den här diskussionen.

Det finns mycket att säga om den där recensionen du länkar till (du bör börja med att se filmen).

Exempelvis:

"The implication is that Snowden has been targeted and persecuted by the government because he is a dissenter. This is false. Snowden is a dissenter, but he is also a law-breaker. And the latter is the reason he has been targeted."

Nå, man tvingar inte ned presidentplan var dag. Påståendet att oliktänkande inte drabbas av den amerikanska staten är förstås felaktigt, vilket upprepade kvarhållanden och förhör av Laura Poitras tidigare är exempel på. Dessa upphörde först när hon berättade om dem i TV. Poitras har som bekant gjort filmer i vilka hon kritiserar USA:s krig och brott mot mänskliga rättigheter.

Dessutom verkar recensenten inte riktigt förstå skillnaden mellan "targeted surveillance" och "mass surveillance". Och recensionen stinker ärligt talat av förakt för det Snowden har gjort och mot honom som person ("narcissist!"). Så om denna text ska vara något slags "bevis" för att Snowden varit oärlig eller narcissistisk (för övrigt epitet som stämmer in på majoriteten av alla politiker), faller försöket tyvärr platt.

Hemulen sa...

Nu börjar Snowdens fasad rämna. Kolla in det här, Snowden är helt oförberedd på frågan.

http://www.businessinsider.com/snowden-and-john-oliver-2015-4

Hans Li Engnell sa...

Javisst. Detta är ju ett tydligt bevis för att Snowden ljugit om allt och att han jobbar för Moskva.

Seriöst? Jag tror att de flesta har förstått att han inte rimligtvis kan ha läst hundratusentals eller rent av miljontals dokument. Däremot kategoriserade han dem noggrant, enligt Glenn Greenwald, innan de överlämnades. Detta underlättade för journalisterna när de skulle gå igenom dem.