måndag 2 februari 2015

Alliansens motpoler


CUF:s Hanna Wagenius och KDU:s Sara Skyttedal debatterade migrationspolitik i gårdagens Agenda i SVT. Det blev tydligt vilka två oförenliga linjer som nu finns inom Alliansen.

Centerpartiet vill som bekant inte öka nyanländas eget ansvar för sitt uppehälle utan upprätthålla den omhändertagandelinje som drevs av Alliansen och nu förs vidare av de rödgröna.

Precis som Skyttedal påpekade vill C heller inte minska kostnaderna. Tvärtom. Deras förslag på migrations- och integrationsområdet kommer kosta mer. De slänger pengar efter upplevda problem. Ibland blir argumenten för denna politik ytterst märkliga. C vill bland annat införa en s.k. jobbpeng efter australisk modell. Arbetsförmedlaren får betalt när den har ordnat ett jobb.

Att ta Australien som exempel på hur asylsökande ska komma i arbete får betraktas som lite oortodoxt. Australien är ett av de länder i världen som har den tuffaste synen på asylsökare och invandrare generellt.

I Sverige beräknas runt 100 000 människor söka asyl under 2015. De flesta väntas komma från Syrien, Eritrea och Somalia. En stor del av dem som kommer saknar utbildning. Därtill kommer anhöriga, som ska försörjas av samhället. Sedan 2013 släpps ingen som kommer båtvägen utan visum in i Australien. Under första halvan av det året sökte 15 000 asyl (vilket ansågs ohållbart). Ett år senare uppgavs antalet ha minskat avsevärt. Utmaningen i att ordna jobb åt nyanlända i Australien respektive Sverige ser således lite olika ut.

Men det spelar mindre roll för Centerpartiet. Allt C föreslår handlar till syvende och sist om att uppnå det som verkar allra viktigast för partiet: en fortsatt hög asylinvandring.

Jag förstår över huvud taget inte denna utgångspunkt. Enligt centerpartister aktiva i sociala medier är skälet till att C säger nej till krav på försörjningsplikt vid anhöriginvandring att en sådan ordning skulle "minska migrationen" (alltså asylinvandringen till Sverige). Och det är tydligen ett problem.

Man kan säga mycket om en sådan utgångspunkt för migrationspolitiken, men särskilt mycket med liberalism att göra har den inte. Särskilt inte som det hela tiden är någon annan som ska betala.

5 kommentarer:

Micke sa...
Är nationalstaten i samklang med liberalt tänkande?

Är rätten att röra sig fritt en vara som ska ha ett pris?

Vem äger i så fall jorden?

Hans Li Engnell sa...

Fri rörlighet är en rättighet. Fri rörlighet på andras bekostnad (i detta fall svenska skattebetalares) är det inte.

KnownUnknowns sa...

Så enligt Centern är det alltså oerhört problematiskt(mina ord, inte deras) att asylsökande och invandrare som kommer hit ska ta en smula ansvar för sig själva och sina anhöriga?!?

Herrefaaaanskap.

Brooke sa...

Situationen är smått bisarr.

Jag förstår inte varför vi inte får ställa krav på de som kommer hit.

Anonym sa...

Snart kan vi inte ställa krav på de som kommer hit, eftersom de som kommer hit är fler än oss. Vi har inte bestämmanderätt i detta landet, för det har den nya tredjevärlden befolkningen.

Sådan befolkning, sådant samhälle... kanske är lite förenklat, dock finns det starka bevis som pekar på att kontinenten Afrika har den levnadsstandard som dess befolkning har förkovrat. Afroamerikanerna lyckas knappast bättre i USA, det landet som sägs vara möjligheternas land.

Vill man göra Sverige till ett u-land, som vi är på väg mot, är det enbart att göra ett folkutbyte... det går fort nu, > 120000/år från tredje världen kommer in till Sverige... Third world, here we come!

/ Magne