måndag 9 februari 2015

En parallell arbetsmarknad


Regering och riksdag har satt in en rad åtgärder med syfte att erbjuda långtidsarbetslösa och grupper som står långt utanför arbetsmarknaden en väg in i värmen. Syftet är gott. Genom anställningsstöd, då staten står för upp till 80 procent av lönen, blir dessa grupper mer intressanta för arbetsgivarna, är tanken.

Men det finns flera problem med denna sorts arbetsmarknadspolitik. Dels skapar det en parallell arbetsmarknad där vissa grupper är mer lukrativa att anställa än andra, dels fråntas företag incitament att anställa någon de måste betala hela lönen för.

Det sistnämnda, att endast anställa lönebidragsförsörjda, tycks ha satts i system av vissa företag. De anställer helt enkelt främst personer för vilka staten, alltså skattebetalarna, står för upp till 80 procent av lönen. Detta skapar en märklig konkurrenssituation. Föreställ dig att du som företagare får möjlighet att kapa lönekostnaderna i en sådan omfattning...

Under 2010-2014 betalades 73,1 miljarder kr ut i lönesubventioner till privata företag. Någon granskning om hur dessa pengar har använts har inte gjorts. Arbetsförmedlingen hänvisar till sekretesslagstiftningen.

Jag vet personligen fall där det fuskats. Betydligt fler än jag kan intyga detta. Det fuskas på olika sätt. Vissa oseriösa företagare blåser den anställde på delar av den redan subventionerade lönen. Som lönebidragsanställd är du inte trolig att ställa till med så mycket bråk.

Ett annat sätt är att skenanställa familj, vänner och bekanta. Ett tredje att sätta i system att bara anställa personer med lönebidrag. Det är visserligen i sig inte att fuska utan egentligen bara en konsekvens av hur systemet fungerar. Och just detta riskerar att på sikt få de allvarligaste konsekvenserna. Vem vill egentligen betala full lön när man kan få statliga subventioner?

Sverige har alltså fått en parallell arbetsmarknad. Hundratusentals människor, ty så många har de nu blivit, kliver upp på morgonen för att gå till skenbart helt vanliga jobb. Men deras lön betalas inte av arbetsgivaren utan av skattebetalarna.

73 miljarder på fem år. Den summan lär öka. För tro inte att den sittande regeringen har några goda idéer på hur långtidsarbetslösa och utrikes födda, som har betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda, ska bli självförsörjande på riktigt.

Vi kan räkna med fler sorters bidragsanställningar framöver. I statistiken räknas ju lönebidragsanställda som vanliga arbetande.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Jag undrar hur stor del av dessa 70 miljarder som går till utrikes födda,den del av arbetskraften som Ullenhag säger går till jobbet varje vecka.

Ester sa...

Finns det statistik på hur många som betalar sociala avgifter? Eller nej, i Sverige kanske det måste heta "hur många som arbetsgivaren betalar sociala avgifter för"? Här i Tyskland är det den intressantaste siffran. På det viset ser man ju hur många som har riktiga jobb, och differensen med officiella antalet arbetslösa visar hur många som gömts undan i utbildningar, subventionerade jobb etc.

Fnordspotter sa...

Det allra sjukaste är kanske att i vissa fall har hamnat om månadslöner på 50 000 kr.

JH sa...

Jag kan intyga att detta stämmer. Jag har själv varit på en anställningsintervju för en kontorstjänst där arbetsgivaren nekade mig anställning endast därför att jag inte var berättigad till anställningsstöd i form av nystartsjobb.

Anonym sa...

Borde inte detta vara rätt lätt att justera? Införa ett max antal bidragsanställda i max antal månader/år, inga släktband etc, och att fråga efter en 'projektredovisning' efteråt. Det luktar snarare att man inte VILL se djupet av eländet - bara frisera statistik.

Jerker Montelius sa...

Skulle det inte vara lätt att åtgärda genom att avskaffa denna from av bidrag och i stället ge alla personer ett rejält grundavdrag? Säg 100000 sek/år.
Lågavlönade skulle få en rejält bättre ställning samtidigt som de skulle kunna vara möjligt att anställa till lägre lön.

Anonym sa...

Det där är kostnaden för de som har anställningar med lönebidrag den verkligt stora kostanden är de gratisarbetare som en del företag får som inte ens räknas som anställda med det är de allmänna försäkringssystemen som försörjer detta antigen via aktivitetsstöd eller soc. Vissa sådana gratisarbetare för företagen tom bidrag för att ta emot. http://fasan2.bloggo.nu/SMAFORETAGARE-VAKNA/

Anonym sa...

Titta på vårdsektorn, närmare bestämt LSS-boenden, där arbetsgivarna gärna anställer utländska (billigare) personer. Detta trots att språkbristerna gör att dokumentationen brister markant och därmed försätter vårdtagare i livsfara. Mediciner, mat- & vätskelistor etc kan ibland vara en katastrof och långt ifrån alla utländska arbetare är USKor eller ens bryr sig om Lex Sarah.

Micke sa...Systemet är skapat av högern som bidrag till företag. Det fungerar som avsett.

Anonym sa...

I praktiken har alltså Alliansen infört basinkomst/medborgarlön?

Endast i Sverige kan man tänka sig något sådant.