söndag 18 januari 2015

Obama sätter ned foten mot privat kommunikation


Underrättelsemyndigheterna har länge arbetat för att underminera säkerheten på internet i syfte att oinskränkt komma åt all information de önskar. De vill ha tillgång till våra mejlkonton, vår SMS-trafik, all vår kommunikation i alla lägen. Ju bättre krypteringslösningar som görs tillgängliga för allmänheten, ju säkrare den enskilda användaren blir, desto mer irriterade blir därför makthavarna.

Barack Obama var tydlig när han efter mötet med David Cameron, som handlade om bland annat terrorismbekämpning, uttalade sig mot möjligheten att kryptera. Som vanligt är "war on terror" det slitna argumentet som används.

Wall Street Journal återger Obamas kommentar:
"If we find evidence of a terrorist plot ... and despite having a phone number, despite having a social media address or email address, we can't penetrate that, that's a problem," Obama said. He said he believes Silicon Valley companies also want to solve the problem. "They're patriots."
Ursäkta, men jag vill inte ha "patrioter" som internet- och mobiloperatörer. I synnerhet inte amerikanska sådana. Jag vill ha en operatör som tänker på min, kundens, säkerhet.

Det är uppenbart att Obama nu har tagit bladet från munnen. Inget mer mummel om "rätt balans" mellan personlig integritet och polisiära befogenheter, inget mer teaterspel om att presidenten bryr sig om alla internetanvändares rätt till privat kommunikation. Obama har låtit masken falla.

Obama har i stället låtit sig slukas av NSA:s argumentation om rätten att samla in allt, hela tiden, för evigt. Alla som inte är terrorister, vilket trots allt är de flesta av oss, ska bara lita på att staten inte bryr sig om oss. Vilket vi redan vet är en oärlig och falsk argumentation.

I Cameron har Obama en villig vapendragare som inte drar sig för att slå ned på grundläggande fri- och rättigheter, hota tidningar som rapporterar som obekväma sanningar och massövervaka befolkningen. Tillsammans kommer de trycka på för mer övervakning av alla i syfte att fånga några få.

Välkommen till en värld där alla är misstänkta hela tiden. Den värld vi brukade kalla "den fria världen". Ett uttryck som nästan känns lite nostalgiskt i dag.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det stora problemet är inte att myndigheter får tillgång till vår privata kommunikation. Det har de alltid haft. Jag har hört telefonister berätta om hur det var när vi hade manuella telefonstationer och postpersonal har berättat om hur brevcencuren såg ut en gång. Vi kommer aldrig att kunna förhindra våra myndigheter från att övervaka vår kommunikation, att tro så är både naivt och ansvarslöst. För övervakning behövs, tyvärr.
Det vi däremot saknar är lagstiftning som förbjuder och bestraffar de som delar med sig av det som har hämtats från skyddade databaser, privat kommunikation och annat som egentligen äe av privat natur. Vi försöker bara skydda en liten länk i kedjan och inte den som är viktigast. Därför borde lagstiftarna se över lagen när det gäller hanteringen av det någon olovligen kommit över uppgifter från vår privata kommunikation och sedan lagföra alla som skvallrar om sådana uppgifter. Det skall naturligtvis även vara förbjudet för journalister att arbeta med och offentliggöra folks privata kommunikation eftersom tryckfrihetslagstiftningen handlar om det offentligas handlingar.