torsdag 15 januari 2015

En feministisk historia

DN har låtit granska historieböcker och gjort upptäckten att de domineras av män. Detta är tidningens toppnyhet i dag. Tillfrågade historiker säger sig vara "bedrövade" och kallar resultatet "chockerande" och "upprörande".

Tidsandan spelar roll för hur vi ser på historien. I dag är det kvinnans roll i samhället, kvinnans roll inom kulturen, kvinnans roll på arbetsmarknaden och kvinnans roll i alla tänkbara sammanhang som stöts och blöts i alla möjliga fora. Målet tycks vara att prioritera kvinnans plats, att lyfta fram henne, och ifrågasätta varför män "tar plats".

I fallet med kvinnans roll i historieböckerna blir detta lite problematiskt. Ty vad är egentligen en korrekt eller rättvis skildring av historien? Det brukar sägas att vinnaren skriver historien, och sällan har en kliché stämt så bra. Det är delvis förklaringen till att skoleleverna pumpas fulla av information om nazismen, Hitler och Förintelsen men lämnas tämligen ovetande om segrarmakten Sovjetunionens kriminella historia.

Nu anklagas alltså historielitteraturen i grundskolan för att ignorera kvinnor. En av eleverna, som hellre använder sig av internet för att söka information, säger:
"Men om jag bara läste i historieböckerna skulle jag inte veta något om kvinnor. Jag hade inte velat lära mig något om historia om det bara handlade om män."
Detta är en underlig utgångspunkt för att lära mer om ett ämne. Med denna logik skulle det faktum att historiens mest kända matematiker är män innebära att eleven inte vill lära sig något om matematik. Feminismen är bisarr ibland.

Självfallet finns luckor i all kurslitteratur. Det är inte möjligt att täcka in hela världshistorien i en tunn kursbok avsedd för högstadiet. Det begriper nog de flesta. Vi måste därför utgå från att lärarna kompletterar litteraturen med egna utläggningar och kanske annan media. Lyfter in fler perspektiv, utmanar eleverna att ifrågasätta och förbjupa sig.

I ett samhällsklimat där krav ställs på att män ska ge plats åt kvinnor, och där politiker driver på för att feministiska perspektiv ("kunskap") ska pressas in på alla områden, finns en risk för att skolan kommer att bli en måltavla.

I alla tider har makthavare sökt påverka befolkningen genom att kontrollera informationen. Skolan är förstås ett effektivt verktyg för detta eftersom den är obligatorisk och barn är mer lättpåverkade än vuxna. Vi kan därför räkna med att den nya feministiska regeringen kommer se över frågan hur feminismen kan få mer genomslag i den svenska skolan.

DN:s undersökning kan inte tolkas på något annat sätt än att tidningen anser att historien måste skrivas om. Med feministiska glasögon. Lita på att det står många i kö för att få bidra till det.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Så flrst klagar man på gubbvälden och att det män som styr allt men sen, när man lär sig om dessa personer i akolan så ger det en felaktig och skev bild? Bestäm er för i h-e!

Anonym sa...

Historierevisionister känner ingen skam för allt görs i ett GOTT syfte. "Goda" människor är det farligaste som finns. Det däremot kommer historien att vara full av exempel på. Man bävar!

Anonym sa...

När jag hörde diskussionen i P1 i eftermiddags blev jag nästan förtvivlad. De hade någon professor emerita i studion och hon skulle ge förslag på vilka som borde varit med. Hennes förslag innehöll flera kvinnliga italienska professorer, änkor som drev vidare sina mäns företag i Sverige och änkor som tog över som postmästare när mannen dog. Alla de här kvinnorna var antagligen dugliga personer som gjorde viktiga insatser i sin position. Det ingen frågade var om deras manliga kollegor var med i historieböckerna. Svaret är självklart, de här insatserna skulle inte föra en man nära att tas med i historieundervisningen. Nu tyckte hon dock att bara för att de var kvinnor så var det så anmärkningsvärt att de borde studeras av alla skolelever. Prata om skev historieskrivning!

Nej, givetvis måste samma kriterier för om en person ska vara med i böckerna gälla för både kvinnor och män. Att det sedan blir färre kvinnor som nämns är en historisk realitet och inget som kan ändras i efterhand.

/Egoisten

Robert Andersson sa...

Hans:

Är det inte statens tvång, dvs skolplikt, som är det centrala problemet?
Separera staten från bildningen. Är det en alltför liberal ide?

Micke sa...

Historierevisionister känner ingen skam för allt görs i ett GOTT syfte. "Goda" människor är det farligaste som finns. Det däremot kommer historien att vara full av exempel på. Man bävar!

-------------------------------
Faktum är att obildade människor är farligast. Utan dom inget förtryck.

Amnexis sa...

Micke, se då till att bilda dig och dina vänner någon gång. Så vi slipper åsiktsförtrycket från er.

Chrille sa...

Har sett kvotering i historia två gånger tidigare. Dels när jag läste en bok om USAs historia och svarta blev inkvoterade. Eftersom boken var rätt kortfattad så ledde det till att nästa alla händelser där man var nere på "vanlig människa"-nivå handlade om svarta. Det blev lite absurt när man läste om USAs inbördeskrig på några sidor och man nämner Battle of the crater för att berömma ett regimente med svarta soldater när inget liknande berömmande görs för andra enheter någonstans.
På liknande sätt var det när jag läste historia på svenskt universite. För att kompensera de allmänhistoriska böcker man läste nästan alltid var skrivna av män, hade man kvoterat in kvinnliga författare, oavsett hur irrelevanta eller specialiserade deras böcker var.
Att kvotera kommer bara leda till konstigt och konstruerat historieberättande.