söndag 4 januari 2015

Konfuciusinstituten - kulturutbyte eller propaganda?


Konfuciusinstitutet (孔子学院) i Stockholm läggs ned till sommaren. Orsaken uppges vara dess kopplingar till den kinesiska staten.

Konfuciusinstitutet i Stockholm grundades 2005. Kritiken mot att ha ett av Kina finansierat lärosäte inom Stockholms universitet och institutionen för orientaliska språk har funnits där hela tiden. Många har uppenbarligen haft bilden av institutet som ett slags murbräcka för Kommunistpartiet för att sätta rätt bild av Kina och partiet i andra länder. Men har det verkligen funnits skäl för dessa antaganden?

En sak vet vi: Konfuciusinstitutet har hela tiden finansierats av den kinesiska staten. Lärarna har anställts av och avlönats från Kina. Hur har detta påverkat undervisningen? Eftersom jag studerade vid Konfuciusinstitutet under två år har jag viss inblick i hur undervisningen sett ut. I alla fall då.

Kurslitteraturen bestod av 当代中文 (Dangdai zhongwen, Contemporary Chinese). Den berörde aldrig politiska spörsmål direkt. I textboken fanns däremot vad somliga skulle kalla tillrättalagda texter, exempelvis om när regeringen gör bra saker för miljön, men det är inget som inte har en motsvarighet i SFI-litteratur. Kort sagt krävs det väldigt petiga ögon och livlig fantasi för att hitta någon politisk propaganda i kurslitteraturen.

Frågan om vad det betyder för undervisningen att lärarna är anställda av av Kina. En viss inskränkning i i vad lärarna får ta upp, ja, eftersom arbetsgivaren är den kinesiska staten. Men då det under min studietid fanns både kinesiska och svenska lärare som löste av varandra och jag var där för att lära mig språket, inte diskutera större självständighet för Tibet, upplevdes det aldrig som ett bekymmer för mig som student.

En av de svenska lärarna tog emellertid upp frågan om vi elever upplevde det som ett problem att Konfuciusinstitutet finansieras av den kinesiska staten. Svaret blev, som jag minns det, ett unisont nej. Vi var ju där för att lära oss kinesiska, inte prata politik. Och kurslitteraturen hade vi inte så mycket att invända mot av dessa skäl.

Däremot vet jag att det förekom konflikter mellan lärare och ledning och att vissa slutade efter arga mejlväxlingar. Men närmare detaljer än att det handlade om löner har jag inte.

Nu läggs alltså Konfuciusinstitutet i Stockholm ned. Kvar finns det på ett fåtal andra platser i Sverige. Min förhoppning är att detta inte kommer innebära en försämring av kinesiskans ställning vid universitetet i huvudstaden. Lärarna måste ersättas om utbildningen ska kunna fortsätta.

Jag förutsätter att det finns en plan för detta. Annars framstår beslutet att lägga ned som väldigt förhastat.

Mer kurslitteratur än propaganda.

14 kommentarer:

Amnexis sa...

Nu skojar jag, men kanske har det nått att göra med att jag citerat Konfucius så flitigt i debatten om hur det svenska språket används i migrationsfrågan;

"Det är ett adekvat språkbruk som bygger stabila samhällen"
/ Konfucius

Hans Li Engnell sa...

Med tanke på hur människor pratar i Sverige i dag, har något definitivt gått sönder.

Anonym sa...

Inte bra att detta institutet läggs ned. Institutet tycks göra nytta och bedriva kvalitativ forskning & utbildning. Men institutet ska väl ersättas av ett Mångkulturellt centrum. Enkultur är inte legitimt här i Sverige, vi är för mångfald - det är vad regimen Decemberkartellen intalar oss.

/ Magne

Micke sa...PÅ 70 talet stod högern upp för dom oppositionella i Sovjet och Kina .

Det är slut med det.

Anonym sa...

"Även internationellt har Konfuciusinstituten, som finns i många länder, kritiserats. Flera fall av kinesisk inblandning eller försök till inblandning i institutens verksamhet har uppmärksammats. I Kanada nekades exempelvis en regimkritisk lärare anställning." http://www.dn.se/nyheter/kontroversiellt-institut-laggs-ned/

Ja, och när har inte lärare, journalister, forskare nekats tjänster på skolor, universitet och tidningar pga fel "värdegrund"? Det vill säga, regimkritiska lärare får inte heller anställning i Sverige. Ska man vara bäst i klassen, och peka finger åt Kina, kan man väl åtminstone leva upp till ryktet?

Låt Konfuciusinstituten vara kvar - det även i Stockholm!

/ Magne

Amnexis sa...

Hans:

Språket är människans magi. Det är när vi inte längre kan överföra våra tankar med det, utan endast försöker forcera våra tankar på andra som något mycket viktigt går förlorat. Ingen vet vad man pratar om till slut, samhället faller isär...

Anonym sa...

Hade du varit lika besviken om det gällde ett institut för arabiska i regi av Saudiska kungahuset och med lärarna anställda av dem? Studenterna är ju där för att lära sig arabiska, inte för att diskutera kvinnors ställning och rättigheter i en av världens hårdaste diktaturer. Vi ska inte ha sådana demokratifientliga trojanska hästar i vårt land enligt min mening.

//Mogura

Micke sa...


En god sverigedemokrat gör varje enskilt ämne till en fråga om "muslimerna" även om det så handlar om trädgårdstraktorer eller bananimport.

Hemulen sa...

@Hans:

Jag tycker du förenklar här. Det är ju inte så att Hanban införde kinesiskan på Stockholms universitet. En universitetsutbildning är inte heller någon kursverksamhet eller fortsättning på gymnasiet. Vill du "bara lära dig språket" finns det andra alternativ till buds.

Det som skiljer en akademisk utbildning från en ren yrkesutbildning är att den i princip skall forskningsförberedande och att undervisningen ska ledas av forskare. Detta kan bara ska ske om maximal akademisk frihet råder, då man ska kunna fördjupa sig förutsättningslöst i olika aspekter av ämnet. I fallet kinesiska handlar det om kultur, historia, politik och litteratur, där den kinesiska staten har ett starkt intresse av att styra dagordningen. Konfuciusinstitutet med sina tillrättalagda läromedel och slätstrukna Kinabild strider mot hela idén om forskningsuniversitetet.

Att ingå ett avtal med kinesiska staten med en 50/50-finansiering under rådande restriktioner innebär i praktiken att SU subventionerar kinesisk propaganda, att man låser in redan begränsade resurser i ett ännu mer begränsande samarbete.

Det handlar inte heller bara om undervisningens innehåll utan att en hel institution kan bli beroende av främmande makt för löpande kostnader som när som helst kan stängas av. det finns otaliga exempel på hur Hanban utnyttjat KI som påtryckningsmetod.

Amnexis sa...

Mogura:

Du jämför arabiska språket med en kinesisk filosof. Lite genant kan tyckas.

Micke:

Bygger vidare på sina halmgubbar ser jag. Micke har halmgubbar 4 dayz...

Micke sa...Bygger vidare på sina halmgubbar ser jag. Micke har halmgubbar 4 dayz...
-----------------------------------
Har du sagt något i den hör tråden som relaterar till ämnet?

Micke sa...

Att ingå ett avtal med kinesiska staten med en 50/50-finansiering under rådande restriktioner innebär i praktiken att SU subventionerar kinesisk propaganda, att man låser in redan begränsade resurser i ett ännu mer begränsande samarbete.
------------------
Beror på att högervandringen idag gått lika långt åt sidan som vänstervandringen förr.

På den tiden var kommunistdiktaturen "rimlig" för vänstern.Acceptansen för diktatur var hög däför att den utövades av den egna politiska sidan.

Idag gäller samma sak för högern.

Dom som är födda på 70 och 80 talet fattar inget av detta utan tror att högern agerar annorlunda. Inget är annorlunda. Det är samma slaktare som styr och kontrollerar i både Ryssland och Kina.

Att Magne jublar över detta är hekt logiskt.

Amnexis sa...

Micke:

Ja mina första inlägg innan du kom hit och fick allt att spåra ur som vanligt så var inlägg enligt ämne. Hade t.o.m. en konversation med blogginnehavaren. Sen kom Micke och började prata om muslimer och Sverigedemokrater. Stod inget om muslimer el SDare i varken Hans eller mitt inlägg, så Micketrollets egen teori var ju inte så värst mycket att hänga i julgranen va!?!

Själv då Micke? Du håller dig alltid till ämnet vet vi... eller NOT!

Sluta med ditt självskadebeteende nu Micke. Du mår inte bra av att bli tillintetgjord intellektuellt i stort sett varje gång du öppnar truten på internet. Vi märker redan av hur din personlighet blir till en geggamojja av invektiv och raljerande tongångar som ingen människa tar till sig som något annat än en dåres förvirrade slutsatser.

Micke sa...

Stod inget om muslimer el SDare i varken Hans eller mitt inlägg,
-----------------------------


Du är bara den ena av två högerextremister i den här tråden och det är dig helt fritt att lida i hans ställe.