söndag 9 november 2014

Nya murar att bekämpa


I dag för 25 år sedan öppnades Berlinmuren. Tusentals östberlinare strömmade över till väst i vild glädje. Många vågade inte tro att denna nyvunna frihet skulle bestå.

Berlinmurens fall är den viktigaste händelsen i Europa sedan andra världskrigets slut. Öppnandet av gränsen mellan Öst- och Västberlin och DDR-regimens slut gav ringar på vattnet och banade väg för kommunismens slutliga kollaps på vår kontinent.

Protester mot kommunistregimer i Tjeckoslovakien och Rumänien lyckades få även dessa regimer på fall. Förtryckare som med Moskvas stöd suttit i flera decennier föll äntligen under folklig vrede. Snart skedde även det otänkbara: det stora Sovjetimperiet brakade ihop.

Berlinmuren är en så tydlig symbol för socialismens kärna, tvånget, och dess totala oförmåga att skapa ett samhälle som människor faktiskt vill leva i. Den kallades för en skyddsvall men syftade inte till att skydda mot något utan att stänga inne alla människor som tvingades leva kvar i DDR. Med hopp om en framtid i frihet och med risk för sina egna liv flydde människor över muren (det finns fantastiska flykthistorier att ta del av på YouTube som verkligen visar hur stark vår mänskliga strävan efter frihet är).

Jag var lite för ung för att minnas särskilt mycket av Berlinmurens fall. Men allt måste verkligen ha verkat möjligt när 80-talet blev till 90-tal och kommunistiska förtryckarregimer föll på löpande band. Den bankrutta kommunismen var slutligt besegrad. Liberalismen hade segrat, och en ny fri värld öppnat sig för miljoner människor.

Kommunismens fall betyder förstås inte att vår tid är utan utmaningar. Jag är orolig för att den så kallade fria världen är på väg i fel riktning i dag. Det som människor från öst flydde till då har bit för bit nedmonterats eller naggats i kanten. Yttrandefriheten. Rättssäkerheten. Skyddet och respekten för människors privatliv.

Med EU har vi fått en överstat som sätter sig över den nationella demokratin, försvårar insyn i den politiska beslutsprocessen och därigenom gör det väldigt svårt att ställa beslutsfattare till svars. Gapet mellan medborgarna och den politiska makten har vidgats, och det demokratiska underskottet i EU är i dag gigantiskt.

Till detta lägger vi ett ständigt pågående krypskytte mot yttrandefriheten och rättssäkerheten i bland annat terrorbekämpningens namn. Samt, givetvis, den globala massövervakningen som lämnar det ökända Stasi i skuggan. Kampen för de viktiga grundvärdena i en demokrati måste hela tiden förnyas.

Berlinmuren är borta. Men det finns ständigt nya murbyggen att bekämpa. 

10 kommentarer:

Amnexis sa...

Idag bygger det politiskt korrekta etablissemanget åsikts-murar runt Sveriges nya grundlag - Värdegrunden. Sen kastar man kokande rasistolja på de som tappert försöker forcera deras mentala fästning. Dock börjar vallgraven bli så full med floskel-kadaver så det är snart bara att promenera rätt in...

https://www.facebook.com/uppropmigration

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/taenk-om-jimmie-akesson-blir-statsminister-2018-11913

http://youtu.be/k8F6EHjMgFA

Anonym sa...

Det är såklart inte optimalt att staten förbjuder folk att använda somliga droger, och att somliga droger tillåts. Vad man hade önskat är väl att det fanns mer förståelse för marijuanans positiva inverkan på människor. Alkohol är också, liksom marijuana, en psykoaktiv drog och kan få allvarliga konsekvenser, ja till och med kan den leda till döden i form av alkoholförgiftning. Den som testat båda varianterna kan nog också intyga att alkohols psykoaktiva påverkan kan försätta en i drogutlösta tillstånd som för stunden känns väldigt besvärliga.

Det är som Amnexis påstår (efter att jag även läst länkarna i din post), att Sveriges absolut viktigaste fråga är migrationspolitiken. Den kommer utgöra ett allvarligt hot mot vår välfärd inom ett antal år. Övriga frågor så som narkotikapolitik är viktiga, fast jag är inte villig att flytta från Sverige pga en splittrad narkotikapolitik. Däremot är invandringsrelaterade problem något som kan få svenskar att vilja flytta till utlandet.

PS

Amnexis:

Mats Edman satte huvudet på spiken. Där har vi problematiken som Sverige ställs inför, och som vi ställts inför i minst två decennium. Nu krackelerar kommunerna inifrån, och det är de facto en ödesfråga.

/ Magne

Ådärkomdenja sa...

Muren föll inte. Den flyttade bara några mil norrut över Östersjön. Absurdistan förvaltar arvet alldeles utmärkt.

Anonym sa...

Det tragikomiska är att Hans Engnell istället för att vilja riva den inre muren i Sverige (arbetsrätt, höga ingångslöner, höga skatter och bidrag), hejar på dem som vill slå vakt om den yttre.

Kräver inte detta "säkrande av gränsen" en inkvisitorisk övervakningsstat, som Hans Engnell säger sig vara emot?

Berlinmuren är i övrigt ingen unik företeelse i historien. Den järnridå svenskarna satte i Öresund var mer solid än Stalins, som fil dr Ingemar Ingers skriver:

”då all trafik mellan dessa länder var av svenska myndigheter inte bara strängt försvårad, men närapå förbjuden, då handel och samfärdsel var nerlagd, då t.o.m. införsel av danska böcker var förbjuden. Det barbariska förbudet emot all slags förbindelse mellan Skåne och Danmark infördes på 1680-talet till följd av svenska myndigheters misstänksamma hållning. Förbindelsen mellan släkt och vänner på bägge sidor om Sundet blev därigenom förhindrad, och särskilt kännbart var detta för adeln och prästerskapet samt städernas borgerskap. Där ligger en lång och smärtsam väg ifrån denna isolering och till de lättnader som småningom – med början på 1820-talet – genomfördes. Och fastän vi nu i flera generationer har haft fri fart, gör sig följderna av denna långvariga isolering fortfarande gällande”.

http://www.maltelewan.com/skanelandwebben/skaane-danmark.html

Denna gräns vill den påstått liberale Hans och hans favoritparti SD nu stärka, liksom Stockholms dominalism över regionerna.

Hans Li Engnell sa...

"Det tragikomiska är att Hans Engnell istället för att vilja riva den inre muren i Sverige (arbetsrätt, höga ingångslöner, höga skatter och bidrag), hejar på dem som vill slå vakt om den yttre."

Det tragikomiska är att du inte verkar ha läst särskilt många av de bloggposter där jag argumenterar för en förändrad arbetsrätt, sänkta ingångslöner, lägre skatter och färre bidrag.

Amnexis sa...

Hans är av det rätta liberal-virket. En anrik sort som inte ställer ut det olåsta skafferiet utanför trappuppgången. Sunt förnuft har det kallats en gång i tiden...

Micke sa...

"Idag bygger det politiskt korrekta etablissemanget"


Om nazisterna har 13 procent så är dom en större del av "etablissemanget" än varje enskild parti för sig utom sossarna och moderaterna men eftersom deras begåvning inte räcker för att korrigera sin skitretorik utifrån verkligheten så får vi stå ur med den....

Micke sa...

Hans är av det rätta liberal-virket.
---------------
Ja det är en avgrund mellan honom och dig i så fall.Nazister är inte liberaler i högre grad idag än dom var 33.

Amnexis sa...

Barbrobittan.. ursäkta, Micke:

Det handlar om prioriteringar Micke, vi vet att du prioriterar att ha din plånbok och ditt olåsta skafferi ute på gatan så att vem som helst kan gå och nalla och förse sig. Sen har han ett tältläger med "eu-migranter" på sin bakgård.

Man är inte nazist eller oliberal för att man har skafferiet och plånboken under kontroll. Eller för att man inte har allmän camping, gratis på bakgården...

Micke sa...

Du är nazist (allt di skriver verifierar det) liksom ditt parti är och alltid varit nazistiskt vilket kommer att bli ännu tydligare nu efter att den "mjuka falangen" tryckts undan av det verkliga packet.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/niklas-orrenius-en-vikarie-som-inte-backar-for-det-storvulna/