tisdag 25 november 2014

Ingen nämnd, ingen glömd


Systemet med politiskt tillsatta nämndemän i våra domstolar, och de brister det medför, har diskuterats länge. Frågan är alltså ingalunda ny, men det är först sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen som vissa har vaknat till liv och börjat inse riskerna med detta system. Det är väldigt yrvaket.

Den senaste kritiken kommer från Advokatsamfundets Anne Ramberg som menar att det är väldigt olyckligt att SD tack vare ett starkt val fyller alltfler stolar i migrationsdomstolarna. Ramberg säger att detta riskerar att undergräva förtroendet för migrationsdomstolarna.

Men kritiken mot politiskt tillsatta nämndemän måste handla om rättssäkerheten överlag, inte om SD. Systemet var dåligt redan innan SD blev ett riksdagsparti. Rättssäkerheten var hotad redan då.

Den som står inför en förhandling i domstol har rätt att förvänta sig en rättvis prövning. Det finns risk att ifrågasätta den möjligheten när domstolarna har besatts av nämndemän från de politiska partierna. Ingen människa är värderingsfri eller i alla lägen helt opåverkad av det som sker runt omkring. Men riskerna med ett politiserat rättsväsende är uppenbara - för exempelvis en liberal aktivist misstänkt för brott hjälper det knappast om någon av nämndemännen är aktiv vänsterpartist och kommunist.

De politiska nämndemännen har varit ett hot mot rättssäkerheten länge. Låt oss diskutera detta utan att dra in SD i diskussionen.

7 kommentarer:

Fnordspotter sa...

Vi har ju också exempel som detta.

Anonym sa...

Ramberg hade inga synpunkter på att det kom in nämndemän från miljöpartiet i migrationsdomstolarna.
I de flesta fall upphäver dessa migrationsverkets avslag på uppehållstillstånd,om det inte gäller konvertiter från islam. Dessa skickar mp gärna tillbaka till islamländer.
Ramberg vill gärna att migrationscirkusen fortsätter. Det ger enorma inkomster till hennes medlemmar.
Civilingenjör Bo Adolfsson

Anonym sa...

Sexbrott och framför allt Vänsterpartiet men egentligen alla partier som kallar sig feminister torde vara en lika dålig kombination.

Inte för att jag litar mer på SD.

Och hur är det med Europadomstolens dom (1993-11-25) i målet Holm mot Sverige?
/B

Amnexis sa...

Jättebra att detta tas upp till debatt, politiker har inget att göra i rättssalen annat än som tilltalade.

Frågan är hur mycket av den svenska diskussionen som kommer att handla om just det, och inte lite mer om SD, järnrör, värdegrundet och vänstermänniskors "oro" (ytterligare ett ord vars innebörd på god väg att slipas ned till en obetydlig plutt) inför detta?

"B" var också inne på det, men man kan alltså som misstänkt våldtäktsman hävda att man känner "oro" om det sitter en nämndeman från MP, V eller FI i rättssalen? "Jag har fuskat med skatten så jag kan absolut inte tänka mig att bli dömd av en socialdemokrat!"

Ställs andra typer av rättegångar in pga att den tilltalade/kunden känner "oro" inför domslutet?

Själv känner jag oro för islams utbredning i Sverige. Svaret jag får från från sjuklöverpartiet blir då MER islam. Så den rättmätiga reaktionen här torde enligt svensk "logik" bli MER nämndemän från SD...

Håll Käft! Jag Känner ORO!!

Anonym sa...

Det finns ytterligare två tydliga knepigheter i svenskt rättsväsende.

- Det saknas författningsdomstol. Svensk riksdag anser att den per definition inte kan göra fel eftersom den är just Sveriges riksdag och därför behövs ingen författningsdomstol.

- Man dömer ej efter svensk lag. Domstolar använder sig regelmässigt av en metod som innebär att lagtexten ej anses vara tillfyllest för dömandet utan den behöver stödjas med en titt i s k förarbeten. Dessa är de utredningar och propositioner som har föregått lagstiftningen och vars intentioner man inte lyckats översätta till lagtext.

Ådärkomdenja sa...

F d överåklagaren Alhem i Malmö, ställde upp på kritiken. Hans 'oro' var den 'oro' som en asylsökare skulle (per automatik) känna, om denne visste att 'öppet främlingsfientliga' (#sd) fanns bland de som avgjorde domstolsutslaget.

Ett horribelt ställningstagande av denne avgångne Pk-jurist på hög nivå, numera "samhällsdebattör". Det är väl självklart - i varje form av domstolsprövning - att den person som är inblandad/'huvudperson', vare sig det gäller asylmål, civilmål eller kriminella rättsprövninngar - känner sig 'obehaglig' till mods. Det kan knappast undvikas, men Pk-ismen tycks inkludera ett riktat social-humanistiskt tyckeri, när det kommer till den infekterade asyl-/invandringshanteringen.

Sven-Erik Alhem vill sannolikt framstå som *god*, och flummar med i den absurdistanskt anbefallda konformismen.

Omtolkningar, påhitte-vokabulär och 'gemensam värdegrund' har förgiftat det här landet. Orwellsk fiction, omsatt till svensk realpolitik på 2000-talet.

Jag är för allas "olika värde", men för allas lika värdighet. Tills individuella scumbags visar sig ovärdiga denna värdighet, genom egna, icke-civiliserade aktioner.

Löttingebloggen sa...

Anne Ramberg är lobbyist. Jag har följt henne en tid. Hon angriper alla förslag som riskerar att försvaga försvarets/den tilltalades position i domstolsprocessen. Det kan handla om ny teknik som kan gynna åklagarsidan eller som i det här fallet nya och engagerade nämndledamöter som kan göra det svårare att få asyl.