onsdag 23 april 2014

Datalagringen: Fler måste protestera


Lagring av alla människors elektroniska kommunikation strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, slog EU-domstolen nyligen fast. Hittills har detta inte fått några konsekvenser för svensk lagstiftning.

Intresset från regeringen och Socialdemokraterna att riva upp lagstiftningen förefaller obefintligt. Vilket bara kan tolkas på ett sätt: dessa partier tycker att det är helt i sin ordning att stifta lagar som kränker mänskliga rättigheter. Inget nytt under solen, skulle väl vissa säga.

Men förutom att även polisen vill att datalagringen fortsätter som om ingenting har hänt, har nu även Ekobrottsmyndigheten sagt sitt. Enligt myndighetens analytiker Johan Dencker kan polisen inte bekämpa brott om inte alla människors elektroniska fotspår lagras.

Det är en skrämmande syn på brottsbekämpning. Självfallet skulle vi kunna få ned brottsligheten, och öka den upplevda tryggheten, om hela samhället övervakades med kameror. Våld i nära relationer skulle sannolikt minska drastiskt om det sattes upp kameror i människors hem. De flesta brott av den typen begås där. Detsamma gäller sexualbrott.

Men vilket samhälle skulle vi skapa? Vilken begränsning i människors rätt till ett privatliv skulle inte detta fullskaliga övervakningssamhälle innebära? Varje steg i denna riktning måste diskuteras, debatteras, stötas och blötas.

Ty varje ny övervakningskamera, varje ny lag som ger polis och andra myndigheter större befogenheter att övervaka och registrera oss, är ett steg i riktning mot det totala övervakningssamhället. Vi är på god väg dit. Mot det samhälle där anonymitet är något misstänkt. Det samhälle där vi förväntas vara öppna med allting, hela tiden, för att inte bli misstänkliggjorda. Detta är ett samhälle på övervakarens villkor, inte på medborgarens.

Dencker skriver att det är lika omöjligt att rikta datalagringen enbart mot personer misstänkta för brott som det är att "endast göra nykterhetskontroller på dem som är rattfulla".

Vilket är ett märkligt perspektiv. Det är snarare som HAX skriver:
Datalagringen är lika orimlig som om polisen skulle kontrollera alla trafikanters nykterhet hela tiden. 
Att polisen och Ekobrottsmyndigheten inte har personlig integritet på sin prioritetslista är inte överraskande. Det är därför desto viktigare att det finns goda motkrafter som talar för den enskilde medborgaren. Ur ett rättighetsperspektiv.

Vi måste bara bli fler.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Varför har det inte ens yppats i den offentliga debatten att all makt utgår från folket och inte tvärtom?

Eller vad klassiska liberaler skulle göra?

http://www.libertyclassroom.com/nullification/

Och varför saknar Sverige till skillnad från andra länder en rörelse som övervakar övervakarna?

http://en.wikipedia.org/wiki/Cop_Block

A sa...

Fundrade på det där "endast göra nykterhetskontroller på dem som är rattfulla" förut när jag läste om att stora muskler inte tillräckligt skäl för dopningskontroll. Men att man som ej misstänkt sitter i en bil är tillräckligt för kroppsvisitering och ifrågasätts aldrig, märkligt.

Hursomhelst. Finns det ens fakta som visar på att datalagringen ens är effektiv? Inte för att jag skulle vara för den då heller men eftersom det är det som det ofta används som argument. Utan total övervakning får vi ett laglöst samhälle, den typen av hittepå.

Anonym sa...

För mig är inte övervakningen i sig ett problem. FRA, Säpo, polisen och kan få spana hur mycket som helst och byta information med varandra. Det viktiga är är att det finns en konkret brottsmisstanke eller militärt hot som ska spanas på. Sen ska de som blivit avlyssnade, spanade på utan grund få ordentlig upprättelse. Alltså är det lagarna som det är fel på och inte verktygen.

// Arg Liberal EU kritiker

Anonym sa...

@ Arg Liberal EU kritiker

Om dem som avlyssnats utan grund skall få upprättelse, är det då inte polismännen som skall kompensera offret ur egen ficka?

Eller är det som vanligt skattebetalarna som får betala, medan förövarna går fria?

Emblem garanterar inte extra rättigheter.

/Arg liberal Sverigekritiker

Anonym sa...

Arg liberal Sverige kritiker: Jadu bra fråga. I första hand gäller det ju att sådan avlyssning inte ska ske överhuvudtaget. I Tyskland har jag för mig att skattebetalarna som står för notan. Men självfallet tycker jag att poliserna/annan myndighetspersonal ska betala ur egen fick om det är rent tjänstefel.

Det viktiga är att kompensation sker till den som blivit avlyssnad på felaktiga grunder.

A: Om den varit effektiv eller inte är svår att säga när det gäller o få fast brottslingar. Däremot har
den ju varit fruktansvärt dyr för telebolagen som i sin tur skickar fakturan till kunderna. Däremot är jag inte hundra på om det inte går att lagra datatrafik på ett rättsäkert sätt ?

// Arg Liberal EU kritiker

Anonym sa...

@ Arg Liberal EU kritiker

Om det viktiga bara är att kompensation sker, kommer det finnas något polisansvar?

Problemet som det är nu, är att konsekvenserna för förövarna bara blir betald ledighet. Ofta blir de rentav befordrade.

http://www.mises.se/2013/10/15/vad-ar-ett-brott/

Vad är tvångsmonopol mer än en maffia med en flagga?

/Arg liberal Sverige-kritiker

Anonym sa...

Arg liberal sverige kritiker: Ja men det är så som det ser ut idag. Klart att det enklare ska kunna gå att kräva ansvar av enskilda polismän. Men det är en fråga om hur man ska ändra i brottsbalken för tjänstefel.

Det viktiga är fortfarande att staten ska kunna stämmas mycket lättare än vad den kan idag och utdela betydligt högre skadestånd.

Sen jag man kan diskutera vad som är ett brott och inte är det och om statens våldsmonopol. Men det är helt andra frågor

// Arg liberal EU kritiker

Anonym sa...

@ Arg liberal EU kritiker

Nej det viktiga är den liberala principen om likhet inför lagen.

Nu har vi två klasser, som lyder under olika lagar (människorna och polisen).

Har du tänkt på, att för 150 år sedan hade inget land något polisväsende?

http://www.badquaker.com/archives/1835
http://www.badquaker.com/archives/1838
http://www.badquaker.com/archives/1765

Så länge statens gäng har immunitet, kommer vi ha problem.

/Arg liberal Sverige-kritiker

Anonym sa...

Arg liberal sverigekritiker: Vem har sagt att statens gäng ska ha immunitet. Vill ju att båda statens ansvariga och staten som juridisk person ska ställas till svars.

Jag är för en stark maktdelning i den lilla framtida nattväktarstat som jag vill se på sikt. Där finns det de som granskar makten. Men det är en helt annan diskussion som jag inte tänker ta ang om vi ska ha nattväktarstat eller konkurrerande rättssystem som anarkokapitalister vill. Den här diskussionen handlade om statens övervakning.

// Arg liberal EU kritiker