söndag 20 maj 2012

Polisen vill slippa jaga översättare

Björn Sellström menar att polisen inte vill jaga fantasifigurer utan i stället fokusera på riktiga övergrepp, riktig barnporr. Det är ett nyktert inlägg inför den rättegång om de berömda mangateckningarna som nu tar vid i Högsta domstolen.

Först ska sägas att det går att ifrågasätta själva begreppet barnporr, som anammats av alla medier och som även jag av ren slöhet använder trots att jag egentligen tycker att det är missvisande. För mig är pornografi sexuella handlingar mellan samtyckande personer. Även om personer under 15 givetvis kan samtycka till samlagshandlingar som i svensk lagstiftning otvivelaktigt skulle klassas som barnporr, handlar mycket barnporr om sexuella övergrepp och ska benämnas som sådana, inte som pornografi. För pornografimotståndare är emellertid begreppet högst användbart.

Domarna mot översättaren Simon Lundström har väckt stor ilska i bloggosfären men också hos många kulturutövare. Att japanska serier klassas som barnpornografi innebär att svenska lagstiftare förbjuder en hel kulturyttring. Och det stannar inte där. Även distributionen av Nintendo DS-spelet Dead or Alive: Dimensions stoppades i Norden av rädsla för att det skulle strida mot svensk lag.

Även många vanliga svenssons som över huvud taget inte är insatta i yttrandefrihetsfrågor eller spörsmål som rör den sexuella och konstnärliga friheten har höjt på ögonbrynen över hur snett lagstiftningen slår. Protesterna från kulturutövarna har dock dött ut. Få vill driva en sådan här fråga helhjärtat eftersom endast själva sammankopplingen med begreppet "barnporr" är för besvärande. Detta vet politiker som Beatrice Ask mycket väl. Detsamma gäller sexköpslagen, som har motståndare även i riksdagen men där Fredrick Federley är den enda som vågar öppna munnen. Ibland önskar jag 70-talet tillbaka.

Att Sellström skriver ett vettigt inlägg är välkommet. Men vi ska inte dra för stora växlar på polisens inställning i sexualpolitiska frågor, eller ens sådana som rör yttrande- och kulturell frihet. De har exempelvis inga som helst problem med att agera samlagskontrollanter i kampen mot sexköparna - ett led i riksdagens kamp för den korrekta sexualiteten. Polisen kommer således i allra högsta grad fortsätta bry sig om vem du ligger med, hur och varför.

Mer om mangafallet hos Lake.

3 kommentarer:

Micke sa...

Trafficking ska tydligen inte beivras i din värld.

Sören sa...

Har han nämnt det? Sexköpslagen reglerar ENDAST frivilliga överenskommelser mellan samtyckande vuxna. För trafficking finns aandra lagar, så blanda inte ihop begreppen!

Micke sa...

"Sexköpslagen reglerar ENDAST frivilliga överenskommelser mellan samtyckande vuxna"


Varför grinar han då över att polisen agerar i ett fall som inbegriper trafficking?