onsdag 30 maj 2012

Vräkningar görs inte lättvindigt

Det är barnen som är i fokus just nu. Det är ständigt återkommande diskussioner om barnfattigdom, eller vad jag i många fall vill kalla så kallad barnfattigdom. Miljöpartiets ungdomsförbund har föreslagit att även små barn ska få rösträtt och nu riktar Socialstyrelsen kritik mot att barnfamiljer vräks från sina hem.

Inga barn ska behöva bli vräkta , har regeringen slagit fast i sin "nollvision". Och det är ju en fin ambition. Men innan alla rasar över att inte alla kommuner har skriftliga rutiner för att förhindra vräkningar av barnfamiljer bör vi fundera över vad det är som gör att vräkning över huvud taget kommer på tal.

Till största delen handlar det om familjer som av olika orsaker (exempelvis störningar, utebliven hyra) blir vräkta från lägenheter de själva har kontrakt på. Kommuner tillhandahåller emellertid också olika sorters tillfälliga boenden och även från dessa kan barnfamiljer vräkas om det finns goda skäl till det. Hur omfattande verksamheten med jour-, tränings- och försökslägenheter är varierar kraftigt från kommun till kommun (och i Stockholm från stadsdel till stadsdel), men jämfört med "vanliga" lägenheter görs fler vräkningar från denna sortens lägenheter än från en vanlig hyresrätt. Det ligger lite i sakens natur. I tränings- och försökslägenheter hamnar personer med missbruksbakgrund och/eller annan social problematik. I jourlägenheter hamnar den som inte kan lösa sin boendesituation ens tillfälligt på annat sätt.

I dessa lägenheter, precis som i alla andra, gäller det att vara vaksam på att grannar inte störs. Vid upprepade störningar kan kontraktet sägas upp genom en process i hyresnämnden. Vägrar personen flytta drivs ärendet ända till Kronofogden.

I kommunens "egna" lägenheter handlar det i lika hög grad som i andra om att vårda relationen till hyresvärden. Annars finns det liten anledning för hyresvärdarna att alls samarbeta och tillhandahålla några nya lägenheter. Den som inte betalar hyran, som upprepade gånger stör grannar och förstör lägenheten, blir till slut vräkt. Så måste det helt enkelt fungera. Det betyder inte att de hamnar på gatan. I Stockholm finns TÖG:en (tak över huvudet-garanti), men det yttersta ansvaret för den uppkomna situationen har trots allt inte kommunen utan föräldrarna till de barn de blir vräkta tillsammans med.

Inga kommentarer: