lördag 12 maj 2012

KD: Valfrihet är bra - ibland

Göran Hägglund vill avskaffa pappamånaderna, det vill säga ta bort tvångsdelningen av föräldraförsäkringen som syftar till att få pappor att ta ut mer föräldraledighet.

Föräldrar ska få välja själva, är KD:s motto. Men bara när det gäller familjepolitiken. Det handlar aldrig om den enskildes makt över sitt eget liv och rätten att få välja i sin vardag. Ty KD har väldigt många synpunkter på hur du och jag lever våra liv och vilka val vi gör eller ska få göra.

Visst borde föräldrar själva få styra hur de tillbringar tid med barnen. Kristdemokraterna har rätt i det. Men som valfrihetsparti saknar Kristdemokraterna trovärdighet så länge det fortsätter att vara förmynderiets och moralismens främsta försvarare på i stort sett alla andra områden.

Inga kommentarer: