måndag 28 maj 2012

Männen som halkar efter

Pojkarna släpar efter flickorna i grundskolan. Betyggsskillnaderna mellan könen ökar och skillnaden lever kvar även vid högre studier. Det i sin tur får följden att män som grupp blir mindre välutbildad än kvinnor som grupp - och detta i en tid när det krävs utbildning för snart sagt varje jobb.

Landets feminister talar väldigt lite om detta. Hade förhållandet varit det omvända med pojkar som hade högre betyg och dominerade de högre utbildningarna hade vi fått höra det i tid och otid. Nu är feministerna tysta. Ty den jämställdhet som många av landets feminister förfäktar handlar som bekant inte om jämställdhet mellan könen utan om bättre villkor för en grupp: kvinnorna.

Typiska kvinnoyrken är fortfarande låglöneyrken i hög grad. Men studiemotiverade kvinnor blir gärna läkare och advokater medan studietrötta män får nöja sig med det som blir över. Kanske arbetslöshet.

Med detta följer problem. Vi riskerar att få en stor grupp outbildade, arbetslösa och bittra män att hantera. Och de kan vara hur etniskt svenska som helst.

Inga kommentarer: