söndag 20 maj 2012

Veckan som gick #27

# Verkningslös fildelningslag. Ipred-lagen har inget stöd i rättsmedvetandet, hävdar nätforskaren Måns Svensson. Det förefaller vara så. Ty en ny studie från Lunds universitet visar att folk fortsätter att fildela. Nedgången efter den nya lagen infördes 2009 var tillfällig. Politikerna är väldigt snabba med att stifta nya lagar. Men lagar för vilka medborgarna saknar respekt är helt meningslösa. Ipredlagen har dessutom andra tydliga nackdelar. Men debatten tycks ha kommit av sig.

# Eurokris utan slut. G8-länderna träffas igen och diskuterar eurokrisen. Protesterna sprider sig i den krisande euroländerna. Grekland står redan vid stupet. Spanien har massarbetslöshet. Irland, Frankrike och Portugal har betydande bekymmer. Lita på att de aningslösa EU-kramarna kommer att vilja utöka EU:s makt på medlemsstaternas bekostnad för att hålla ihop detta katastrofala experiment. Det kommer att börja med "mer Europa", möjligen ett bankgarantisystem som omfattar hela EU, och fortsätta med att den ekonomiska unionen blir en politisk union när makthavarna ska försöka lösa krisen.

# Etniska svenskar. Fredrik Reinfeldt ifrågasätter oppositionens bild av att det skulle råda massarbetslöshet i Sverige. Som exempel tog han att "etniska svenskar mitt i livet" till mycket låg grad är arbetslösa. Det tog hus i helvete. Förstås. Vissa saker får man inte säga i Sverige. I söndagens Agenda i SVT förtydligade Reinfeldt att han inte alls vill begränsa invandringen eller försöka så split men att vi faktiskt måste våga prata om de problem som de facto finns på arbetsmarknaden. Människor till både höger och vänster valde att över- och feltolka statsministern i detta fall. Och ingen blev klokare av det.

Inga kommentarer: