söndag 13 maj 2012

En bok att välkomna

Efter tjugo års arbete, med långa uppehåll och problem med finansiering, är äntligen det första kinesisk-svenska lexikonet klart. Enligt Lars Ragvald, professor emeritus vid Lunds universitet, hade projektet aldrig blivit av om de inblandade varit medvetna om hur svårt och besvärligt det skulle bli.

För någon som har studerat kinesiska och endast haft tillgång till engelsk-kinesiska lexikon (Googles översättningstjänst lämnar en hel del övrigt att önska) är det ett stort steg att se kinesiska tecken förvandlas till svenska uttryck som "här ligger en hund begraven" (这里边有鬼) och "ett lumpet trick" (鬼点子) eller Maos uttryck "kvinnorna kan bära upp halva himlen" (妇女能顶半边天). 

Vissa ord och fraser finns med för att spegla de senaste årtiondenas ekonomiska, sociala och politiska förändringar i Kina (vi får anta att frasen "tona ned strejkens betydelse" (冲淡罢工的意义) hör till dem).

Något slutligt verk är detta naturligtvis inte - alla lexikon är ständigt under arbete - och författarna är medvetna om dess brister. Det ersätter inte Oxfords kinesisklexikon men borde rimligen börja användas inom all kinesiskundervisning i Sverige. Kanske får vi småningom även se ett svensk-kinesiskt lexikon.

Inga kommentarer: