onsdag 24 februari 2010

En fråga om mänskliga rättigheter

I protest mot den norska sexköpslagen (som inte bara förbjuder köp av sexuella tjänster i Norge utan även utomlands) öppnas det nu gratisbordeller i vårt västra grannland. Det är en rolig protest mot det förmynderi, den unkna moralism och den sexfientliga prostitutionsdiskurs som har skapats sedan den svenska lagen infördes 1999.

Göteborgs-Posten kommenterar det hela på det sätt som vi kan vänta oss, genom att blanda ihop sexarbete med människohandel för sexuella ändamål, genom att likställa frivilliga överenskommelser med slaveri.
"Politikerna vill inte alls att människor skall sluta ligga med varann. Däremot vill politikerna att människor skall ligga med varann för att de tycker det är härligt, och inte för att betala för heroin eller för att få tillbaka sitt pass."
Jag undrar om GP:s Malin Lernfelt är så här korkad eller om hon medvetet rör ihop begreppen för att förvirra läsaren. Jag passar på den frågan. Att göra fåtalet traffickingoffer (hur omfattande denna verksamhet är i Europa vet ingen, även om extremistgrupper ofta framför egenhändigt hopsnickrade siffror som har mycket lite med verkligheten att göra) representativa för alla sexarbetare är korkat.

I grunden handlar det förstås om moral och ideologi. Sexköpslagen är en jämställdhetsideologisk morallag. Den bygger på radikalfeministiska föreställningar om mannens fysiska makt över kvinnans kropp, om objektifiering och om synen på sex som en form av dominans. För att leva upp till målet att skapa det perfekt jämställda samhället, för att nå den slutgiltiga feministiska segern, måste den så kallade sexualiseringen upphöra. Således har sexklubbarna i stort sett upphört att existera i Sverige. Vi har en ombudsman som tar emot anmälningar om sexistisk reklam. Politiker kämpar med näbbar och klor för att få svenska folket att ha sex på rätt sätt. Bilden av Sverige som syndens näste, landet där vi är sexuellt toleranta, härstammar från svunna 1950- och 60-tal. Sverige på 2000-talet är något helt annat. Det är ett intolerant samhälle där sexuella avvikelser stämplas som perversioner och där sexköpare patologiseras (trots att vi alla betalar för sex, det sker bara på olika sätt).

Att avskaffa sexköpslagen är en grundläggande liberal frihetsfråga. Den handlar om vuxna människors rätt att ingå avtal. Om vuxna människors makt över sina kroppar. Om vuxna människors rätt till sin sexualitet. Allt som borde vara självklarheter för en liberal att stå upp för. Det är visserligen inte förbjudet att sälja sexuella tjänster, men förbudet mot att köpa påverkar i allra högsta grad säljaren av tjänsten. Sexarbetare far illa av lagen och förvägras samma rättigheter i samhället som alla vi andra. Det är ovärdigt ett demokratiskt samhälle.

Gayle Rubins sexhierakiska cirkel illustrerar väl hur sexualmoralen ser ut i Sverige i dag.
Tack vare en ohelig allians mellan kristna och radikalfeminister.

1 kommentar:

Mikael Hedberg sa...

Att hon anser sig ha rätt att bestämma varför jag ska få knulla... att människan bara har mage att ge sig ut på den tunna isen. Men dom som förespråkar skiten går ju bara på känslor, inga rationella tankar över huvud taget. Förolämpande är ordet.

Har för övrigt precis skrivit ihop ett förslag till större protest:

http://www.skivadlime.se/2010/02/moralistiska-lagar-och-protestaktioner/