fredag 8 januari 2016

Liberty Talk #47 om övervakning och privatlivPå nyårsdagen var jag med i en diskussion över Skype som berörde rätten till ett privatliv och hur vi egentligen bekämpar massövervakningen.

På ringrostig engelska och med effekterna av nyårsnattens bravader i både huvud och kropp, men ändå (ungefär halvvägs in i klippet).

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket viktiga frågeställningar, och helt avgörande för demokratin. Dessa frågor behöver lyftas mer, och folk måste fås att inse vad det faktiskt är som händer, och vilka konsekvenser det kan få. Politiker från alla partier har svikit totalt på detta område. Jämför t.ex. USA där politiker var ok med övervakning av medborgarna, men när det uppdagades att även kongressledamöter varit övervakade, var det inte lika roligt... Jag tror att ointresset bland folk i gemen för dessa frågor är att man inte inser hur vital den personliga integriteten är för demokratin. Å andra sidan verkar många inte heller begripa värdet av demokrati, vilket nog ytterst får tillskrivas det urusla svenska utbildningsväsendet på alla nivåer. Demokratifrågan, och utbildning om vad demokrati är, måste genomsyra det hela skolsystemet, innan medborgarna kan inse varför massövervakning inte är någon bra idé. Det i sin tur förutsätter politiska beslut, och politiker ser bara till sina egna intressen, vilket inbegriper massövervakning, osv. En omöjlig uppgift, kanske? Men detta var självklarheter så sent som på 80-talet, innan skolan släppte sin uppgift som folkbildare till förmån för värdegrundsindoktrinering.