måndag 5 maj 2014

Fi gillar inte olika

"Fi:s syn på människan, acceptansen för det annorlunda och det normkritiska tänkandet kändes rätt ända in i själen. Jag börjar nästan gråta när jag tänker på vem det är som får avgöra vad som är accepterat." 
Soraya Post, EU-parlamentskandidat för Feministiskt initiativ, intervjuas av Europaportalen. Hon beskriver Fi som ett parti som står upp för människors olikheter och försvarar mänskliga rättigheter. Denna politik vill hon ta med sig till Europaparlamentet. I den senaste mätningen fick Fi 3,2 procent och ser alltså ut att ha möjlighet att kunna vinna ett mandat.

Men feministerna avslöjar sig alltid. Lite längre ned säger hon så här:
"Vi måste också bort få (sic) patriarkatet och driva en politik ut mot medlemsländerna för att åstadkomma en standardiserad jämställdhetspolitik så att män och kvinnor värderas lika på alla nivåer. Alla politiska frågor ska genomsyras av jämställdhetsperspektiv." 
Det är svårt att utläsa någon acceptans för olikheter i det uttalandet. Och precis så är det med Fi. Det är ett intolerant, vänsterextremt parti vars hela politik genomsyras av tvång som metod för att komma till rätta med upplevda brister hos män och problem i samhället (ofta orsakade av män).

Tänk dig Fi:s jämställdhetsextremism - i hela EU. Lyckligtvis är det få EU-medborgare som skulle finna denna politik attraktiv. Sverige är ju ett undantag.

"Mänskliga rättigheter" är kanske en bra täckmantel, men Fi:s politik har mest med feministisk sekterism att göra. Och sådan hör inte hemma i folkvalda parlament.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Byt bara ut män mot judar i texterna. Feminism är en hatideologi.

Men varför envisas du kalla feminismen vänsterextrem?

http://kshatriya-anglobitch.blogspot.se/2011/02/puritan-paradox-how-incontinent.html

http://kshatriya-anglobitch.blogspot.se/2010/07/on-anglo-saxon-puritanism-guest-post-by.html

Den är inte mer vänsterextrem än nationalsocialism.

Hans Li Engnell sa...

Därför att den svenska feministiska rörelsen definitivt är en del av en vänsterextrem ideologi där kollektivism och antikapitalism är hörnstenar.

Anonym sa...

@ Hans

Kom igen.

Är inte kollektivism och antikapitalism hörnstenar i nationalsocialism?

Hans Li Engnell sa...

Jo? Vad vill du ha sagt? Att Fi är nazistiskt?

Anonym sa...

@ Hans

Frågan var ju varför du envisas kalla feminismen vänsterextrem?

Vi behöver lämna höger/vänsterparadigmet bakom oss för att förstå hur samhället fungerar.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nolan_Chart

Hans Li Engnell sa...

Det är möjligt att jag skulle bena i det mer ifall jag skrev en längre text om den svenska feminismens ideologiska beståndsdelar och ursprung. Vilket mina senaste bloggposter inte har syftat till.

Faktum kvarstår: i den svenska kontexten är det ogörligt att INTE placera Fi och radikalfeministerna på den politiska vänster-höger-skalan. Det råder föga tvivel om att de hamnar på den vänstra halvan och att de i en rad tongivande frågor ligger väldigt långt ut på den kanten.

Anonym sa...

@ Hans

Nu är du mer än lovligt enögd.

I europeisk kontext stämmer kanske det du skriver.

Men i svensk definitivt inte.

Här råder det föga tvivel om att den i en rad tongivande frågor ligger väldigt långt ut på högerkanten, som länkarna jag postade ovan illustrerar.

Radikalfeminismen i Nordamerika och norra Skandinavien är konservativ.

Anonym sa...

Från Fi:s hemsida:

"Feministiskt initiativ vänder sig till kvinnor som vill avskaffa den patriarkala ordningen och till de män som solidariserar sig med oss i denna kamp.

Feministiskt initiativ tror inte att alla kvinnor kan enas om allt. Kvinnor är olika. Vi skiljer oss i intressen, förhoppningar och önskningar. Vi skiljs åt av förutsättningar och resurser. Vi tillskrivs olika positioner i samhället beroende på våra ekonomiska villkor och vilken klass vi råkar födas in i, vilken utbildning vi har, vilket land vi är födda i, vilken sexuell läggning vi har, vilken hudfärg vi har och vilka kulturella tillhörigheter vi har. Vi skiljer oss också i värderingar och i hur vi väger olika värden mot varandra. Men bortom dessa skillnader finns likheten: kvinnors liv, val, och möjligheter begränsas av den patriarkala maktordningen. Det patriarkala samhället tillåter män definiera, diskriminera och underordna kvinnor. Maktordningen mellan kvinnor och män kan se ut på olika sätt och ta sig många uttryck, men den drabbar alltid kvinnor."

Att förknippa Fi med NSDAP går att göra eftersom de likt svenskarnas parti värnar om en speciell grupp på bekostnad av en annan grupp. Inte heller mycket skillnad föreligger mellan Black Power rörelsen i USA under 1960- och 1970-talen och Fi. NSDAP värnade om den vita rasen, och Black Power om den svarta rasen och 2014 kämpar Fi för kvinnorasen. För att gå djupare i området kan nämnas att Fi likt NSDAP och Black Power-rörelsen värnar om en speciell grupp, nu inte den vita eller svarta rasen, utan kvinnor på bekostnad av män, man agiterar inte mot judar utan mot vita män som förtrycker svarta och kvinnor samt minoriteter i världen.

Ska man gå riktigt till sin spets kan mansutrotning bli en realitet om Gudrun Fyfan druckit ett glas rött vin för mycket en sen kväll, och då skriver på Fi:s hemsida - män ska dö, alla vita män på gatan, hugg ned dem med vad du än har! Gör världen en tjänst, så alla svarta och kvinnor samt alla utsatta grupper kan få drägligare liv!

http://feministisktinitiativ.se/om/plattform/

http://www.tidningenkulturen.se/artiklar/debatt-mainmenu-91/samhe-mainmenu-134/16746-aer-antirasismen-en-rasistisk-ideologi

// Magne

Hans Li Engnell sa...

Du är nog tämligen ensam om att anse att svensk feminism är konservativ och "höger". Finns konservativa inslag? Absolut. Radikalfeminister och kristdemokrater går hand i hand i flera frågor. Men att feministerna är konservativa överlag? Nej.

http://www.expressen.se/nyheter/de-vill-ha-schyman-i-en-rodgron-regering/

Amnexis sa...

Nu har Gustaf Frigolit gått ut med att han gärna samregerar med FI. Det är ju inte så konstigt att Sveriges mest absurda partier söker sig till varandra.

Anonym sa...


"F!s politik handlar om att sätta mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekologisk och social hållbarhet först – inte vinstintresse."

Varför har F! då en styrelse med 15 kvinnor och 1 man?

Varför är det inte intressant med jämställdhet när kvinnor är i majoritet?