lördag 3 maj 2014

Deltagande i P1 Debatt


Jag är varken vacker, välklädd eller kristen men har ändå bjudits in att delta i en diskussion i P1 Debatt under temat "Hur mycket fri rörlighet tål EU?".

Programmet sänds från Kulturhuset söndagen den 4 maj kl. 16-17.45. Det är en diger lista deltagare, men förhoppningsvis kommer det finnas möjlighet att säga några ord då programtiden är väl tilltagen.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Vad är det för ledande fråga och retorisk rävsax: "Hur mycket fri rörlighet tål EU?"

Har du slutat slå din fru?

Tecken på hur sverigenazisterna påverkat debatten?

Hans Li Engnell sa...

P1 Debatt har medvetet valt den sortens frågeställningar i sina program. Kolla hemsidan.

Anonym sa...

Jag önskar dig all lycka till, Hans. Har läst din blogg i drygt ett år nu, och hoppas att du inför debatten vässar tungan ordentlig.

Lär dig av Alice Teodorescu inför debatten, eftersom du ställs mot en riktig rabiat kvinna vid namn Alexandra Pascalidou, där artikeln; http://www.svd.se/nyheter/inrikes/debattprograms-upplagg-sagas-av-deltagare_8955458.svd, finns att finna:

"I programmet argumenterade Alice Teodorescu för att om man sprider en bild av att invandrare har svårare att ta sig fram i samhället för att Sverige är strukturellt rasistiskt kan det leda till att invandrare känner att de inte har någon anledning att anstränga sig och utbilda sig eftersom de ändå är diskriminerade."

"På det svarade Alexandra Pascalidou: 'Jag ska också berätta för våra lyssnare runt om i landet att du står här, du är väldigt vacker, du är väldigt välklädd, du är akademiker, du är jurist, du är vit, du är kristen, du är europé och då kanske man också har en världsbild där rasismen inte är en vardaglig upplevelse. Eller ett sår eller ett trauma som man bär med sig.'"

Okej, följande mening från Pascalidou är inte särskilt osannolik i morgondagens debatt, riktad mot Hans:

Du är väldigt välklädd, du är en medelålders vit man, du är väldigt vacker, du är väldigt bredaxlad (ett plus i kanten), du är europé och då kanske du inte har upplevelser av rasism, därmed kan du inte uttala dig om frågan. Enkom rasifierade kroppar (alla utom vita kroppar) vet hur rasism känns.

Är inte ovanstående de facto rasism? Att exkludera en person med hänvisning till dennes hudfärg och ursprung är mig veterligen rasistiskt.

Jag tycker även du bör beakta följande mening från Pascalidou (från artikeln ovan):

"Alexandra Pascalidou menar också att det inte är nytt eller kontroversiellt att säga att det finns rasistiska hierarkier i världen, där vita män har mer makt än svarta och kvinnor."

"– Att hävda det är inte partiskt, det är fullkomligt objektivt och neutralt."

Akta dig Hans - du är en vit man bland rabiata kvinnor; håll i hatten!

// Magne

Anonym sa...

Jag ser många namn, de flesta okända men vissa bekanta, men inte namnet Hans Li Engnell någonstans i listan

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4645&artikel=5849959

Anonym sa...

@ Magne

Noterat att ämnet för debatten inte är invandring och rasism, men den fria rörligheten inom EU?

Det är lika relevant att ställa frågan hur mycket inrikes fri rörlighet Sverige tål.

Eller hur mycket fri rörlighet Storköpenhamn tål mellan den själländska och skånska delen.

Vore det år 1989 efter murens fall, hade de förmodligen arrangerat en debatt om hur mycket fri rörlighet Östberlin och Västberlin tåler.

Amnexis sa...

Glöm inte att ta upp problemet med välfärdsstaten kontra fri invandring. Man kan inte ha både och. Sverige måste välja, antingen fri invandring/rörlighet eller välfärdsstat.

Du kan ta upp SDs Nima Gholam Ali Pour om Pascalidou börjar snacka om raser... han skriver mycket klokt på sin blogg;

http://nimatown.blogspot.se/

Hans Li Engnell sa...

Anoym 20:48: Jag såg det. Men jag får anta att Alexandra Pascalidou inte ändrade sig direkt efter att hon ringde mig och bekräftade debattupplägg och medverkan i eftermiddags. Det är nog inte hon som uppdaterar hemsidan.

Anonym sa...

@ Anonym 3 maj 2014 20:52

Jag får ta mig tid att svara på din förundran över mitt tidigare resonemang. Förhoppningsvis bidrar detta inlägg till ökad förståelse för svensk migrationspolitik från både ett globalt perspektiv och ett europeiskt perspektiv.

Rasism blir en person i Sverige anklagad för om denne hävdar, (1) att migrationen är för hög, (2) anser att Sverige gynnas av att minska migrationen och (3) i synnerhet den som innefattar migration av t.ex. romer (härstammar främst från Bulgarien och Rumänien), somalier, afghanistanier, syrier, kosovoalbaner.

Hur stor var den somaliska anhöriginvandringen 2013, är en vettig fråga för en svensk medborgare, eftersom denne betalar skatt i Sverige. Anhöriginvandring från Somalia, 2013: 7382 personer. Kostnad? 250 miljarder kostar 18000 somalier under sin livstid. Beräknat på 7382/18000 = 0.41; 250 miljarder * 0.41 = 102.5 miljarder kronor är kostnaden för 7382 somalier år 2013. En ren vinst?

Kostnad för romerna? ”I en utredning av f.d. folkpartiledaren Maria Leissner (2010), anges kostnaden för en person som under sitt liv aldrig bidrar till sin egen försörjning till 14 miljoner kr. Den siffran bygger på en kalkyl av ekonomerna Nilsson och Wadeskog (2008). Sysselsättningsandelen bland romer är mycket låg, ca 20 procent, trots en lång tids integrationsansträngningar. Den kalkylerade totalkostnaden i SOU-utredningen (2010:55, 547) för dåligt integrerade romer i Sverige blev 14 mkr x 50 000 (antalet romer) x 0,80 (andelen icke-integrerade) = 560 miljarder kr. Detta är en kalkyl som förtjänar uppmärksamhet.” Vilket innebär: 560 miljarder kronor – 102.5 miljarder kronor = 457.5 miljarder kronor mer kostar alla romer som bor i Sverige gentemot den somaliska anhöriginvandringen 2013. Notera att om Sverige har fri rörlighet för EU medborgare blir konsekvensen att ytterligare romer migrerar till Sverige. Vilket är en mycket ogynnsam strategi för Sveriges del. Dock inte för romerna som skickar sina pengar till ligor i Bulgarien eller i Rumänien.

Vidare hävdar du (1) att fri rörlighet för medborgare inom EU:s stater och hur mycket fri inrikes rörlighet Sverige tål är ekvivalenta.

Kan du ge mig grund för ditt påstående om att fri rörlighet inom riket skulle drabba Sverige negativt? Om det finns många arbeten i t.ex. Kiruna eller Gällivare fast en person är bosatt i Skåne, och i Skåne har den personen inte arbete, då är det uppenbart att landet tjänar på att den personen är sysselsatt, vilket genererar staten pengar samtidigt som en undanträngsningseffekt inte uppstår vilket är fallet om en EU-medborgare migrerar till Sverige och tar dennes arbete. Skånigen är kvar i Skåne och EU-migranten som sökte jobbet i Kiruna eller Gällivare tog hans jobb. Alltså betalar staten ut pengar för en person, och en person arbetar, i stället för att en person arbetat och den andre inte kostat staten pengar.

Ge mig nu bevis på att inrikes rörlighet skulle vara negativt och att fri rörlighet inom EU är positivt för Sveriges del. Utopiska visioner om att man inte kan räkna invandringens kostnader eftersom invandringen om 100-10000 år säkerligen är en vinst för Sverige undanbedes. En lika relevant fråga att ställa sig är: hur vet vi att inte utomjordingar kommer invadera jorden om en snar framtid.

Texten fortsätter i nästkommande inlägg...

// Magne

Anonym sa...

Slutligen: lyckas du ge mig siffror för att migrationen inom EU gynnar Sverige ekonomiskt så ge mig källor som bevisar det som inte är godtyckliga, såsom DN-artiklar vilka radar upp 10 skäl för att nuvarande migration gynnar Sverige. (Helst ser jag att du räknar med samtliga 25 EU-länder och inte t.ex. arbetskraft från England, Frankrike eller Österrike, vilka alla har högre utbildningsnivå än Bulgarien, Rumänien eller Polen.) Tino Sanandaji har redan motbevisat dem:

”Statistiska Centralbyrån skriver: 'Utrikes födda förvärvsarbetar i betydligt mindre utsträckning än inrikes födda. År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20–64 år.'”

”Sverige är bokstavligt talat sämst i den industrialiserade världen på att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Från detta drar Oss alla i sin rapport slutsatsen att 'statistiken visar en förhållandevis positiv bild av utrikes föddas sysselsättningsgrad'.”

”'Det är även tänkbart att invandring påverkar tillväxten i BNP per capita och därmed genomsnittlig inkomstnivå för infödda. Frågan är emellertid komplicerad och än så länge finns mest hypoteser på området.'

När det saknas entydiga empiriska slutsatser är det inte god praxis att plocka ut några studier som ger önskat resultat och utelämna dem med motsatt slutsats.

Ledande ekonomer till höger och vänster är eniga om att välfärdstater inte kan ha fri invandring. Listan inkluderar ekonomispristagare som Gunnar Myrdal, Milton Friedman och Friedrich Hayek.”

Ja, undrar om Hans skulle bli kallad rasist eller främlingsfientlig om han tog upp invandringens kostnader och inte dess alienliknande prognoser? Döm själva!

All heder från min sida för den som härdar sig igenom en debatt med Pascalidou utan intag av morfinliknande opiater!

http://tidningenkulturen.se/artiklar/debatt-mainmenu-91/samhe-mainmenu-134/14821-vad-kommer-den-somaliska-extrainvandringen-att-kosta

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166ddac/1390234146414/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+och+registrerade+uppeh%C3%A5llsr%C3%A4tter+2013.pdf.

http://www.dn.se/debatt/undermalig-rapport-motar-inte-framlingsfientligheten/

// Magne