tisdag 4 december 2012

Vägen mot folkhälsostaten

Vårt samhälle blir alltmer utseendefixerat. Att vara överviktig har blivit en negativ klassmarkör. Att inte sköta om sin kropp vittnar om slapphet och gör oss oattraktiva i andras ögon. Att vara vanlig är inte så vanligt längre.

Det finns flera vinklar på detta. En är att det skapar stress och ångest hos människor att leva upp till ett skönhets- och hälsoideal. Sådana har funnits i alla tider, men i dagens digitala värld har träning och fysisk skönhet blivit en statusmarkör på de globala sociala nätverken. Visa upp din nya superkropp och få så många som möjligt att klicka på "gilla".

En annan vinkel är att våra universella välfärdsmodeller kräver att staten lägger sig i våra mat- och träningsvanor och hur vi mår. I ett samhälle där sjukvården är skattefinansierad ligger det i statens intresse att medborgarna lever hälsosamt för att inte belasta sjukvårdssystemet. Staten behöver kontroll. Ur detta perspektiv blir det fullt legitimt för politiker att lägga sig i vad vi äter och dricker genom att beskatta det som anses onyttigt för kroppen och komma med allehanda pekpinnar. Detta kan i princip dras hur långt som helst. Förslag på nya åtgärder saknas knappast.

Vi kan vara på väg mot ett folkhälsofascistiskt samhälle där tjocka och otränade sorteras ut. Vissa skulle säga att vi redan är där och att det bara blir fråga om mer sofistikerad kontroll i framtiden. Det är redan klarlagt att överviktiga anses mindre attraktiva på arbetsmarknaden, oavsett utbildning och kompetens.

I anställningsintervjuer framgår att arbetsgivare är alltmer intresserade av vårt privatliv och våra fritidsaktiviteter. Att säga att man är filmintresserad är inte alls lika attraktivt som att hävda att man tränar regelbundet och kanske har sprungit ett och annat maraton.

Jag raljerar inte över människors träningsvanor. Den som gillar att träna har naturligtvis all rätt att göra det. Men det blir ett problem när tränings- och hälsohysterin blir något slags överordnad diskurs i samhället. Det driver oss mot ett selektionssystem som utesluter människor utifrån utseende, vikt och fritidsvanor. ökar. Såväl politiker som företag ökar sin makt över vår fritid.

Ofrånkomligen kommer det framtida samhället att bli ett övervakningssamhälle. Alla bitar för att möjliggöra detta finns redan på plats: tekniken, logiken (ur ett skatteperspektiv) och kontrollglada makthavare. Vi kan komma att få en folkhälsostat som använder hälsoargument för att övervaka oss.

Inga kommentarer: