onsdag 26 december 2012

Beijing - Guangzhou på åtta timmar


I dag på annandagen invigdes världens längsta snabbjärnvägssträcka. Självfallet ligger den i Kina.

Sträckan mellan Beijing och Guangzhou (京广高铁) kommer att ta åtta timmar mot tidigare 22. Den långa resan på 2 298 kilometer går genom 35 stationer.

Kina börjar få ett formidabelt järnvägs- och tunnelbanenät i och mellan de större städerna. Men det är statligt subventionerat. Bara Beijings tunnelbana, som har vuxit avsevärt de senaste sju åren men fortfarande är imponerande billig att resa med, subventioneras med miljardbelopp årligen.

När man åker snabbtåg i Kina är det lätt att bli fartblind och drömma om liknande trafiklösningar i Sverige. Men vårt avlånga land är för glest befolkat för att riktig snabbjärnväg ska vara ekonomiskt försvarbar.

Drömmen om en svensk snabbjärnväg kommer därför att förbli en dröm. En rimligare målsättning tycks vara att få tågen att över huvud taget gå.

Höghastighetståg, 高铁. Här i Tianjin.

1 kommentar:

Anonym sa...

Njaeh, med Europakorridoren kommer man kunna åka till Hamburg med snabbtåg på två timmar:
http://web.europakorridoren.se/om.asp?id=5

Men ur liberal synvinkel är förstås frågan varför centralplanerarna i Mälardalen skall plundra andra sektorer för att främja järnvägen.