onsdag 12 december 2012

Nya Slussen hotas

Planerna för Nya Slussen går i stöpet. Men det är inte all opposition mot förslaget som vunnit. Det är Mark- och miljödomstolen som kommit fram till att ägarna till Glashuset lider ekonomisk skada om byggplanerna förverkligas.

Suck!

Nu kommer staden att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. Om den går på samma linje måste planeringen börja från början igen.

Risken är att hela rasket hinner rasa innan nybyggnationerna hinner komma igång. Att genomföra större byggprojekt i Stockholm måste vara en mardröm.

Inga kommentarer: